Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
                       
a Közalkalmazottakjogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár

informatikus (desktop support technikus) (2019/330)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  Budapest, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  Felhasználók által jelzett informatikai problémák megoldása, a felhasználónak való segítségnyújtás; számítógép hardverének, operációs rendszerének, és alkalmazások, illetve speciális hálózati szoftverek telepítése; a frissítendő hardver- és szoftverkomponensek felismerése, a frissítések végrehajtása; információbiztonsági elvek/szabályok betartása, munkamenetek ezeknek megfelelő kialakítása; szerver és hálózati eszköz indítási és leállítási procedúrák végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Kancellár rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középfokú képesítés, legalább középfokú informatikai képesítéssel,
 • Alapfokú angol nyelvismeret (olvasási szintű szakszövegértés)
 • Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén érvényes, 3 hónapnál nem régebbi a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §. (2) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtása szükséges

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben vagy projektben megszerzett gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

 • Precíz, felelősségteljes munkavégzés,
 • Jó kommunikációs készség,
 • Szoftverminőség-orientált szemlélet,
 • Pozitív hozzáállás a feladatokhoz,
 • Az új iránti fogékonyság,
 • Együttműködési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  Részletes szakmai önéletrajz, benne tapasztalat igazolására annak rövid leírása vagy nyilvánosan elérhető programozói profil linkje (pl. GitHub profil)
  Végzettséget és/vagy képzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata
  Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 20.
  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton Humánerőforrás Igazgatóság részére

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatban foglalt és maradéktalanul beküldött dokumentumok fényében tekintjük érvényesnek a jelentkezést.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 10.

Állás, munka területe(i):

 • IT üzemeltetés, Telekommunikáció
 • IT support, Helpdesk
 • Rendszergazda
 • Rendszerüzemeltető
 • Teljes munkaidő
 • Részmunkaidő 6 óra
 • Részmunkaidő 4 óra

Szükséges tapasztalat:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

Szükséges nyelvtudás:

 • Angol - Alapfok/társalgási szint

Munkavégzés helye:

Budapest, 1111 Műegyetem rakpart 3.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Jelentkezéskor a munkakör megnevezése mellett található azonosítószámot kérjük feltüntetni. A pozíció részmunkaidőben is betölthető, a próbaidő mértéke 4 hónap. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, az Egyetem honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.