Amikor egy szervezetet átalakítanak, általában néhány munkavállalónak mennie kell. A bírói gyakorlatban gyakran felmerül az a kérdés, vajon mikor jogszerű indoka a felmondásnak az, ha átszervezés miatt a munkavállaló munkaköre megszűnt, feleslegessé vált - írja dr. Kártyás Gábor munkajogász a blogjában.

A felmondási ok vizsgálata nem jogosítja fel a bíróságot arra, hogy olyan kérdések eldöntésébe is beavatkozzék, amelyek a munkáltató vezetésének körébe tartoznak és a munkaügyi jogvita keretein kívül esnek - áll a Munkaügyi Kollégium 95. számú állásfoglalásában.

Tehát ha a felmondás indokolása az, hogy a munkáltató átszervezése miatt a dolgozó munkaköre megszűnt, a munkaügyi jogvita során azt nem lehet vizsgálni, hogy az átszervezés célszerű volt-e, illetve hogy a munkáltató miért pont az érintett ember munkaviszonyát mondta fel.

A munkaadónak tehát látszólag tág a mozgástere, amikor átszervezésre hivatkozással szünteti meg a munkaviszonyt - véli a munkajogász. Ám nagyon fontos, hogy a felmondás indokolásának átszervezés esetében is valósnak és indokoltnak kell lennie.

Megtörtént esetek

Egy konkrét esetben a dolgozót azért bocsátották el, mert a munkáltatója és egy másik vállalkozás összeolvadt - emlékeztet dr. Kártyás Gábor. Az átszervezés hatására a munkavállalót foglalkoztató kirendeltség létszáma 24-ről 14 főre csökkent. Emiatt - a munkáltató állítása szerint - munkaköri feladata, illetve beosztása megszűnt, a munkáltatónál további foglalkoztatására pedig nem volt lehetőség.

A bíróság nem vizsgálhatta, hogy miért éppen az érintett munkavállalót küldték el, de kiemelte, hogy azt meg kell vizsgálni, valóban megszűnt-e a munkavállaló munkaköre, azaz valós-e az indokolás.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ha ugyanis a régi és az átszervezéssel létrejött új munkakör közötti átfedés olyan mértékű, hogy azok egymásnak megfelelnek, munkakör megszüntetésről nem lehet szó, csupán annak elnevezése változik. Ez elsősorban a kapcsolódó munkaköri leírások tartalma alapján dönthető el, amely megmutatja, milyen feladatok szerepelnek a megszűnt és az újonnan létrejött munkakörökben.

Egy másik esetben gazdasági okokból bocsátották el a munkavállalót, mert az ügyintézői munkakörök számát csökkentették (ezt a munkakört a korábbi 3 személy helyett 1 látta el). Az eljárás során kiderült, hogy csak egy embert bocsátottak el azonnal, a másik ügyintézőnek csak közel két évvel később mondtak fel.

A bíróság szerint a két intézkedés között eltelt hosszú idő miatt semmilyen körülmény nem utalt a két munkaviszony megszüntetése közötti bármilyen kapcsolatra. Így a felmondás indokolása nem volt valós.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkahely, átszervezés, felmondás, elbocsátás, munkajog, Munka törvénykönyve