Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ha már hosszabb ideje nem találunk kihívást a feladatainkban, Amikor eljön a búcsú idejevagy esetleg nem érezzük megbecsültnek magunkat, döntenünk kell, mit teszünk. Vannak helyzetek, amelyek egyenes kommunikációval megoldhatóak, ennek hiányában azonban a felmondás az egyetlen lehetőség. Dr. Goda Mark ügyvéd és munkajogi szakjogász útmutatása következik.

Felmondás, de hogyan?

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény kimondja, hogy a munkaviszonyt felmondással mind a munkáltató, mind a munkavállaló megszüntetheti. Mielőtt azonban érvényre juttatjuk ezt a jogunkat, a szakember szerint vegyük elő a munkaszerződésünket, vagy nézzünk utána, létezik-e a cégnél irányadó kollektív szerződés, mert ezek a törvénytől eltérő rendelkezéseket tartalmazhatnak (pl. a törvényi felmondási időnél hosszabb felmondási idő).

Azonnali hatályú felmondással élhetünk a próbaidőnk alatt, ügyelve arra, hogy annak közlése valóban megtörténjen ebben az időintervallumban, azaz legkésőbb a próbaidő utolsó napján. Azonnali hatályú felmondással szüntethetjük meg a munkaviszonyunkat akkor is, ha a munkáltató lényeges kötelezettségét szándékos vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. A próbaidő alatt nem kell indokolnunk az azonnali hatályú felmondást, minden más esetben fennáll az indokolási kötelezettség. Ha új munkát találtunk, a felmondás (korábban rendes felmondás) lehetősége áll nyitva előttünk, amit munkavállalóként nem kell indokolnunk, azt viszont ugyanúgy írásban kell közölnünk a másik féllel, mint az azonnali hatályú felmondást – kezd bele a témába Dr. Goda Mark.

Bár a Munka Törvénykönyve lehetőséget ad az elektronikus úton történő felmondásra is, a tapasztalt jogász óvva int ettől, vitás esetekben ugyanis nagyon nehezen bizonyítható, hogy ily módon a felmondás a címzett számára hozzáférhetővé vált. „Én a hagyományos, papír alapú változatot javasolnám. Ehhez használhatunk egy interneten elérhető sablont, figyelve arra, hogy az a 2012. évi I. törvényre hivatkozzon, de elegendő, ha akár csak annyit írunk, hogy munkaviszonyunkat felmondással megszüntetjük, tekintettel a ránk nézve irányadó felmondási időre. Amennyiben személyesen adjuk át a felmondásunkat, annak egy példányát feltétlenül vetessük át például az illetékes vezetővel, vagy a titkársággal, postai úton pedig ajánlva, tértivevénnyel küldjük meg.

Meghatározott keretek

Bizonyos esetekben a munkáltatók határozott idejű munkaszerződést kötnek az újonnan érkezővel. Ez például olyankor jellemző, ha a munkaviszony egy konkrét projekt miatt jött létre, vagy ennél is klasszikusabb, amikor egy kismama helyére, távolléte idejére vesznek fel egy helyettest. „A határozott idejű munkaszerződés megszűnését – amennyiben annak befejező időpontja dátumhoz nem feltétlenül köthető – sokkal inkább egy eseményhez, például a kismama visszatéréséhez kötik – osztja meg Dr. Goda Mark.

A szakember szerint fontos tudnivaló a határozott idejű munkaszerződéssel kapcsolatban, hogy annak felmondását a munkavállaló köteles indokolni. A felmondás indoka pedig csak olyan ok lehet, amely a munkavállaló számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna. „Ilyen helyzet például, ha a cég bejelenti, hogy székhelyét Budapestről Szegedre helyezi át, azonban a munkavállaló a családjával Budapesten él és gyermekei itt járnak iskolába.”Ha nem megfelelő a felmondás indokolása, a munkaviszony megszüntetése jogellenes. Ekkor a munkavállaló a határozott időből még hátralévő időre járó, de legfeljebb háromhavi távolléti díjnak megfelelő összeget köteles megfizetni a munkáltatónak.

Visszaszámlálás indul

A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik, és a munkavállaló felmondása esetén 30 napot jelent. „Ettől természetesen lehet eltérés, ha a munkaszerződés vagy a kollektív munkaszerződés másképp rendelkezik. Fontos, hogy tisztában legyünk a ránk vonatkozó felmondási idővel, és ne azzal kalkuláljunk, hogy a munkáltató ennek egy részét majd elengedi. Bármilyen jó viszonyt is ápoltunk felettesünkkel, borítékolható, hogy felmondásunkkor a cég érdekeit fogja szem előtt tartani, és elvárja majd a felmondási idő letöltését. Ha kilátásban van számunkra egy új munkahely, kizárólag ennek tudatában állapodjunk meg” – figyelmeztet interjúalanyunk.

A munkaviszony megszüntetésekor kötelesek vagyunk munkánkat egy arra kijelölt kollégánknak átadni, és a munkáltatóval elszámolni. „Az esetleges félreértések elkerülése miatt e-mailben kérjünk tájékoztatást, hogy kinek és milyen módon adhatjuk át munkakörünket. Ajánlott egy részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni, hogy ennek eleget tettünk: ebben kitérhetünk a rendszeres feladatainkra, az aktuálisan futó projektekre, a kapcsolattartókra és határidőkre. Emellett listázzuk fel azokat az eszközöket is, amelyeket a munkáltató bocsátott rendelkezésünkre, és kilépésünkkor visszaszolgáltattunk” – tanácsolja a szakember. 

Ami jár, az jár

Amennyiben felmondással szüntettük meg a munkaviszonyt, az utolsó munkában töltött naptól számított ötödik munkanapon, azonnali hatályú felmondáskor pedig a munkaviszony megszűnését követő öt munkanapon belül meg kell kapnunk járandóságunkat és a munkáltatói igazolásokat ” – teszi hozzá a fentiekhez a munkajogász. Ezen felül a törvény előírása szerint a munkáltató kérésünkre – ha a munkaviszony legalább egy évig fennállt – annak megszüntetésekor vagy legfeljebb az azt követő egy éven belül munkánkról írásban értékelést ad. Érdemes ezzel élnünk, a referencialevél ugyanis az álláskeresés során nagy segítségünkre lehet. 

Ha felmondásra készülünk, tartsuk észben a felsoroltakat, és törekedjünk a konfliktusmentes elválásra. Karrierünk következő állomása közelebb van, mint gondolnánk! Nézzünk szét a legfrissebb álláslehetőségek között, vagy keressünk személyre szabott beállításaink alapján. Frissítsük önéletrajzunkat, és töltsük fel ide, hogy a munkaadók ránk találhassanak. Legyünk naprakészek, kérjünk hírlevelet és Facebook értesítést is!

 

Készítette: Istók Nikoletta

A Profession.hu Facebook oldala

A Profession.hu Instagram oldala