Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Nézzük, mi változik a munka világában 2018-ban!

1. Az egészségi állapothoz igazodó munkavégzés

Azt már eddig is törvénybe foglalták, hogy a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére, és 2018. január 1-től az új szabályozás szerint már az egészségi állapotára sem jár hátrányos következményekkel.

2018-tól most ez a rendelkezés az egészségi állapotra történő utaláson kívül azzal egészült ki, hogy a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására való tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást megfelelően módosítani.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha például az a helyzet áll elő, hogy a várandósság megállapításától a gyermek 1 éves koráig az illető hölgy egészségi állapota nem teszi lehetővé, hogy korábbi munkakörében foglalkoztassák, akkor a munkáltató köteles a számára egy másik munkakört felajánlani, amely megfelel egészségi állapotának. A munkaköri alkalmasságot vagy alkalmatlanságot természetesen a munkavállalónak orvosi igazolással kell alátámasztani.

Mi a helyzet akkor, ha olyan munkát végez, hogy sem a munkafeltételek, sem a munkaidő nem módosítható? Ebben az esetben az illetőt a munkavégzés alól fel kell menteni.

2. Egyértelműbbé válik a garantált bérminimum

Január 1-jétől alapbérként a kormány a munkavállalók egyes csoportjaira nézve eltérő összegű kötelező legkisebb munkabért és garantált bérminimumot állapíthat meg. A törvénymódosítás alapján az összegnél és annak hatályánál figyelembe veszik majd a munkakör ellátásához szükséges követelményeket, a nemzeti munkaerőpiac jellemzőit, a nemzetgazdaság helyzetét, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes földrajzi területek munkaerőpiaci sajátosságait.

Munkajogi változások 2018-ban

3. Megváltozott munkaképességű munkavállaló definiálása

Az eddigi szabályozás alapján egy munkavállalónak, ha legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodása volt, évenként öt munkanap pótszabadság járt számára. A jövőben az 5 munkanap pótszabadság – a fogyatékossági támogatásra és a vakok személyi járadékára jogosultakon kívül – az úgynevezett megváltozott munkaképességű munkavállalót is illeti meg. Azt, hogy ki tartozik ebbe a kategóriába, azt a törvény a következőképpen definiálja:

- akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

- aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik,

- akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű,

- aki rokkantsági ellátásban részesül.

4. A munkavállalói képviselők fogalmát kiterjesztik

2018. január 1-től kibővül a munkavállalói képviselők köre. Az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott és a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője mellé bekerült a (védett) szakszervezeti tisztségviselő is. Ez bizonyos esetekben változásokat jelent. Például a jogellenes munkaviszony megszüntetés miatt indított munkaügyi perben ugyanis visszahelyezés kérhető, amennyiben a munkaviszony megszüntetésekor a munkavállaló munkavállalói képviselő volt. 

A cikkben található információk feldolgozásában Dr. Gyöngy Rita egyéni ügyvéd és Dr. Hargittay Szabolcs ügyvéd (Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda) volt segítségünkre. A Munka Törvénykönyvének, és az abban foglaltak változásainak részletes bemutatása meghaladja jelen cikk kereteit.

Nézzük át a fenti munkajogi információkat és hasznosítsuk a munkahelyen, ha tisztában vagyunk a legújabb változásokkal, az mindig előnyünkre szolgál. Ha állást keresünk, vessük bele magunkat a pozíciók böngészésébe, a Profession.hu oldalára naponta kerülnek ki a legújabb álláshirdetések, melyek közül válogathatunk. Nézzük át a legfrissebb álláslehetőségeket, vagy keressünk személyre szabott beállításaink szerint! Ha tovább szeretnénk növelni esélyeinket, töltsük fel önéletrajzunkatkérjünk hírlevelet és Facebook értesítést, illetve töltsük le a mobil applikációt: Androidra ittiPhone-ra itt.

Készítette: Khojaste K

     A Profession.hu Facebook oldala

                      A Profession.hu Instagram oldala