Az állásinterjún feltehető kérdések száma korlátozott és fókuszált, hiszen minél rövidebb idő alatt a lehető legkonkrétabb információt kell szolgáltatnia a jelölteknek. A kérdések tartalmában lehet eltérés, vagy változhat a kérdező hangszíne, hangsúlya, de a jó válasz akkor is ugyanaz marad. Éppen ezért át kell látnunk a kérdéseken: fel kell ismernünk, milyen félelem vagy aggály késztette az interjúztatót a feltételére. Ugyanis amint megtaláljuk az okát, sokkal könnyebben meg tudjuk szerkeszteni az optimális választ. Ebben kíván cikksorozatunk segítséget nyújtani!

Nézzük, milyen kérdéseket kaphatunk az erkölcsi normák és a motiváció területéről, és mik a megfelelő válaszok ezekre!

1. "Ahhoz, hogy megoldást találjuk valamire, gyakran módosítanunk kell az igazságon. Mondjon egy példát, amikor ön is ezt tette!"

Tipikus buktató kérdés. Az interjúztató azt sugallja ezzel, hogy ez a fajta viselkedés általános, és nem feltétlenül helytelen - sőt, még bocsánatos bűn is. Ne essünk bele a csapdába! Ezzel csak azt szeretné elérni, hogy ismerjünk be egy olyan helyzetet, amikor tisztességtelenül viselkedtünk. Az interjúztatók azonban a korrekt viselkedést értékelik nagyra.

2. "Megszegett már valaha valamilyen vállalati szabályt?"

Újabb buktató kérdés. Néhány munkáltató nagyon érzékennyé válik, ha a szabályaikról, irányelveikről, eljárásaikról van szó. Minden egyéni megközelítést súlyos árulásnak vagy engedetlenségnek tekintenek. Ebben az esetben azt kell válaszolnunk: soha!

enlightened A cég szabályzata, irányelvei és eljárásai véleményem szerint rendkívül fontosak az üzlet hatékony működéséhez. Ezek gondoskodnak arról, hogy minden téren méltányosan, következetesen és a biztonsági szabályoknak megfelelően járjanak el a dolgozók. A személyes irányelvem az, hogy magam is tiszteletben tartom, és az alkalmazottakkal is betartatom a szabályokat.

3. "Egyes értékesítők rendszeresen rátukmálják a terméket a vevőre, hogy nagyobb bevételt szerezzenek. Önnek mi a véleménye erről a taktikáról? "

enlightened Sosem alkalmaztam még a rábeszélés technikáját. A filozófiám szerint a vásárló megérdemli, hogy elfogulatlan, őszinte véleményt kapjon a termékről vagy szolgáltatásról. Aki félrevezeti a vásárlóit, nagyon rossz fényben tünteti fel a céget és önmagát is, elveszíti a hitelességét, ami pedig az egyik legnagyobb érték az üzleti életben.

4. "Tett-e életében bármi bolondosat? "

Ha a válaszunk igen, kizárólag a gyerekkorunkra vonatkozzon, keressünk ebből az időszakból egy példát! Azonban jobb az arany középutat választani, például egy ilyen válasszal:

enlightened Habár néha jólesik nevetni egy kicsit, szerintem a munkahelyen nincs helye a bolondozásnak. Az én hozzáállásomat mindig az érettség, a megbízhatóság és a szakszerűség jellemezte. Mindig átgondolom az érveket és az ellenérveket, mielőtt cselekednék, valamint elkerülöm az ösztönös, éretlen viselkedést.

5. "Mit jelent az ön hivatásában a jó munkavégzés? "

Ez a példaválasz a mérnökökre, ütemtervfelelősökre és vezető beosztásúakra alkalmazható a projektmenedzsment és -ellenőrzés terén, de más munkaköröknél is hasonlóan hangzana.

enlightened A projektmenedzsmentben az az alapvető teljesítménymutató, hogy sikerül-e időben, a költségvetési keretnek megfelelően teljesíteni a feladatokat a vonatkozó szabványok és szabályzatok szem előtt tartásával, a dokumentációnak megfelelően. A jól sikerült munka büszkeséggel, sikerélménnyel és belső megelégedéssel tölt el, és a szakmai hírnevemet is öregbíti. A jól végzett feladat új egyéni és szervezeti elvárásokat emel elénk, és a hasonló, későbbi vállalkozásoknál referenciaként vagy mérföldkőként szolgál. A végfelhasználónak pedig kifogástalan szolgáltatást jelent, őt is elégedettséggel tölti el.

Állásinterjú kérdezz-felelek: Erkölcsi normák és motiváció

6. "Bizonyára előfordult már, hogy nem volt teljesen elégedett a teljesítményével. Mit tett ezek után? "

Valahányszor nem egészen pozitív információkat közlünk az interjúztatóval, azonnal el is kell magyaráznunk, hogy milyen lépéseket tettünk a probléma orvoslására és a teljesítményünk javítására. Ez a kérdés is ennek a tipikus példája. Az interjúztató azt szeretné hallani, hogy képesek vagyunk felismerni a lehetséges problémákat vagy hiányosságokat, és megtesszük a szükséges lépéseket a kijavításukra.

7. "Milyen gyakran fordul elő, hogy nem tudja tartani a határidőket, és melyek ennek a leggyakoribb okai? "

enlightened Tervezési és szervezési készségeimnek köszönhetően nagyon ritkán fordul elő, hogy elmulasztok egy határidőt. A tapasztalatom révén képes vagyok előre jelezni a problémákat, és megelőzni a projektek kisiklását. A jó tervezés, valamint a munkaerő és a felszerelés alapos ellenőrzése a leghatékonyabb fegyver az idővel és az egyre emelkedő költségekkel folytatott harcban. Váratlan események azonban így is előfordulhatnak. Ilyenkor felül kell vizsgálni a tervet, és sürgősen cselekedni kell. Néhányszor megesett már, hogy az általam menedzselt projekt késve készült el, de főleg szakszervezeti munkabeszüntetés miatt, illetve az alkatrészek, a felszerelés beszerzésének vagy kiszállításának előre nem látható problémáiból adódóan.

8. "Meséljen nekem olyan esetekről, amikor nagyon elégedett volt a munkájával. Mi okozta ezt az érzést? "

enlightened Jó néhányszor előfordult, hogy sokkal hamarabb sikerült elérnem a kitűzött célt, mint ahogy terveztem, ráadásul a költségvetésben is jelentős többlet képződött ezáltal. Nagyon elégedett voltam a feladatok kiosztására és átruházására vonatkozó módszereimmel, mivel jelentősen hozzájárultak a projekt sikeres teljesítéséhez.

9. "Hogyan ítéli meg a dolgozói teljesítményét? Mi a különbség a jó alkalmazott és az átlagos között? "

enlightened Ahhoz, hogy mások teljesítményét értékelni tudjuk, előbb létre kell hoznunk azt a kritériumrendszert, amelyet a folyamat során használni fogunk. Miután ezt tudattuk a munkatársakkal is, tisztában lesznek vele, hogy a teljesítményük mely szempontjait figyeljük. A kritériumrendszerben szerepelhet a jelenléti ív, a projektek és a feladatok sikeres teljesítése, méltányos viselkedés a vállalattal szemben, az együttműködés készsége, valamint a teljesítmény és a készségek folyamatos fejlesztése is. Az ideális alkalmazott készségei legjavát nyújtva dolgozik, megbízható és a nehéz időkben is lehet rá számítani.

10. "Elbocsátott már alkalmazottat elégtelen teljesítmény miatt? Milyen körülmények között történt?"

enlightened Nemrégiben küldtem el alkalmazottat a rossz teljesítménye miatt. Nem tudott alkalmazkodni a vállalat munkanormáihoz, habár képessége legjavát nyújtotta. Nem volt alkalmas arra a pozícióra, és a teljesítménye az egész részleget hátrányosan érintette. Az elbocsátása után egy másik részleg felvette, és úgy hiszem, ott jó munkát végez. Ez igazolta a képességeiről alkotott véleményemet és azt, hogy egy másik pozícióban, ami jobban illik az adottságaihoz és készségeihez, értékes alkalmazott lehet.

11. "Az elmúlt két évben elégedett volt a részlege és a vállalata teljesítményével? "

Amikor az előző vagy jelenlegi munkahelyünkről kérdeznek, ne kívülállóként, hanem többes szám első személyben beszéljünk. Ez azért fontos, mert a cég iránti lojalitásunkról árulkodik, ami az interjúztató számára nagyon megnyugtató és értékes jellemző.

enlightened A nehéz gazdasági helyzet és a mindenre kiterjedő recesszió ellenére a vállalat megőrizte piaci helyzetét, valamennyire még előre is lépett. Azzal, hogy helyi döntés születik a bér és a munkafeltételek kérdésében és bizonyos munkafolyamatokat eltöröltünk, minden tekintetben fejlesztettük a hatékonyságot és a teljesítményt. A rendelkezésre álló tőke ugyan még mindig korlátozott, és a közeljövőben várhatóan újabb munkahelyek szűnnek meg, de általánosságban véve a múlt évi teljesítményünk megfelelőnek mondható.

12. "Meg tudna nevezni pár dolgot, ami a munkájában motiválja?"

enlightened Mindig is önmagamat motiváltam. Szeretem a győzelem érzését, amikor jó munkát végzek. A jó eredmény tudata és a munkahelyi elégedettség még nagyobb teljesítményekre sarkall. Szeretek tehetséges, szorgalmas emberekkel együtt működni, akikkel izgalmas a csapatban történő közös munka. Nagyon élvezem a csapatszellemet.

13. "Miért hagyta ott az előző munkahelyét? "

enlightened Az előző feladatom nagyon érdekes és kreatív volt. Mindennap újabb kihívásokat nyújtott, és kemény munkát igényelt. Kezdetben rengeteget tanultam, ám idővel rájöttem, hogy túlságosan szűk területre specializálódtam, miközben a szakterület egyéb vonatkozásairól nem volt alkalmam mélyebb információt gyűjteni, és a készségeimet sem tudtam fejleszteni. Felismertem, hogy több tapasztalatot kell szereznem, ha szeretnék megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyeket a jövőbeni fejlesztések tartogatnak a hivatásom számára.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

14. "Ki volt a legjobb főnök, akivel valaha is dolgozott? "

Az interjúztató arra kíváncsi, hogy milyen típusú ember hozza ki belőlünk a legtöbbet, és kikkel szeretünk együtt dolgozni. Nagyon sokat elárulunk ezzel saját magunkról. Tehát gondoljuk át alaposan a választ, és ne felejtsünk el kitérni arra sem, hogy mit tanultunk ettől az embertől.

enlightened A legjobb főnök, akivel együtt dolgoztam, méltányos és következetes volt. Rengeteget várt el tőlem, de cserébe rengeteget is adott. Sok fontos készséget és munkamódszert tanított, állandó motivációt és bátorítást nyújtott az erőfeszítéseimért. Nem szabta meg, mikor mit kell tennem, hagyta, hogy magam döntsek, és elkövessek pár hibát is a folyamat során. Ez mind része volt a betanításomnak. Kölcsönösen tiszteltük egymást, és megbíztunk a másikban, azóta is barátok vagyunk. Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy ez az ember állt mellettem a karrierem kezdeti szakaszában, mert kiváló felettes, tanár és rendkívüli személyiség. Példaképemül szolgált, és segített a saját vezetői és kapcsolattartó készségeim fejlesztésében.

15. "Hány órát dolgozik naponta a jelenlegi munkahelyén?"

Még ha csak nyolc órát dolgozunk is naponta, említsük meg, hogy néha túlórázunk, munkát viszünk haza, és így tovább. A munkáltatók az olyan embereket szeretik, akiknek nagyobb a teherbírásuk, és be is vállalják a többletfeladatot.

enlightened A munkaidőm hivatalosan 8 óra naponta, de néha 9-10 órát is dolgozom, vagy szombatonként pár órát túlórázom, ugyanis rengeteg munkám van.

16. Hogyan jellemezné az ideális vállalatot? Milyen cégnél dolgozna a legszívesebben?

enlightened A dinamikus vállalatok izgalmasak, rengeteg kihívást nyújtanak, és ösztönző légkört teremtenek a munkavállalók számára a jó eredmények eléréséhez. Szem előtt tartják a munkahelyi biztonságot, és méltányosan bánnak a munkatársakkal. Az emberek szeretik a munkahelyüket, és minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy elérjék a vállalat céljait.

A közreadott mintaválaszokat alkalmazzuk kiindulási pontnak, amit kibővíthetünk saját gondolatainkkal, de a váza és az üzenete ugyanaz maradjon. Vannak azonban olyan kérdések, melyek egyedi válaszokat kívánnak, és a saját tapasztalatainkon vagy szakmaiságunkon múlik a felelet. Sőt, az is előfordulhat, hogy két-három kérdést egybe sűrítenek majd, és arra kell választ adnunk. Ebben az esetben arra figyeljünk, hogy mindegyikre egyenként is adjunk választ. Ez nem mellékesen egy jól bevált taktika arra, hogy milyen az interjúalany memóriája és koncentrációs készsége.

Ne feledjük: az interjúztató feladata, hogy értékelje hátterünk különböző területeit. Ilyen például a munkatapasztalat, a kommunikációs képesség, a korábbi fizetés, a vezetői készségek, stb. Mindenre rá fog kérdezni, így érdemes cikksorozatunk eddigi és további részeit is figyelemmel kísérni, amiben az összes kérdéskört sorra vesszük.

Forrás: Igor S. Popovic: A tökéletes állásinterjú, Akadémiai kiadó.

Készítette: S. G.

Címkék: állásinterjú, álláskeresés, kérdés, válasz, tanács