Biztonságos munkavégzés otthon

Olvasási idő: 4 Perc
Munkaerő megtartás
2020.12.03.

Töltse le a
HR Körkép 2022 kiadványunkat!

Érdekel
Biztonságos munkavégzés otthon

Korábbi cikkünkben már tisztáztuk az otthoni munkavégzés kapcsán felmerülő félreértéseket és dilemmákat, amelyek a műfaj kereteivel voltak kapcsolatosak, ma pedig a munkabiztonság és munkabaleset témaköre következik, otthoni kontextusba helyezve. Szakértőnk Dr. Goda Mark, ügyvéd és munkajogi szakjogász.

HR Feed: Tavasszal a legtöbb munkaadó néhány nap alatt állt át az otthoni munkavégzésre azokban a munkakörökben, amelyek ezt lehetővé tették, és a napjainkban tapasztalható bizonytalanság is sokakat tart az otthon biztonságos falai között. De mit is jelentenek pontosan a biztonságos munkakörülmények?

Dr. Goda Mark: Ebben a kérdésben a Munkavédelmi törvény rendelkezései az irányadóak, amelyek kimondják, hogy a munkáltató köteles az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos feltételeket biztosítani a munkavégzéshez, amibe az általános szabályok szerint beletartozik a munkavégzés helyének, eszközeinek, folyamatának biztonsága is. Mindezeknek a kötelezettségeknek például irodai keretek közepette könnyen eleget tehet a munkáltató, hiszen a törvényben felsoroltak figyelembevételével alakíthatja ki az egyes helyiségeket, bútorozhatja be, szerelheti fel a teljes irodát.

HR Feed: Az otthoni munkavégzés ehhez képest ismeretlen terepnek számít munkáltatóként.

Dr. Goda Mark: Igen, olyannyira, hogy a Munkavédelmi törvény csupán a távmunka vonatkozásában tartalmaz kiegészítő szabályokat, a home officeról, vagyis az otthoni munkavégzésről azonban nem. Egyes szakemberek szerint a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseket szükséges alkalmazni home office esetén is, mondván, hogy tartalmát tekintve a két munkavégzési forma érdemben azonos.

Azonban más vélemények szerint, mivel akár jelentősebb eltérés is lehet otthoni- és távmunka között, ezért az utóbbira érvényes szabályok nem követendők. Viszont kérdés, hogy az otthoni munkavégzésre az általános munkavédelmi rendelkezések milyen mértékben lehetnek irányadóak. Ezek a pontok tisztázásra várnak a jövőben.

HR Feed: Amennyiben a munkáltató a távmunkára vonatkozó szabályokból indul ki, mire szükséges odafigyelnie?

Dr. Goda Mark: A legfontosabb, amit előír a törvény, hogy távmunka esetén a munkáltatónak vagy megbízottjának kockázatelemzést szükséges végeznie a munkavégzés helyéről, azaz meg kell győződnie arról, hogy az biztonságos és megfelel a Munkavédelmi törvényben foglaltaknak. Ezt jellemzően a munkavédelmi megbízott bevonásával lehet megtenni, kizárólag munkanapokon, 8-20 óra között, az ellenőrzést 3 nappal korábban bejelentve.

HR Feed: Kisebb vállalatok esetén talán kivitelezhetők a fentiek, viszont mi a teendő, ha több száz vagy több ezer munkavállaló dolgozik egyidejűleg otthonról?

Dr. Goda Mark: A kérdés jogosan vetődik fel, ugyanis a munkavégzés biztonságos feltételeinek megteremtéséért a törvényben foglaltak szerint a munkáltató a felelős, a munkaeszközök biztonságos állapotáról a munkáltatónak kell meggyőződnie. Éppen ezért akad példa olyan megoldásra, amikor a munkáltató fényképet kér a munkavállalóktól a munkavégzésük helyéről, vagy lenyilatkoztatja őket arról, hogy az otthonuk a munka szempontjából biztonságos és a munkavégzés helye megfelel a munkavédelmi törvényben foglalt feltételeknek. A rossz hír, hogy egyik megoldás sem tekinthető megfelelőnek! A fényképek adatvédelmi aggályokat vetnek fel, ugyanis a munkáltató nem kérhet fotókat a munkavállaló lakásáról, továbbá kérdéses a képek tárolása, kezelése is. Ami pedig a nyilatkozatokat illeti: a munkavállaló nem jogvégzett szakértő, ezért nem biztos, hogy amit nyilatkozik, az ténylegesen megfelel a valóságnak, illetve nem biztos, hogy a munkavégzés körülményei valóban megfelelnek a munkavédelmi előírásoknak.

Lényeges kiegészítés továbbá, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a Kormány mentesíti a munkáltatókat a kockázatértékelés kötelezettsége alól, mivel a 2020. november 11. napján kihirdetett 487/2020 (XI. 11.) kormányrendelet értelmében a távmunkavégzésre vonatkozó munkavédelmi rendelkezéseket (Mvt. 86/A. §) a veszélyhelyzet ideje alatt nem kell alkalmazni.  

HR Feed: Bár nem munkabiztonsággal összefüggő kérdés, de az előbbiekhez mégis szorosan kapcsolódik: a munkavégzés, illetve a körülmények ellenőrzésére bekapcsoltathatja-e a számítógép kameráját a munkaadó?

Dr. Goda Mark: Ez is elsősorban adatvédelmi, és csak részben munkajogi kérdés. Az ítélkezési gyakorlat szerint a kamerát kizárólag vagyonvédelmi okból alkalmazhat a munkáltató, azt se az irodában, se otthoni munkavégzés során nem használhatja a munkavégzés ellenőrzésére. Tehát arra kérni a munkavállalót, hogy folyamatosan a kamerák előtt végezze a munkáját annak ellenőrizhetősége érdekében nem jogszerű.

Készítette: Istók Nikoletta


Ne felejtsd el megosztani a cikket!

X

Töltse le a
HR Körkép 2022 kiadványunkat!

Adja meg az adatait a letöltéshez

Érdekel

Profession
Backstage podcast

A munkaerőpiac színfalai mögött

Meghallgatom!
X