Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Az állásinterjú lényege, hogy meghatározott idő alatt az álláskeresőről a lehető legtöbb kompetenciákat tárják fel. A rohanó világunkban, amikor precíz analizációra nincs idő, olyan lehetőségeket keresnek a munkaadók, amelyek katalizátorként hatnak az interjúalanyok védelmi rendszerére – hangsúlyozza Nagy Péter vállalati coach, aki szerint a stresszinterjú és a játékos kiválasztás egyaránt sikeres eredményeket képes produkálni.

Stresszesen sokat hibázunk

Amikor a jelölteket mesterséges nyomás alá helyezik, támadják a kérdésekkel és fokozatosan igyekeznek azon, hogy végre elszólja magát és megmutassa az igazi énjét, nem számolnak azzal, hogy közben lassan, de biztosan keletkezik benne ellenérzés a munkaadóval, sőt az egész céggel kapcsolatban – jegyzi meg Emann Gabriella HR tanácsadó. Véleménye szerint a stresszinterjúnak igazán csak olyan pozíciókban lenne létjogosultsága, ahol különösen nagy a munkatempó és a teljesítménykényszer. Ilyenek az értékesítési pozíciók, az ügyfélszolgálati beosztások, a telemarketing, valamint a személy és objektum védelemre szakosodott vállalkozások.
Sajnos azonban az amerikai importból származó módszert olyan vállalkozások is alkalmazzák, ahol a munkakör távolról sem tartalmaz ilyen mértékű stressz elemeket - folytatja a HR tanácsadó.

Egy magabiztos, erős jellemű jelöltet nem igen lehet őszinteségre bírni ezzel a módszerrel, viszont egy kevésbé szilárd személyiségű embert, - aki amúgy is izgul az interjú miatt - valósággal összeroppant egy jól irányzott stresszinterjú – hangsúlyozza Nagy Péter, aki pszichológusként azon a véleményen van, hogy az ilyen mesterséges nyomás az emberek többségének teljesítményére inkább negatív hatással van. Így a stresszinterjú folyamán jellemzően összezavarodnak, és sündisznó pozícióba helyezkednek az alanyok, ami éppen ellenkezőleg hat a feltárulkozásukra.

 Stresszinterjú helyett játékos kiválasztás 

A játék hatékonysága

Lukács Péter HR tanácsadó azon a véleményen van, hogy az állásinterjú mindig, minden esetben stressz. Az interjúvezető izgul, hogy minden lényeges kompetenciát fel tudjon tárni, ellenben a jelölt is izgul, hogy megfeleljen az elvárásoknak és megkapja a munkát. Ezek az impulzusok az interjú alatt egymásnak feszülnek, és ha nem építenek be feszültségoldó technikákat, a beszélgetés törvényszerűen fullad kudarcba – vallja a tréner, aki szerint játékos kitérőket érdemes beszúrni a komoly, a személyiség alappilléreire vonatkozó kérdések közé. Ilyen lehet, ha az interjú közben egy logikai játékot, mondjuk egy ördöglakatot adunk a jelölt kezébe azzal az utasítással, hogy próbálja meg kinyitni, mert eddig még senkinek sem sikerült.
Fontos, hogy ne egy szűrő gyakorlatnak vegye, amiben ha alulmarad, elesik az állástól, mert az fokozza a stresszt. Viszont, ha sikerül kibillenteni a feszültségből a jelöltet, akkor feloldódik és egy nagy lépéssel kerültünk közelebb ahhoz, hogy az álarcát is levegye.