De vajon mi lehet ennek az oka, milyen szempontok miatt válik egyre "népszerűbbé" a határozott idejű munkaszerződés? - tette fel a kérdést dr. Volein István ügyvéd a Munkajog.hu oldalon.

A Munka törvénykönyve (Mt.) kicsit mostohán bánik határozott idejű munkaszerződéssel, vélhetően azért, mert nem az ilyen munkaviszonyt tekintették a törvény megalkotói tipikusnak, tömegesnek és fontosabbnak.

Az Mt. 2012. július 1-jei hatálybalépése óta az ügyvéd tapasztalatai szerint jelentős változás történt: a munkáltatók gyakrabban kötnek "csak" határozott időre munkaszerződést munkavállalókkal, akik viszont a "hagyományosabb" határozatlan idejűt szeretnék. Ezzel egyidejűleg viszont felerősödtek azok a munkavállalói igények/szándékok is, miszerint ők is határozott idejű szerződést kötnek (vagy kívánnak kötni) valamely munkáltatóval a határozatlan idejű helyett.

Miért van több határozott idejű munkaszerződés?

Miért törekszenek a munkáltatók határozott időre szerződni a munkavállalóval?

enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. helyettesítik a (pl. gyesen, gyeden) távollévő munkavállalót a távolléte időtartamára
enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. nem kell külön intézkedni a jogviszony megszüntetéséről, mert a határozott idő eltelte úgynevezett megszűnési ok. (Az új Mt.-ben már nincs benne az a szabály, hogy a munkavállaló határozott idejű munkaviszonya határozatlan idejűvé alakul át, amennyiben a munkáltató tudtával egy munkanapon át tovább dolgozik - végez munkát - a határozott idő utolsó munkanapját követően.)
enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. nehezebb a munkavállaló jogszerű távozása a munkáltatótól a határozott idő alatt, mert - ellentétben a határozatlan idejű munkaviszonyra vonatkozó szabállyal - a határozott idejű munkaviszony felmondását a munkavállalónak is meg kell indokolnia
enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. praktikusan alkalmazható vezető állás betöltésére vonatkozó szerződések esetén
enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. a munkaviszony megszűnése esetén sem felmondási időre járó távolléti díjat, sem végkielégítést nem kell fizetni a munkavállalónak.

A Profession.hu-n ilyen időszakos munkákat találhatunk!

Munkavállalói szempontok

enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. a határozott (maximum 5 év időtartamú) idejű szerződés biztonságot adhat
enlightened ... Shift+R javĂ­tja ennek a kĂŠpnek a minosĂŠgĂŠt. Shift+A javĂ­tja az oldal Ăśsszes kĂŠpĂŠnek minosĂŠgĂŠt. a munkáltatói felmondási indokok szűkebbek: a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása nem lehet felmondási ok (de azonnali hatályú felmondás indoka lehet), és nem alkalmazható jogszerűen a munkáltató működésével összefüggő okkal (pl. átszervezés) való indokolás sem.

Rendszeresen tapasztalhatóak olyan munkáltatói törekvések, hogy munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül néhány hónapos időtartamú határozott idejű munkaszerződéseket "hosszabbítgatnak" folyamatosan (esetenként nyolc, kilenc alkalommal). Ez azt eredményezi, hogy a munkáltató kikerüli a felmondási (azon belül a felmentési) időre járó távolléti díj, valamint a végkielégítés fizetésének a kötelezettségét.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Egy konkrét esetben bírósági ítélet mondta ki, hogy jogellenes a pedagógussal a tárgyév 09.01-től a következő év 08.01-ig, majd évente ismétlődően hasonló időszakokra foglalkoztatási viszonyt létesíteni konkrét munkáltatói jogos érdek fennállása nélkül. Jelenleg is folyik bírósági eljárás azonos tényállás alapján: az az eldöntendő kérdés, hogy jogszerű-e a 2-3 hónapra kötött és (adott esetben több, mint négy éve) ismétlődően újabb 2-3 hónapra kötött munkaszerződések gyakorlata a munkáltatónál, vagy sem. Igazolható-e ez az eljárás csupán (a munkáltató állítása szerint megalapozott) gazdasági-gazdálkodási érvekkel, vagy megállapítható a munkavállalói jogos érdek csorbulása.

Az ügyvéd szerint a bíróságokra vár az ilyen természetű igényekben a gyakorlatot majd befolyásoló döntések meghozatala.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkajog, Munka törvénykönyve, munkahely, munkaszerződés, határozott idejű