Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A 2012. július 1-jétől hatályba lépő Munka Törvénykönyve több újítást, illetve új jogintézményt hoz be a munka világába, ami rugalmasabbá és életszerűbbé teszi a munkajogi szabályozást. Ez történt gyakorlatilag a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályozással is.

A törvény indokolása szerint a munkaviszony megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályok jelentős részének megváltoztatása szükséges. Ennek indoka az, hogy a munkaügyi gyakorlatban a munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatban alakult ki a felek között a legtöbb konfliktus és ezzel összefüggésben indul a munkaügyi peres eljárások jelentős hányada. A törvény egyik célja tehát a munkaügyi konfliktusok és a munkaügyi peres eljárások számának csökkentése.

Hogyan szüntethető meg a munkaviszony?

A munkaviszony megszüntethető
a) közös megegyezéssel,
b) felmondással,
c) azonnali hatályú felmondással.

A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja.

Jól látható, hogy a rendkívüli felmondást nem sorolja fel a törvény, helyébe az azonnali hatályú felmondás lép. Sokfelé lehetett hallani, hogy az új munkajogi szabályok szerint a munkáltatónak nem kell megindokolnia a felmondását. Ez tévhit, a fentiekből is látszódik, hogy a munkáltató indokolási kötelezettsége megmaradt, a jövőben is csak a valós, világos és okszerű felmondás lesz az elfogadható. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Új szabály továbbá, hogy a felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

Hogyan szüntethető meg a határozott idejű munkaviszony?

Az új törvény mentesíteni kívánja a munkáltatót a határozott időtartamra létesített, de a rendeltetését vesztett munkaviszony további fenntartásától. Ebben az esetben mellőzni kell azt a korábbi rendelkezést, amely szerint a munkáltatónak egyévi, vagy ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresetet megfizesse.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással megszüntetheti
a) a felszámolási- vagy csődeljárás tartama alatt vagy
b) a munkavállaló képességére alapított okból vagy
c) ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik.

A határozott idejű munkaviszonyának felmondását a munkavállaló köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Azonnali hatályú felmondással továbbá - indokolás nélkül - megszüntetheti a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt. Ilyen megszüntetés esetén a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

 

A témát folytatjuk!

- A ,,védett kor" intézménye
- Mikor nem szüntetheti meg felmondással a munkáltató a munkaviszonyt?