Az állásinterjún feltehető kérdések száma korlátozott és fókuszált, hiszen minél rövidebb idő alatt a lehető legkonkrétabb információt kell szolgáltatnia a jelölteknek. A kérdések tartalmában lehet eltérés, vagy változhat a kérdező hangszíne, hangsúlya, de a jó válasz akkor is ugyanaz marad.

Éppen ezért át kell látnunk a kérdéseken: fel kell ismernünk, milyen félelem vagy aggály késztette az interjúztatót a feltételére. Ugyanis amint megtaláljuk az okát, sokkal könnyebben meg tudjuk szerkeszteni az optimális választ. Ebben kíván cikksorozatunk segítséget nyújtani!

Nézzük, milyen kérdéseket kaphatunk, és mi a megfelelő válasz rá!

1. Milyen módszereket használ az alkalmazottai jövőbeni leterheltségének előrejelzésére?

enlightened "Az ilyen előrejelzéseket a csoport havi és éves terveire alapozom. A főbb tevékenységek kiolvashatók az ütemtervből, amelyet rendszeresen frissítenek és felülvizsgálnak. A tervezési eljárásnak másik fontos része a csoport ismerete és a korábbi tapasztalataink, az összes olyan tényező, amely befolyásolhatja az üzletmenet zökkenőmentességét. Konkrétan ....." (Említsünk néhány eljárást, amit használunk vagy tervezünk bevezetni!)

2. Milyen típusú megbízásokat ad át a beosztottainak?

enlightened "Amikor valakinek feladatot delegálok, vagy új felelősséget bízok rá, már eleve ismerem a képességeit, az erősségeit és a gyenge pontjait. Olyan feladatokkal bízom meg, amelyek épphogy meghaladják a szakértelmét, ezzel motiválom őt, és egyben kihívásokat is nyújtok neki. Így folyamatosan tanulhat, és egyre jobb lehet a munkájában. Néha kicsit több időbe telik, amíg elvégzi a megbízást, de még így is jóval több az előnye a delegálásnak, mint a hátránya."

3. Milyen döntéseket tart meg a saját maga számára? Azokat miért nem delegálja?

enlightened "A hatékony menedzser nem delegálja az összes munkáját. Vannak olyan feladatok, amelyek túl összetettek, túl sürgősek, vagy túl fontosak ahhoz, hogy másnak adja ki. Az ilyesmit a vezetőnek magának kell elvégeznie. Ha a döntés közvetlen hatással van egy olyan tényezőre, ahol nagy a felelősség, akkor magam hozom meg a döntést, és én vállalom a következményeit."

Állásinterjú kérdezz-felelek: milyen főnök lenne?

4. Ön milyen vezetői módszereket és gyakorlatokat használ az alkalmazottai fejlesztésére?

enlightened "Kezdeményeztem és megvalósítottam néhány gyakorlatot az emberi erőforrás fejlesztésének területén. Az éves teljesítményértékelésben helyet kapott az eredmények és fejlesztendő területek elemzése is, amelynek alapján megállapítható, hogy mely alkalmazottnak mely készségét kellene fejlesztenie, és milyen új ismeretekre lenne szüksége. Szintén évente kerül sor a HR-es felülvizsgálatra is, amely azt körvonalazza, pontosan milyen lépéseket kell megtenniük az egyes dolgozóknak az említett célokhoz. Végül, de nem utolsósorban, napi kapcsolatban állok a beosztottaimmal, tisztában vagyok a képességeikkel, az erős és gyenge oldalukkal, és kikérem a véleményüket is a saját képzési és fejlesztési igényeikkel kapcsolatban."

5. Hogyan segíti alkalmazottainak teljesítményjavulását?

enlightened "Véleményem szerint a legjobb motiváló erő és a legnagyobb segítség a tanulási folyamatban, ha személyesen odafigyelünk az illetőre. Az embereim mindig odajöhetnek hozzám, igyekszem támogató, produktív hangulatot teremteni a munkahelyen ezzel segítve szemléletük fejlődését is. Ilyen környezetben könnyebben megtanulnak bízni önmagukban, a vállalatban és a feletteseikben."

6. Vannak a csapatában olyanok, akik nem tudnak jól együttműködni? Mit tett eddig a probléma orvoslására?

enlightened "A csapatom tagjainak többsége kiválóan dolgozik együtt, nagyon erős az összetartás. Alkalmanként azért előfordulnak félreértések és viták, amelyeket meg kell oldani, de ez igazán kivételes esetnek számít. Ebben az esetben én a közvetítő szerepét vállalom magamra, összehozom az embereket, hogy nyíltan beszélhessék meg a problémát. Nagyon fontos számomra, hogy ilyen körülmények között semleges maradjak, korrektül járjak el, és őszinteséget sugározzak."

7. Saját megítélése szerint ön a menedzsment vagy a vezetés területén teljesít jobban? Miért?

enlightened "Ahhoz, hogy valaki jó menedzser legyen, ismernie kell a vállalat szabályait és irányelveit, a különböző jogi ügyeket, üzleti módszereket és stratégiákat, valamint a tervezési és ellenőrzési eljárásokat. A jó vezető nem feltétlenül rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal. Legnagyobb ereje inkább abban rejlik, hogy képes irányítani és motiválni az embereit. A követőik szinte feltétel nélkül támogatják őket. Én mindig az egyensúlyra törekszem, a menedzsmentfolyamatok terén is sikert arattam, és a kollégáimat is tudtam motiválni a jobb eredmények elérésében."

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

8. Mit tesz akkor, ha a terve és az ütemezése felborul valamilyen előre nem látható következmény miatt?

enlightened "A jó terv - akár egy napra, akár egy hétre vagy hosszabb időre szól - mindig hagy némi teret az előre nem látható körülmények, kihívások vagy fejlemények számára, hiszen az ilyesmit nehéz előre jelezni. Amikor megtervezem vagy beütemezem az elvégzendő feladataimat, mindig igyekszem bizonyos mértékű rugalmassággal és formálhatósággal megszerkeszteni a terveimet, hogy könnyen és gyorsan be lehessen iktatni a változásokat, és minél kisebb késlekedést vagy fennakadást okozzanak. Egyes tevékenységek esetében vagy a bizonytalan, változékony időkben elengedhetetlen, hogy ésszerű mértékben, de beépítsük a váratlan események lehetőségét is a tervbe."

9. Vázolja fel, hogyan zajlanak, és miről szólnak önöknél a megbeszélések!

enlightened "A napi megbeszélések nagyon rövidek. Átbeszéljük, melyek a főbb feladatok arra a napra, milyen fejlesztések zajlanak, és milyen egyéb aktualitásokról kell tudnunk. A heti megbeszéléséken a vezetőségtől és más részlegektől kapott információkat adjuk át, és megtervezzük a következő heti teendőket. A csapat minden tagja hozzászólhat, tájékoztatják a többieket a projektjeikről, tevékenységeikről, és felvethetik a kérdéseiket és az aggályaikat. Az ülést mindig más vezeti, körforgásszerűen váltják egymást az emberek. Én menedzserként közvetítő, moderátor és koordinátor is vagyok egyben."

10. Hogyan bocsátana el egy munkatársat, aki nem az elvárások szerint teljesít?

enlightened "Ha a dolgozó teljesítménye nem javul két vagy több elbeszélgetés és visszacsatolás után sem, valószínűleg az elbocsátás az egyetlen megoldás. A vállalatnak nem érdeke megtartani a nem termelékeny embereket. Az elbocsátó beszélgetés során minden lényeges pontot tisztázni kell, meg kell beszélni például, hogy mi bizonyítja kézzelfoghatóan az elégtelen teljesítményt; mi az elbocsátás fő oka, és mi járult még hozzá; valamint pontosan hogyan zajlik majd a szerződésbontás vagy az áthelyezés. Bizonyos esetekben, amikor a munkavállaló korábban jó eredményeket ért el, és más pozícióban hasznos tagja maradhatna a vállalatnak, az áthelyezés is jó megoldásnak tűnik. Minden idevonatkozó vállalati szabályt és eljárást követni kell, ahogy az adott helyzetre vonatkozó jogszabályokat és szabályzatokat is. Minden lépést és következetést le kell jegyezni, és az elbocsátott alkalmazottat tájékoztatni kell az elérhető juttatásokról, a végkielégítésről, a személyzeti munkatársak segítségnyújtásáról is."

A közreadott mintaválaszokat alkalmazzuk kiindulási pontnak, amit kibővíthetünk saját gondolatainkkal, de a váza és az üzenete ugyanaz maradjon. Vannak azonban olyan kérdések, melyek egyedi válaszokat kívánnak, és a saját tapasztalatainkon vagy szakmaiságunkon múlik a felelet.

Sőt, az is előfordulhat, hogy két-három kérdést egybe sűrítenek majd, és arra kell választ adnunk. Ebben az esetben arra figyeljünk, hogy mindegyikre egyenként is adjunk választ. Ez nem mellékesen egy jól bevált taktika arra, hogy milyen az interjúalany memóriája és koncentrációs készsége.

Ne feledjük: az interjúztató feladata, hogy értékelje hátterünk különböző területeit. Ilyen például a munkatapasztalat, a motivációs képesség, a korábbi fizetés, a vezetői készségek stb. Mindenre rá fog kérdezni, így érdemes cikksorozatunk eddigi és további részeit itt , itt és itt figyelemmel kísérni, amiben az összes kérdéskört sorra vesszük.

Forrás: Igor S. Popovic: A tökéletes állásinterjú, Akadémiai kiadó.

Készítette: S. G.

Címkék: állásinterjú, kérdések, vezető, főnök, álláskeresés, munka