A Munka törvénykönyve (Mt.) szerint az állásinterjún a munkáltató csak olyan kérdéseket tehet fel a jelöltnek, amelyek a munkaviszony szempontjából lényegesek. Csak olyan nyilatkozatra kötelezhetik, illetve olyan munka-alkalmassági vizsgálatra utasíthatják, amely nem sérti a személyiségi jogai, és szükséges ahhoz, hogy dolgozzon.

(Tehát például tilos terhességi tesztre kötelezni valakit. Ha mondjuk olyan veszélyes vagy sugárzó anyagokkal kell majd érintkeznie a dolgozónak a munkavégzés során, amely károsíthatná a magzatot, akkor is csak az állás betöltése után küldheti vizsgálatra a munkaadó.)

10 dolog, amiről nem kérdezhetnek

1. Van gyereke?
2. Ha nincs gyereke, mikor akar szülni? Nem vár-e éppen babát? (női jelentkező esetén)
3. Hány éves?
4. Milyen vallású?
5. Milyen a családi állapota?

10 kérdés, amit tilos feltenni az állásinterjún

6. Melyik pártra szavazott?
7. Van-e valamilyen krónikus betegsége?
8. Tagja valamelyik szakszervezetnek?
9. Magyar-e, vagy valamelyik kisebbséghez tartozik?
10. Milyen az anyagi helyzete?

A kérdés még nem diszkrimináció

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény értelmében közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként valaki kedvezőtlenebb bánásmódban részesül valamely védett tulajdonsága, mint például a neme, a vallása, a politikai nézetei, a szexuális beállítottsága, bőrszíne, származása vagy épp etnikai hovatartozása miatt.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Egyébként az egyenlő bánásmód követelményét sértő kérdés feltevése még nem hátrányos megkülönböztetés, csak akkor számít diszkriminációnak, ha bizonyíthatóan emiatt nem kapta meg a jelentkező az állást. Ha bizonyítani tudjuk, hogy valamely védett tulajdonságunk miatt kerültünk hátrányos helyzetbe, csak akkor fordulhatunk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz.

Ha mégis ilyen kérdést kapunk az állásinterjún, akkor célszerű visszakérdezni, hogy erre miért kíváncsi az interjúztató, és a munkakörhöz milyen formában kapcsolódik a dolog.

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: állásinterjú, munkaadó, diszkrimináció, álláskeresés, munkajog, Munka törvénykönyve