Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

(Cikkünk 2023-ban aktuális jogi információkat közöl.)

A munkához való jog alapvető emberi jog, mindenkit megillet. Ám bármikor eljöhet a pillanat, amikor azzal szembesül valaki: munkanélkülivé vált. Ilyenkor általában igyekszik minél hamarabb új állást találni - azonban addig is meg kell élni valamiből.

A tartalékok fogynak, az idő múlik, és sokszor az illetőnek nem csak saját magáról kell gondoskodnia, hanem a családjáról is. Ilyenkor merül fel a kérdés: "kihez fordulhatok támogatásért?"

Mi az az álláskeresési járadék?

Az álláskeresési járadék az álláskereső megélhetését, önálló álláskeresését segíti: ameddig nincs jövedelme, az államtól ezt az összeget kapja - magyarázza dr. Hargittay Szabolcs, a Profession.hu munkajogásza.

Az ellátás nem szociális alapon, hanem biztosítási elven jár. Tehát ahhoz, hogy valaki megkapja, bizonyos jogosultsági idővel kell rendelkeznie. Ha valakinek a munkanélkülivé válása előtt volt munkaviszonya, vagy vállalkozó volt (azaz fizetett maga után járulékokat), akkor kaphat álláskeresési járadékot.

Kinek jár?

Az álláskeresőnek regisztráltatnia kell magát  a lakó- vagy tartózkodási hely szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztályán. Akkor jár neki az álláskeresési járadék, ha a munkájának elvesztése előtti 3 évben legalább 360 nap jogosultsági időt szerzett, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, együttműködik az állami foglalkoztatási szervvel, ám számára az állami foglalkoztatási szerv nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Álláskereső az, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, azaz:

- nem folytat tanulmányokat oktatási intézmény nappali tagozatán
- nem áll munkaviszonyban és egyéb kereső tevékenységet sem folytat
- nem nyugdíjas és nem részesül rehabilitációs járadékban vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban
- az sem minősül álláskeresőnek, aki egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik

Mennyi ideig kapom az álláskeresési járadékot, és milyen összeget fogok kapni?

Az álláskeresési járadék összegének kiszámításánál a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedév átlagbérét kell alapul venni. Ha valakinek nem volt végig munkaviszonya, vagy vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó jogviszonya, a számítás alapja arányosan csökken. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nem állt fenn jogviszony, akkor a kötelező legkisebb munkabér 130 százaléka a járadék megállapításának alapja.

A járadék összege ennek az átlagbérnek a 60 százaléka, és nem lehet magasabb kötelező legkisebb munkabérnél.

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartamát annak az időtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskereső az álláskeresővé válást megelőző három év alatt jogviszonyban töltött, de legfeljebb 90 nap lehet (10 nap jogosultsági idő felel meg 1 nap járadékfolyósítási időnek).

Hol kell igényelni, és milyen okiratokra van szükség?

A nyilvántartásba vett álláskereső a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának foglalkoztatási osztályán nyújthatja be az álláskeresési járadékra vonatkozó igényét.

A nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adó igazolvány, iskolai-, illetve szakképzettséget igazoló okiratok.

A kérelem benyújtása történhet személyesen és online is:

  • Amennyiben rendelkezik Ügyfélkapuval, az ePapír alkalmazás használatával benyújthatja kérelmét az illetékes járási/fővárosi kerületi hivatalnak címezve. A kérelméhez mellékelheti a szükséges dokumentumokat is (pdf, word, excel formátumban, vagy akár telefonnal készített képen)
  • Elektronikus levél formájában (a beazonosításhoz szükséges személyes adatok megadásával: viselt és születési név, születési hely és idő, édesanyja neve, lakcím, TAJ szám, adószám)
  • Ügyfélkapu nélkül – a TAJ szám és a születési dátum megadását követően – a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján – ebben az esetben a dokumentumokat személyesen kell bemutatni.

Amennyiben elektronikus ügyintézésre nincs mód, a kitöltött kérelmeket és az iratmellékleteket a lakóhely/tartózkodási hely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályának ügyfélvárójában kihelyezett gyűjtődobozba is be lehet dobni, illetve postai úton is be lehet küldeni.

Jó tudni!

Az álláskeresési járadék folyósítása szünetel:

- ha az álláskereső csedre, gyedre vagy gyesre válik jogosulttá;
- ha letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti;
- ha közfoglalkoztatásban vesz részt;
- ha rövid időtartamú, legfeljebb 120 napig tartó kereső tevékenységet folytat (de az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény által szabályozott alkalmi munka és idénymunka nem tartozik ide);
- ha önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít.

Megvonják a járadékot az álláskeresőtől:

- ha kereső tevékenységet folytat (állást talál, vagy egyéni vállalkozásba kezd);
- ha az álláskereső ezt kéri;
- ha megváltozott munkaképességűek ellátására válik jogosulttá;
- ha az álláskereső meghal;
- ha nappali tagozaton kezd tanulni;
- ha kimerült a folyósítási idő.

(Cikkünk 2023-ban aktuális jogi információkat közöl.)

A Profession.hu Facebook oldala

 

A Profession.hu Instagram oldala