A munkához való jog alapvető emberi jog, mindenkit megillet. Ám bármikor eljöhet a pillanat, amikor azzal szembesül valaki: munkanélkülivé vált. Ilyenkor általában igyekszik minél hamarabb új állást találni - azonban addig is meg kell élni valamiből.

A tartalékok fogynak, az idő múlik, és sokszor az illetőnek nem csak saját magáról kell gondoskodnia, hanem a családjáról is. Ilyenkor merül fel a kérdés: "kihez fordulhatok támogatásért?"

Mi az az álláskeresési járadék?

Az álláskeresési járadék az álláskereső megélhetését, önálló álláskeresését segíti: ameddig nincs jövedelme, az államtól ezt az összeget kapja - magyarázza dr. Hargittay Szabolcs, a Profession.hu munkajogásza.

Az ellátás nem szociális alapon, hanem biztosítási elven jár. Tehát ahhoz, hogy valaki megkapja, bizonyos jogosultsági idővel kell rendelkeznie. Ha valakinek a munkanélkülivé válása előtt volt munkaviszonya, vagy vállalkozó volt (azaz fizetett maga után járulékokat), akkor kaphat álláskeresési járadékot.

Kinek jár?

Az álláskeresőnek regisztráltatnia kell magát a lakhelye szerinti munkaügyi központban. Akkor jár neki az álláskeresési járadék, ha a munkájának elvesztése előtti 3 évben legalább 360 nap jogosultsági időt szerzett, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, együttműködik a munkaügyi kirendeltséggel, ám számára az állami foglalkoztatási szerv nem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.

Álláskereső az, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, azaz:

- nem folytat tanulmányokat oktatási intézmény nappali tagozatán
- nem áll munkaviszonyban és egyéb kereső tevékenységet sem folytat
- nem nyugdíjas és nem részesül rehabilitációs járadékban vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban
- az sem minősül álláskeresőnek, aki egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozik

Mennyi ideig kapom, és milyen összeget?

Az álláskeresési járadék összegének kiszámításánál a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedév átlagbérét kell alapul venni. Ha valakinek nem volt végig munkaviszonya, vagy vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó jogviszonya, a számítás alapja arányosan csökken. Ha a megelőző négy naptári negyedévben egyáltalán nem állt fenn jogviszony, akkor a minimálbér 130 százaléka a járadék megállapításának alapja.

A járadék összege ennek az átlagbérnek a 60 százaléka, és nem lehet magasabb minimálbérnél. (Tehát naponta 4510 forint járhat).

Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap (10 nap jogosultsági idő felel meg 1 nap járadékfolyósítási időnek).

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Hol kell igényelni, és milyen okiratokra van szükség?

A nyilvántartásba vett álláskereső a megyei (fővárosi) kormányhivatal járási (kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségén nyújthatja be az álláskeresési járadékra vonatkozó igényét.

A nyilvántartásba vételhez szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adó igazolvány, iskolai-, illetve szakképzettséget igazoló okiratok.

A kérelem benyújtása úgy történik, hogy az álláskereső személyesen bemegy a kirendeltségre, ahol a kérelem nyomtatványt névre szólóan kinyomtatják a részére, és ezen a nyomtatványon kérheti az ellátás megállapítását.

Az álláskeresési járadék folyósítása szünetel:

- ha az álláskereső tgyásra, gyedre vagy gyesre válik jogosulttá
- ha előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, elzárás büntetését tölti (kivéve, ha a azért ment börtönbe, mert a pénzbüntetést változtatták át szabadságvesztésre)
- ha közfoglalkoztatásban vesz részt
- ha rövid időtartamú, legfeljebb 90 napig tartó kereső tevékenységet folytat (de az egyszerűsített foglalkoztatás nem tartozik ide)
- ha keresetpótló juttatásban részesül
- ha az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít

Megvonják a járadékot az álláskeresőtől:

- ha állást talál
- ha az álláskereső ezt kéri
- ha megváltozott munkaképességűek ellátására válik jogosulttá
- ha az álláskereső meghal
- ha nappali tagozaton kezd tanulni
- ha kimerült a folyósítási idő
- ha olyan képzési lehetőséget fogad el, amelynek során a minimálbér összegét elérő rendszeres támogatásban részesül

Címkék: álláskeresési járadék, munkanélküli segély, munkanélküliség, álláskeresés, munkaügyi központ