A minimálbér 2013 januárjától 93 ezerről 98 ezer forintra, a szakképzetteknek járó garantált bérminimum 108 ezerről 114 ezer forintra emelkedett - számolt be korábban a Profession.hu.

Ez a kötelező emelés sok munkaadónak nagy tehet okozott, ezért a nehéz helyzetben lévő ágazatokban működő cégek minimálbér-emelési támogatást kaphatnak. 11 ágazatban - a kiskereskedelem, a speciális szaképítés, az épületek építése, az élelmiszergyártás, a textil-, a ruha- és a bőripar, a fafeldolgozás, a bútorgyártás, valamint a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás területén működő cégeknél - a kormány 2013 első félévében átvállalja a minimálbér-emelés költségeit, és az emelésre eső járulékköltségeket is. 

Már benyújthatják kérelmüket a munkaügyi központokhoz minimálbér-emelési támogatásra az érintett munkaadók. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapján olvasható tájékoztató szerint a kormány célja ezzel a munkahelyek megvédése, új munkahelyek minél nagyobb számban történő létrehozása.

Emellett fontosnak tartják a minimálbér, illetőleg a garantált bérminimum reálértékének megőrzését, lehetőség szerinti emelését. Az említett ágazatokban általában magas a kötelező legkisebb munkabért kereső emberek aránya, illetve ezekben a szektorokban a foglalkoztatási helyzet és gazdasági körülmények sem rózsásak.

Mekkora összeg igényelhető?

A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a kötelező bérminimum 2012. december 31-én és 2013. január 1-én hatályos összege közötti különbözet, valamint a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes összegének 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig számított időtartamra járó összegét. A kisvállalati adóalany munkáltató esetében a támogatás mértékének megállapításánál a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás helyett a kisvállalati adót kell figyelembe venni.

A támogatásra a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből 10 milliárd forintot biztosítanak. A cég székhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal munkaügyi központja a támogatást 2013. január 1-től június 30-ig terjedő időszakra egy összegben állapítja meg és folyósítja a munkaadónak.

A munkaügyi központ a munkáltató kérelmére támogatást állapít meg a minimálbér és a garantált bérminimum 2013. január 1. napjától bekövetkezett emelkedéséből adódó költségeinek csökkentéséhez.

Május vége a határidő

A kérelmek beadásának határideje 2013. május 31., írásban és elektronikus formában egyaránt be kell nyújtani. A kérelem mellékletét képező nyilatkozatok kizárólag elektronikus úton küldhetők be. A dokumentumok a http://komp.munka.hu honlapon érhetők el, itt kell kitölteni és elmenteni őket, illetve a kérelmet kinyomtatni.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A kérelem beérkezését követően a munkaügyi központ 21 napon belül dönt, hogy jár-e támogatás a munkaadónak. Ha megkapja a kompenzációt, hatósági szerződést kötnek vele. A munkaadónak a pénz felhasználásáról 2013. augusztus 31-éig egy elektronikusan kitöltött, elmentett és kinyomtatott elszámolást kell benyújtania, és 15 napon belül vissza kell fizetnie azt az összeget, amelyre nem volt jogosult. Ha valaki nem tesz eleget az elszámolási kötelezettségeinek, a teljes összeget vissza kell adnia.

Kik nem pályázhatnak?

Nem igényelhető támogatás az egyszerűsített foglalkoztatásra, vagy alkalmi munkára irányuló jogviszonyban foglalkoztatott munkavállaló után. Olyan dolgozó után sem jár, akinek foglalkoztatásához a munkáltató foglalkoztatás-bővítő bértámogatásban, munkahelymegőrző, illetve munkatapasztalat-szerzési támogatásban részesült, vagy részmunkaidős foglalkoztatás után járó kedvezményeket kap, valamint megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható támogatásban részesül.

Nem jár kompenzáció arra az időszakra, amely alatt a munkavállaló nem tartozott a munkáltató statisztikai állományi létszámába.

Költségvetési szerv nem kaphat támogatást, és olyan munkáltató sem, amelynek lejárt, meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása van, kivéve, ha a megfizetésére 2013. március 31. napjáig fizetési halasztást kapott - áll a rendeletben.

Az NFSZ a tájékoztatójában azt kéri, hogy a munkaadók részletesebb felvilágosításért forduljanak a cég székhelye szerint illetékes munkaügyi központhoz.

Készítette: Durbák Ildikó