A Munka törvénykönyve szerint a szabadságot pénzben megváltani tilos. Ez alól csak egyetlen kivétel van: ha a munkaviszony év közben szűnik meg, és a munkavállaló az őt időarányosan megillető szabadságot nem vette igénybe, azt pénzben kell kifizetni.

2012-ben ehhez még egy lehetőség társult: a munkáltató és a gyermekgondozási szabadságról visszatérő alkalmazott megegyezhettek, hogy a gyermekgondozási szabadság idejéből hat hónapra járó szabadságot a munkáltató pénzben megváltja. Ma már azonban ilyen alkura nincs törvényes lehetőség - írja a blogjában dr. Kártyás Gábor.

Miért fontos a szabadság?

A pénzbeli megváltás tilalmának magyarázatát a szabadság rendeltetésében kell keresnünk. Olyan, a munkaviszony fennállása során minden naptári évre járó fizetett távollétről beszélünk, amely alatt a dolgozó díjazás mellett pihen. Célja, hogy az alkalmazott hosszú távon is megőrizhesse munkára képes állapotát. Nyilvánvaló, hogy a szabadság nem tudja betölteni ezt a funkcióját, ha a munkavállaló csak az e napokra eső díjazását kapja meg - véli a munkajogász.

Az az ajánlat, hogy pénzre váltsuk a szabadságot, meglehetősen csábító. Ha "el lehetne adni" a szabadság napokat a munkaadónak, ezzel a dolgozó az éves fizetésén felül még körülbelül további legalább egyhavi munkabért kapna. De feláldoznánk érte a lehetőséget, hogy hosszabb egybefüggő pihenést kapjunk, amely nem csak a családi élet, vagy a magánéleti kapcsolatok ápolása miatt fontos, hanem az egészség védelme szempontjából is. Éppen ezért ezt az alkut a munkajog elve kizárja.

A munkajog vívmánya, alapvető jog

A munkajog történetének egyik fontos vívmánya, hogy ma már nemzetközi egyezményekben is elismert alapvető jogként ismerjük a rendszeres fizetett szabadságot, a pénzbeli megváltás tilalmával együtt.

A szabadság pénzbeli megváltásának nem csak elvi, hanem gyakorlati akadálya is van. A munkaidő szervezésről szóló EU irányelv ugyanis az évi legalább négy hét fizetett szabadság mellett a pénzbeli megváltás tilalmáról is rendelkezik. A munkajogász ezért arra lát lehetőséget, hogy a magyar jogalkotó az évi 20 munkanap alapszabadságon felül járó pótszabadságok pénzre váltását tegye lehetővé. Az irányelv igen szigorú, így e vonatkozásban annak sincs jelentősége, ha a hazai törvény csak a tárgyévet megelőző időre járó szabadságot engedné megváltani.

Hasonló dilemmát jelent, amikor a munkáltató a rendkívüli munkaidő elrendelésével visszaélve, tervezetten minden héten túlórát rendel el az egyik heti pihenőnapra. Hiába kapja meg a munkavállaló az erre előírt 100 százalékos bérpótlékot, hiszen ezzel lényegében a szabadidejének jelentős részét váltja (apró)pénzre. Egyszóval mindig veszélyes, amikor valamilyen munkavállalói jog pénzben megválthatóvá válik.

A mostani törvényjavaslat is tartalmazza azt a kitételt, hogy a szabadságot csak a munkavállaló beleegyezésével lehetne pénzben megváltani. Ez dr. Kártyás Gábor szerint kulcsfontosságú, ugyanis a szabadság alapjogi természetéből ered, hogy e kérdésben a munkáltató nem dönthet egyedül.

És mi a helyzet a munkamániásokkal?

Egyes esetekben éppen a munkavállaló az, aki nem kíván szabadságra menni. Mit tegyen a munkáltató, ha az egyedülálló, munkájának élő fiatal vezető oly nélkülözhetetlennek tartja magát (esetleg joggal), hogy pár napnál több távollétre nem hajlandó szeretett munkahelyéről?

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Fontos, hogy a szabadság kiadása a munkáltató joga, de egyben kötelessége is. Jogi szempontból a szabadság kiadása éppen olyan utasítás, mint a munkavégzésre kötelezés, amelyet a dolgozó köteles végrehajtani. A szabadság kiadásának kötelezettsége alól ezért nem mentesít, ha a munkavállaló nem akar szabadságon lenni.

A munkajogász szerint bevett gyakorlat, hogy a munkáltató olyan napokra is "kiírja" a szabadságot, amikor az alkalmazott ténylegesen munkát végez, ezzel papíron teljesíti a kötelezettségét. Ha a munkamániás dolgozó ezt nem kifogásolja, a munkáltató pedig egyéb bér, jutalom stb. fedőnevek alatt kifizetni az erre járó távolléti díjat is, lényegében megvalósul a szabadság pénzben való megváltása a felek megegyezése alapján.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: szabadság, munkajog, Munka törvénykönyve, pótlék, bér, fizetés, munkamánia