Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

N. Pál hat hónapig dolgozott egy informatikai vállalatnál, mint sales manager. Impozáns irodaházban volt a látványos, modern főhadiszállás, ami azonnal bizalmat ébresztett hősünkben. A vezetőség Mercivel hasított és Armani öltönyben közlekedett azzal a magabiztos felsőbbrendűséggel, amit megkérdőjelezhetetlenül sugározta a "biztos munkahely" illúzióját. Természetesen volt - fejléces papíron - húsz oldalas munkaszerződés, korrekt cafetéria, munkaköri leírás, átlátható jutalékrendszer, céges-autó, laptop, telefon és ingyen ebéd, Illy kávéval. Pál örömmel, hittel, tökéletes lelki nyugalommal kötötte bőséggel az üzleteket. Fizették is rendesen, Pál meg költekezett, rendesen. Aztán jött a feketeleves.

Egy napon besétált az irodába, hogy felvegye a heti munkabeosztását, de az irodában csak mister Rossz hírrel találkozott, aki felvázolta a rá nézve kellemetlen jövőt. Az addig ismeretlen úriember válság-managerként mutatkozott be és kérte a kocsi kulcsokat.
Majd elárulta, hogy mától az értékesítő munkaköre - felsőbb utasításra - félpénzes, irodai kisegítővé alakult.
De kérem - mondta a győztesek magabiztosságával Pál, nekem rögzített munkaköröm, juttatásaim vannak, melyek biztosítják a jogaimat, úgyhogy felmondok. Tényleg - válaszolta az úriember, nem tudok róla, hogy lenne szerződése, de ha akar, távozhat - bökte oda pökhendien.
Pál hazarohant és lázasan kutatni kezdett a féltve őrzött dokumentumok között, melyekről kiderült: Patyomkin szerződések voltak, vagyis csak látszatra léteztek. Sehol, semmilyen hivatalos szervnél nem volt bejelentve, egy fillér járulékot, adót sem fizettek utána, nem létező, fantom munkahely volt az övé. Így, ebben a konstrukcióban egy huncut vas végkielégítést sem kapott, ami a mai viszonyok között sajnos egyáltalán nem egyedi, rendkívüli eset volt. 

Felmondok!?

Szerződés kontroll

A munkavállalói oldalról indított felmondást csak akkor érvényesíthetjük, ha van szerződésünk. Ez alól menekülési utat biztosít a munkaadóknak, ha nem jelentik be a dolgozót.

Gyakori szokás, hogy a munkaszerződés aláírását követően a munkaadók kivárási időt hagynak, néhány napot, vagy hetet. Ez egyfajta extra próbaidő, mialatt kiderül számukra, hogy érdemes e felvenni az adott dolgozót. Természetesen ez nem legális, de gyakran megesik, hogy a hivatalos próbaidő kezdetét eltolják.

Ha a munkavállalóban gyanú ébred a bejelentésére vonatkozólag, az APEH és a TB kirendeltségeiben kikérheti az igazoló dokumentumokat. Ezt, az átfutási idő - a szerződéskötést követő hét, három hét - leteltével kezdeményezheti.


Felmondással járó jogok, kötelezettségek: 

Határozatlan idejű munkaviszonyban

Rendes felmondás:
Rendes felmondással. a határozatlan idejű munkaviszonyt a munkavállaló jogszerűen szüntetheti meg. A munkaviszony a felmondási idő lejártával szűnik meg, amely legalább 30 nap, de az 1 évet nem haladhatja meg. (A 30 napos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött évek számával egyenes arányban nő!) A munkavállalói felmondáskor - határozatlan idejű munkaviszonyban - az indokoknak nincs különösebb jelentősége.

Rendkívüli felmondás:
A munkavállaló megszüntetheti a munkaviszonyt rendkívüli felmondással, ha a másik fél
a) valamely lényeges kötelezettségét jelentős mértékben megszegi szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal;
b) egyébként olyan magatartást tanúsít - mint a fent említett példa esetén - amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

A felmondási okok sokszínűsége miatt célszerű, ha a kollektív szerződés pontosan meghatározza a lényeges kötelezettségszegés eseteit. Így elkerülhető az évekig tartó jogi vita és a költséges, kétes kimenetelű pereskedés.

Határozott idejű munkaviszonyban
Ha a munkaszerződés határozott idejű, komolyan kell megindokolni a felmondást és nem elég egy sablonos kifogás, mert akkor munkaügyi perrel néz szembe a munkavállaló, amiből kerekedhet akár milliós kártérítés is.

A határozott időre szóló munkaviszonyt csak közös megegyezéssel, rendkívüli felmondással, illetve a próbaidő alatt - ha van ilyen - azonnali hatállyal lehet megszüntetni. A rendkívüli felmondást az okról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkezésétől számított 1 éven belül lehet gyakorolni. A munkaviszony ilyenkor a felmondás közlésével szűnik meg.

Minta munkaviszony felmondásához ide kattintva olvasható!


Hajós Dániel

Szakértő: Dr. Juhász Andrea Julianna Jogász

fotó: profimedia.hu