Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A Profession.hu egy olvasói levelet kapott, arra volt kíváncsi levélírónk, hogy ha a munkahelyen (egy nagyvállalatnál) drogot fogyasztanak egyes főnökei, annak milyen jogi következményei lehetnek. Azt is hozzátette, hogy a beosztottak egyre nehezebben viselik a kialakult helyzetet.

Törvényi szabályozás

A Munka törvénykönyve (Mt.) alapján a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, valamint a munkaideje alatt - munkavégzés céljából, munkára képes állapotban - a munkáltató rendelkezésére állni. Ha valaki ,,munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi", akkor azonnali hatályú felmondással elküldhetik. A törvényben azonban ezt nem részletezik, és a drog- vagy alkoholfogyasztásról sem esik szó benne.

A személyiségi jogokról szóló Mt.-fejezetből kiderül, hogy a munkáltató a dolgozókat kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti, és az ellenőrzés során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállaló magánélete pedig nem ellenőrizhető.

A munkahelyi drogfogyasztás ellenőrzésére, illetve az ezzel összefüggő ,,felelősségre vonás" tekintetében a munkavédelmi/munkaügyi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel - válaszolta a Profession.hu kérdésére a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) sajtóosztálya. Munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés esetén a felügyelők nem ellenőrizhetik a munkavállalókat, hogy fogyasztottak-e kábítószert, a munkavédelemről szóló törvényben ugyanis ez nem szerepel.

Annyit ír elő a jogszabály, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megvalósításáért a munkavállaló is felelős, ám alaphelyzetben a munkaadó kötelessége ennek a megvalósítása.

A dolgozó csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas, az egészséget nem veszélyeztető állapotban, és a munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásával végezhet munkát. Köteles munkatársaival együttműködni, és úgy dolgozni, hogy az saját, vagy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse.

Az elmúlt 5 év során a munkáltatók által beküldött munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján évente átlagosan 4 esetben fordult elő kábítószer-fogyasztás munkabalesettel összefüggésben - közölte az NMH lapunkkal.

Érdemes a rendőrséget hívni

A Büntető törvénykönyv (Btk.) szerint, aki drogot vásárol, illetve tart magánál, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel sújtható. Ha valaki kábítószerfüggő, akkor a fent említett esetben ,,csak" vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Az ORFK tájékoztatása szerint az új pszichoaktív anyagok esetében a fogyasztás nem, csak az előállítás, megszerzés, kínálás, forgalomba hozatal, kereskedés és az országba behozatal és a kivitel, valamint az országon átszállítás minősül bűncselekménynek.

A ,,tettenérés" azonban szinte lehetetlen egy munkahelyen. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a környezetünkben valaki kábítószert fogyaszt, netán árusít, mindenképpen érdemes a rendőrséget értesíteni, főleg abban az esetben, ha az illető munkájából adódóan mások testi épségéért is felel. Ugyanakkor azzal is számolnunk kell, hogy a megalapozatlan vádaskodásnak lehetnek következményei. Ha a munkáltató az alkalmazáskor kikötötte, hogy a munkavállaló bármikor köteles magát alávetni drogtesztnek, a vizsgálat elvégezhető - közölte a Profession.hu-val az ORFK Kommnuikációs Szolgálata. Aki a hatóságoknak információval kíván szolgálni, az a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számokon, név nélkül pedig a Telefontanú 06-80-555-111-es hívószámán tehet bejelentést - hívták fel a figyelmet.

Adatvédelmi aggályok

Az adatvédelmi törvény alapján a kábítószeres függőségre, illetve kábítószer-fogyasztásra vonatkozó személyes adatok (a káros szenvedélyre és az egészségi állapotra vonatkozók) különleges adatoknak minősülnek. A törvény kifejezett rendelkezése, illetve az érintett önkéntes, egyértelmű, tájékozott belegyezésen alapuló írásos felhatalmazása szükséges az ilyen adatok megkérdezéséhez, tárolásához.

Az adatvédelmi biztos néhány éve vizsgálatot folytatott a munkahelyi drogtesztekkel kapcsolatban. Arra a megállapításra jutott, hogy csakis jogszabályi felhatalmazással lehet ilyen vizsgálatnak alávetni a dolgozókat, és az ellenőrzés nem lehet a munkáltató önkényes választása. 

Nem biztos az eredmény

,,A teszt eredményeinek elemzését kizárólag szakember végezheti, mert a tesztek jelentős része - elsősorban az illegális szereket kimutatók - a napokkal, hetekkel korábbi szerfogyasztást is kimutatja, nem csak az aktuális szerhatás alatt állást, vagyis az aktuális befolyásoltság fennállása további vizsgálatokkal állapítható csak meg. Másrészt nem ritkák az ál-pozitív eredmények sem, pl. egyes anti-depresszánsok vagy gyulladásgátlók szedése esetén" - közölték akkor az Országos Addiktológiai Intézetnél az ombudsmannal.

    Büntethető a drogozó kolléga?    

A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) civil jogvédő szervezet tájékoztatójában pedig az szerepel, hogy a drogteszt, mint prevenciós eszköz hatékonysága tudományosan nem bizonyított, sőt, az elvégzett vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a tesztelés drága, igazságtalan, és egyáltalán nem hatékony. A tesztek csak arra képesek, hogy bizonyítékot szolgáltassanak arra nézve, vajon a tesztelt személy fogyaszthatott-e tiltott szert az elmúlt 2-3 vagy 14-18 napban. A különbségek az egyes anyagok szervezetből való ürülési sebességétől függnek. Ráadásul az ürülési sebesség semmilyen kapcsolatban sincs az egyes szerek függőségi potenciáljával vagy káros hatásaival.

Alkoholellenőrzés igen, drogteszt nem

A munkaügyi bíróságokon a munkavállalók alkoholos befolyásoltságának témájában már kialakítottak egy egységes bírói gyakorlatot. Eszerint a munkáltatói ellenőrzésben való közreműködés a dolgozó munkaviszonyból eredő kötelezettsége. (A Profession.hu korábbi cikke a munkahelyi alkoholfogyasztásról itt olvasható.)

Az adatvédelmi biztos a vizsgálat során arra a megállapításra jutott, hogy a munkahelyi drogtesztek alkalmazása és az ahhoz kötődő adatkezelés általános jelleggel nem fogadható el: a teszt súlyos beleavatkozás a magánszférába, sértheti a személyiségi jogokat, az eredmények pedig nem a munkavégzésre való alkalmatlanságról szolgáltatnak információkat. Más a megítélése azonban az olyan foglalkozásoknak, ahol fokozottabb a kockázat (például a honvédségnél).

Csak kevés helyen létezik prevenció

Az általános drogprevenció kitüntetett színtere az iskola. A Nemzeti Drogmegelőzési Iroda által működtetett Szakmai Információs Portálon megtalálható ma már mintegy 400 program. Az iskolai prevenciós programok 60 százaléka közvetlenül a diákokkal foglalkozik, 40 százalékuk pedig pedagógus- vagy kortársképző program.

A munkahelyi alkohol- és drogtesztelésnek számos formája van, mint például munkába állást megelőző, baleset utáni, feltételezhető gyanú esetén (magatartási anomáliák), időszakosan, véletlenszerűen, kezelésből visszatérés esetén, más munkakörbe áthelyezés esetén végzett tesztelések. Elengedhetetlenül szükséges a megfelelő munkahelyi alkohol- és drogpolitika kialakítása, melybe integrálni kell az esetleges drogtesztelést, hiszen annak ,,elrettentésként", önmagában történő alkalmazása nem támogatandó.

Míg 2009-ben összesen kilenc munkahelyi drogprevenciós program nyert támogatást, addig 2011-ben már jóval több. Összesen 75 ,,helyi közösségi erőforrásokra építő program" kapott forrást a Nemzeti Drog Fókuszpont jelentése alapján. Ezek között azonban nem csak munkahelyek vannak, hanem gyermekvédelmi és büntetés-végrehajtási intézmények, illetve sajtótermékek is. A megítélt támogatási összeg 88 351 millió forint volt.

Létezik több program is, amelyek a munkahelyi drogmegelőzést szolgálják, ezek egyike a Kék Pont Alapítvány munkahelyi egészségprogramja. A program interaktív formában tárgyal olyan témákat, mint az alkoholfogyasztás, a droghasználat, a szerencsejáték, a munka és magánélet egyensúlya, a spórolás, illetve a munkahelyi stressz kezelése.

A Nemzeti Drogstratégia kiemelt helyen említi a munkahelyet, mint a drogprevenció egyik fontos helyszínét. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal szintén elindított egy drogprevenciós programot, amelyet az ENSZ munkaügyi szerve, az ILO kezdeményezett. A világ négy nagy régiójában, ezek közt 6 Közép- és Kelet-Európai országban, így Magyarországon is bevezették. A hangsúly az elsődleges megelőzésen, azaz a felvilágosításon és a meggyőzésen van.

A kikapcsolódáshoz kell

A lelki egészség és a munkahely kapcsolata kiemelten fontos tényező, mert a szerhasználatnak maga a munkahely, a munka jellege, szervezése, a munkakörnyezet is kiváltó oka lehet.

,,Van, aki az ivásba menekül. Más kábítószerezik. Vezetőként is" - írja Dara Péter, a DEVISE Hungary tanácsadó cég ügyvezető igazgatója a blogjában. Úgy véli, hogy ezek az emberek azért nyúlnak különféle szerekhez, hogy kikapcsolódjanak a napi hajtásból. Így próbálják meg oldani a feszültséget, és új erőt meríteni, mielőtt belefásulnak abba, amit csinálnak, mielőtt kiégnek.