Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Az álláskeresőt támogatások illetik meg - álláskeresési járadék, vagy akár támogatott képzésben is részt vehet -, ám ahhoz, hogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vehesse, regisztrálnia kell a területileg illetékes munkaügyi központban. Ez azért is fontos, mert ha sikerül állást találnia, akkor egyes esetekben a munkáltatója járulékkedvezményeket is igénybe vehet utána (például a munkahelyvédelmi akció keretében).

Álláskereső az a személy, aki nem áll munkaviszonyban és az egyszerűsített foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével egyéb keresőtevékenységet sem folytat, nem tanul oktatási intézmény nappali tagozatán, öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint megváltozott munkaképességű személyek járadékában, rehabilitációs ellátásban sem részesül. Munkát akar és tud vállalni, és a mielőbbi elhelyezkedés érdekében a munkaügyi központban nyilvántartásba veteti magát, a kirendeltséggel együttműködik - írja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ismertetőjében

Kereső tevékenységet folytató személy:

- aki az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szerepel
- aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt
- aki a társaság vezető tisztségviselője vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve

Fontos, hogy a vállalkozói jogviszony szüneteltetésének idejét is kereső tevékenységnek kell tekinteni.

Mit kell magunkkal vinni a munkaügyi központba?

A személyi igazolvány, lakcímkártya mellett az adóazonosító-, illetve taj-kártyát, OEP igazolványt, a munkahelyen a kilépéskor kapott iratokat és a bankszámlaszámunkat (ha van) is magunkkal kell vinnünk. A vállalkozóknak be kell mutatniuk egy igazolást a vállalkozói igazolvány visszaadásáról, a vállalkozói tevékenység megszüntetéséről. Az iskolai, illetve szakképzettséget igazoló iratokat, bizonyítványokat is érdemes magunkkal vinni. A kirendeltségeken lehet igényelni munkáltatói igazolást is a munkaviszony megszüntetéséről.

A munkaügyi központban a regisztráció után bekerül az ügyfél az adatbázisba. Ez azért fontos, mert csak ezután lesz jogosult arra, hogy az ügyében eljárjanak, ettől az időponttól számít álláskeresőnek, ekkortól kaphat álláskeresési járadékot. Már elektronikus úton, e-mailben is bejelentkezhetünk, erről további információ itt olvasható

Állás nélkül maradtam. Mit tegyek? Hová forduljak? Mi jár?

Azoknak az álláskeresőknek, akiknek más városba kell menniük a munkaügyi központba, megtérítik az utazás költségét is, ám ez kizárólag a helyközi közlekedésre vonatkozik, a városi tömegközlekedésre nem. Ha olyan orvosi szakvéleményre van szükség a munkakeresés során, amelyért külön fizetni kell, annak a számláját is benyújthatja az álláskereső a munkaügyi központnak.

Álláskeresési járadék

Az álláskeresési támogatás – korábbi nevén "munkanélküli segély” – nem szociális alapon, hanem biztosítási elven jár. Tehát ahhoz, hogy valaki megkapja, bizonyos jogosultsági idővel kell rendelkeznie.

Az kaphat álláskeresési járadékot, akinek a munkanélkülivé válása előtt volt munkaviszonya, vagy vállalkozó volt, vagy közfoglalkoztatási jogviszonyban munkálkodott, vagy nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban állt.

Jár az álláskeresési támogatás, ha valaki a munkájának elvesztése előtti 3 évben legalább 360 nap jogosultsági időt szerzett, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre és az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani. A támogatáshoz az álláskeresőnek együtt kell működnie a munkaügyi kirendeltséggel, ha a hozzáállása nem megfelelő, elveszítheti az álláskeresési támogatást.

Az elmúlt négy negyedév átlagfizetésének a 60 százaléka az álláskeresési járadék – derül ki az NFSZ tájékoztatójából. Fontos azonban, hogy ez az összeg nem lehet magasabb a minimálbérnél, azaz 2016-ban 111 ezer forintnál. Az álláskeresők között nincs különbség a korábban bruttó 160 ezret és a 450 ezret keresők között: mindkét csoport ugyanannyi járadékra jogosult.

A folyósítás időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. 10 nap jogosultsági idő felel meg 1 nap járadékfolyósítási időnek. Ha valaki elveszti az állását, minél hamarabb regisztráltassa magát a munkaügyi központban, ugyanis a folyósítás nem a munkahely elvesztésével, hanem az álláskeresőként való nyilvántartásba vétellel kezdődik.

Ha pedig valaki három hónapon belül nem tudott elhelyezkedni, és az álláskeresési járadék folyósítási ideje lejárt, akkor úgynevezett foglalkoztatást helyettesítő támogatásra válik jogosulttá. Ennek az összege a mindenkori nyugdíjminimum 80 százaléka, vagyis 22 800 forint egy hónapra, és már évek óta nem emelkedett az összege.

Jól jár, aki hamar talál állást

Abban az esetben, ha az álláskeresési járadékban részesülő személy még azelőtt talál állást, hogy a járadék folyósítási ideje letelik, megkapja egy összegben a hátralevő összeg felét. Ám ez nem automatikusan történik. Sikeres elhelyezkedés esetén a regisztrált személynek a kirendeltségen kell kérelmeznie ezt, amihez az új munkahelytől egy igazolást is be kell szereznie.

Kötelező az együttműködés

Az együttműködés keretében az álláskereső  rendszeresen, a kirendeltség által megadott időpontban köteles személyesen felkeresni a munkaügyi kirendeltséget, el kell fogadnia a felajánlott munkát, képzési lehetőséget, munkaerőpiaci szolgáltatást, a felajánlott programban való részvételt és önállóan is aktívan munkát kell keresnie. Munkaerő-piaci szolgáltatás lehet például információ nyújtása, pszichológiai -, pálya -, álláskeresési -, és munka tanácsadás.

Ha valaki nem működik együtt a munkaügyi központtal (nem jelentkezik a megadott időpontban, nem vállal el olyan munkát, ami minden tekintetben megfelelő lenne neki), akkor elveszíti az álláskeresési járadékot. Aki a munkaügyi központ által támogatott képzésben vesz részt, annak a minimálbérnek megfelelő összegű rendszeres támogatást fizetnek, viszont álláskeresési járadékot nem kap.

Szüneteltethetik az álláskeresési járadék folyósítását?

Ha az álláskeresőnek gyermeke születik, és tgyásra, gyesre vagy gyedre lesz jogosult, akkor ezt be kell jelentenie a munkaügyi központnál. Ha ezt nem teszi meg, akkor jogtalanul veszi igénybe az álláskeresési járadékot, és vissza kell fizetnie a felvett összeget. Annak sem jár a járadék, aki előzetes letartóztatásban van, vagy elzárásra, szabadságvesztésre ítélték.

A közfoglalkoztatás idejére csak a közmunkás minimálbér jár, ám ha alkalmi munkát vállal valaki (egyszerűsített foglalkoztatás keretében), akkor mellette jogosult az álláskeresési járadékra is - ha a munkavégzés előtt ezt közölte a munkaügyi központban.

További információkat az NFSZ honlapján, a www.munka.hu oldalon találunk!

Címkék: munkanélküliség, álláskeresés, munkaügyi központ