Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A munkaerő-kiválasztás során alapvetően két dolgot kell meghatározni: először, hogy a jelölt el tudja-e látni az adott feladatot, azaz rendelkezik-e a szükséges képzettséggel, tudással, tapasztalattal. A második, az, hogy mennyire illeszkedik a személyisége, gondolkodása a vállalatéhoz, illetve a konkrét munkakörhöz.

A kutatások szerint, ez az illeszkedés mind a dolgozók teljesítménye, mind pedig a fluktuáció szempontjából alapvető fontosságú. Amíg az első szempontcsoport viszonylag könnyen meghatározható, addig az illeszkedést nehéz mérni, a kiválasztást végzőknek gyakran a megérzéseikre kell hagyatkozniuk. Így azután a jelöltek összehasonlítása meglehetősen nehéz, hiszen a szubjektív benyomások (amik lehetnek teljesen találóak is) szavakba öntése és másokkal való egyértelmű kommunikálása nem egyszerű feladat.

Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a kiválasztást végző is csak a saját "mentális szűrőin" keresztül képes érzékelni a világot, azaz ennek eredményeként nehezen tudja a kiválasztási folyamatot függetleníteni saját értékítéletétől.

LAB Profile

Bármi, amit és ahogyan csinálunk, mondunk, jellemző a ránk, személyiségünkre, de még inkább az adott helyzetben alkalmazott a gondolkodási mintáinkra. Az, hogy ugyanazt a gondolatot ki, milyen nyelvezettel fogalmazza meg, sokat elárulhat az illető gondolkodásáról.

Új eszköz a kiválasztásban: Villáminterjú


Leslie Cameron-Bandler és Robert Bailey kutatásaik során megállapították, hogy azok az emberek, akik hasonló nyelvi (Language) struktúrákat használnak, amikor beszélnek, azok hasonlóan viselkednek (Behavior). Ez a tudományos alapja például a kiválasztásban használt Villáminterjúnak is, amelyet "Language and Behavior Profile" vagy röviden LAB Profile néven ismernek és alkalmaznak világszerte.

A LAB Profile hasonlóan a tesztekhez, egy tudományosan kidolgozott és ellenőrzött kérdéssort használ. A különbség az, hogy ezeket a kérdéseket szóban teszik fel. Az interjúztató a kapott válaszok alapján, azonnal meghatározza és lejegyzi az adott kérdésre vonatkozó gondolkodási mintát.

Két fő területet vizsgálhatunk a LAB Profile-lal: a motivációt (mi indítja be a cselekvést) és az optimális munkakörnyezetet (milyen "lelki" környezet szükséges az optimális teljesítményhez).

A módszert az teszi különösen megbízhatóvá, hogy egyrészt a kérdező folyamatosan kontextusban tudja tartani az interjú alanyt, másrészt lehetősége van helyben ellenőrizni a feltevéseit. Az eredmény egy kvalitatív skála lesz, ami függetlenebb az interjúztató szubjektív véleményétől, és amit könnyen össze lehet hasonlítani az előre meghatározott elvárásokkal és a többi jelölt profiljával. Mivel a válaszok struktúrája az, amit vizsgálunk, sokkal nehezebb becsapni az interjúztatót még akkor is, ha az interjúalany esetleg ismeri a módszert.

Villáminterjú a gyakorlatban

A kérdés: Meséljen egy olyan munkahelyi szituációt, ami az Ön számára stresszt, feszültséget okozott.

A jelölt értékelése az alapján történik, hogy hogyan fogalmazza meg az átélt élményt, és milyen fiziológiai reakciókat mutat eközben. Ezek alapján megállapítható, hogy melyik stressz-kezelési stratégiát használja: tartós érzelmi reakciót ad, vagy inkább gondolkozik és elemzi a helyzetet, azután tudatosan cselekszik, esetleg váltogatja ezt a kettőt.

Kiválasztási szempontból ez fontos információ. Pl.: ha ügyfélszolgálatos munkakörbe keresnek reklamációk kezelésére új munkatársat, akkor nem túl szerencsés, ha csak érzelmi reakciót ad feszült szituáció kezelése során, hiszen megfontoltan a megoldásra kellene törekednie. 
 

Kapcsolódó cikkek:

Kiválasztás csapatjátékkal

Sorsdöntő bakik a toborzásban