A munkaviszony fennállása alatt a feleket kölcsönösen terhelik jogok és kötelezettségek is. A munkavállalónak dolgoznia kell, a munkáltató pedig ezért munkabért fizet. Ha az alkalmazott eleget tesz a kötelezettségének, akkor alanyi joga lesz a fizetésére - hívta fel a figyelmet a DAS Jogszerviz.

1. Nézzük át a munkaszerződést, hogy mikor van a fizetésnap!

Olvassuk el figyelmesen a munkaszerződésében foglaltakat, mivel a munkabér fizetésének módja és gyakorisága első körben a felek megállapodásán alapszik. Ha erre vonatkozó külön rendelkezést nem tartalmaz az irat, akkor a Munka törvénykönyve rendelkezései szerint a munkabért utólag, legalább havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig ki kell fizetni.

A munkaadó kötelessége az is, hogy a kifizetett munkabér elszámolásáról szintén a 10. napig írásbeli tájékoztatást adjon, melyből a munkavállaló ellenőrizni tudja az elszámolás helyességét, illetve az esetleges levonásokat.

Nem kaptam fizetést, mit tegyek?

2. Küldjünk határidővel megjelölt, írásbeli felszólítást a munkaadónak!

Első körben célszerű határidővel megjelölt, írásbeli felszólítást küldeni a munkáltatónak, és figyelmeztetni arra, hogy késedelembe esett. Ilyenkor jó tudni, hogy késedelmi kamatra is jogosultak vagyunk, így a munkáltatónak is érdekében áll, hogy minél hamarabb pótolja hiányosságát, ezáltal csökkentve az őt terhelő pluszköltségeket.

3. Azonnali hatályú felmondás

Ha az írásbeli megkeresésünk eredménytelen, akár azonnali hatályú felmondással is élhetünk, melyet az eredménytelen határidő utolsó napját követő 15 napon belül tehetünk meg, írásban. Ebben az esetben elmaradt munkabérünk mellett kérhetjük a rendes felmondás jogkövetkezményeit, azaz a felmondási időre járó távolléti díjat, vagy akár végkielégítést is, amennyiben jogosultak lennénk rá.

4. Forduljunk bírósághoz!

Ha a felmondással sem érjük el a célunkat, következő lehetőségként a bírósági út igénybevétele marad, melynél a bíróság előtt kérhetjük a fenti törvény alapján járó juttatásokat. A bírói ítélet alól már nem tud kibújni a munkáltató, tehát fizetnie kell, amennyiben képes rá.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

5. Fizetésképtelen a munkaadónk? A Bérgarancia Alap segíthet!

Sok esetben a dolgozó azért nem kapja meg a bérét, mert a munkáltató fizetésképtelen. Gyakran erről akkor szerez tudomást a munkavállaló, amikor már megindult a felszámolási eljárás a cég ellen. Ilyenkor lehetősége van arra, hogy a felszámolásba bekapcsolódva jelentse be követelését az alkalmazott.

Ez azért is fontos, mert ha nem lehet behajtani a követelést, akkor mentőövként szolgál a Bérgarancia Alap. Az eljárás kérelemhez kötött, és sajnos nem korlátlan, ugyanis csakis olyan munkabértartozás vehető figyelembe, melynek összege nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év hazai bruttó átlagkeresetének ötszörösét.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkajog, Munka törvénykönyve, elmaradt fizetés, bér, munkaadó