A szabadság díjazott pihenőidő, ekkor a munkavállalót távolléti díj illeti meg. A szabadság munkanapra, és nem naptári napra jár. Ha valaki több munkáltatónál áll munkaviszonyban, minden cégtől jogosult szabadságra.

A részmunkaidősöknek is ugyanannyi nap szabi jár, mint a nyolcórás munkásoknak, ám a szabadság alatt járó díjazása a munkaidejéhez igazodik. Ha a munkaviszony év közben kezdődött vagy szűnt meg, akkor a dolgozónak a szabadság arányos része jár.

Egyéni vállalkozóknak és önfoglalkoztatóknak nem jár szabadság, ők csak úgy pihenhetnek, ha előre dolgoznak, átütemezve a feladataikat - áll a Munka törvénykönyvében.

7 napról dönthet a dolgozó

A munkaszerződésben szerepelnie kell a szabadság mértékének, a kiszámítás és a kiadás módjának is. A törvény szerint egy évben 20 nap alapszabadság jár az alkalmazottaknak, de ezen felül túl pótszabadság illeti meg az életkora, egészségi állapota, gyermekei száma, szociális helyzete, illetve munkahelye veszélyességi foka miatt.

Mennyi szabadság jár?

A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki. Úgy kell kiadni a szabit, hogy az alkalmazott legalább 14 egybefüggő napra mentesüljön a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól.

Évente 7 munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a dolgozó kérésének megfelelő időpontban kell kiadni, és erről 15 nappal a tervezett szabi előtt értesíteni kell a főnököt. Tehát ha valakinek 30 nap szabadsága van, akkor a 23,3 százalékát veheti ki akkor, amikor ő szeretné; akinek viszont 20 nap jár, az a 35 százalékáról dönthet.

Mikor kapok pótszabadságot?

A pótszabadság az életkor előrehaladtával nő: a munkavállaló 25. életévétől egy, 28 éves korától kettő, 31. születésnapja után három, a 33 évének betöltése után négy nappal. Aki elmúlt 35 éves, az huszonöt, aki pedig 37, az huszonhat nap szabit kap egy évben. A 39. életévétől huszonhét, 41 éves kora után huszonnyolc, 43. születésnapja után huszonkilenc és 45 év felett pedig 30 nap az alapszabadsága.

Mindkét szülőnek jár a gyermekek után a pótszabadság (egy gyermek után 2, két gyermek után 4, kettőnél több után pedig összesen 7 nap pótszabadság, természetesen az életkorért járó pótszabadságon felül). Fogyatékos gyermekek szülei plusz két nap szabadságot kapnak.

Állandó föld alatti munkavégzés, vagy sugárzásnak kitett munkahely esetén öt nap pótszabadságra jogosultak a munkások.

Átvihető következő évre?

A munkáltató és a munkavállaló megállapodhat arról, hogy a tárgyévet követő évre átvihetik a szabadság egy részét (nyomós gazdasági indok kell ehhez).

Ha a munkaviszony a tárgyév október elseje után kezdődött, akkor a szabadság kiadása átcsúszhat a következő évre, jogos, ha a munkáltató március 31-ig adja ki.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A szabadság kizárólag a munkaviszony megszűnésekor váltható át pénzre.

Diákmunkásoknak is jár

Sokan nem tudják, hogy a diákmunka esetén is jár szabadság, ha például kéthónapos, határozott idejű nyári munkát vállal valaki, akkor az éves szabadság arányos része: három nap.

Ráadásul ha a diák még nem töltötte be a 18. életévét, akkor pótszabadságot is kaphat: a fiatal munkavállalónak évenként 5 pótszabi jár, utoljára abban az évben, amelyben nagykorúvá válnak.

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: munkahely, szabadság, nyaralás, diákmunka, Munka törvénykönyve, munkajog