A munkahelyi szerelem kapcsán eszünkbe juthat a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelmére vonatkozó szabály - írja dr. Kártyás Gábor a munkajog.hu oldalán. Eszerint a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt tartózkodni köteles minden olyan magatartástól, amely a munkáltató jogos gazdasági érdekét veszélyezteti.

Veszélyt jelent a cégre?

A jogos gazdasági érdek veszélyeztetése azonban nem állapítható meg pusztán azon az alapon, hogy főnök és beosztott, vagy munkavállaló és ügyfél a munkaidőn túl is találkozgatnak. Nem vélelmezhető ugyanis, hogy a randevúk során szükségszerűen elpletykálnák egymásnak a munkáltató üzleti titkait, vagy összeköltözés esetén az illetéktelen fél előbb-utóbb belenézne az esetenként hazavitt aktákba.

Ha azonban a munkavállaló az iratkezelési szabályokat megszegve tart otthon fontos iratokat, vagy néhány pohár bor után, a bontakozó szerelem hevében a jövő évi üzleti tervet sem érzi tabutémának, az már kötelezettségszegés. Hangsúlyozandó, hogy nem a magánélet és a munka összevegyítése, hanem az irat-, illetve titokkezelési szabályok megszegése miatt.

Az is kötelezettségszegéshez vezethet, ha a magánéleti összefonódás a munkában is előkerül. Nyilvánvalóan ilyen, ha két munkavállaló párkapcsolati vitáját munkaidőben, a teakonyhát másfél órára kisajátítva igyekszik megoldani. Persze az sem enyhítő körülmény, ha munkavégzés helyett a legnagyobb egyetértés miatt vonulnak félre hosszabb időre.

Hasonló eset, ha a felettes folyamatosan kedvez beosztott kedvesének, így elnézőbb vele, neki delegálja a legérdekesebb, vagy legkönnyebb feladatokat, magasabb jutalmat javasol stb. Ám mindaddig, amíg a munkahelyen csak kollégák maradnak, az egymással szorosabb kapcsolatot ápoló munkavállalók nem követnek el semmilyen tilos magatartást.

Nem tilthatja meg a munkaadó

A munkáltató legfeljebb olyan intézkedéseket tehet, amelyek segítik a munkavállalókat a munkára koncentrálni, akármilyen kapcsolat is van közöttük a magánéletben. Például meghatározhatja a munkahelyi érintkezés szabályait, az öltözködés alapnormáit. Mindez sokszor nem is írott szabályként, hanem az íratlan vállalati kultúra részeként érvényesül.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Egyfajta magatartási kódex kialakítása már csak azért is hasznos lehet a munkajogász szerint, mert a munkahelyen belüli nem kívánt szexuális interakciók megelőzéséhez is hozzájárulhat. Előfordulhat ugyanis, hogy a munkavállaló érzelmeit nem viszonozza a kiszemelt kolléga, s ha a másik fél számára kellemetlenné válik a közeledése, az már zaklatást jelenthet, amiért viszont a munkáltató felelős.

Elmondhatjuk, de nem kötelezhet rá a munkaadó

A magánéleti összefonódások esetleges kockázatára Kártyás Gábor véleménye szerint a munkáltató azzal sem reagálhat, hogy az ilyen kapcsolatokra bejelentési kötelezettséget ír elő. A törvény szerint ugyanis a munkavállalótól csak olyan adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A törvény ugyan lehetővé teszi a személyhez fűződő jogok korlátozását, de csak akkor, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos.

Személyiségfüggő, ki mennyire tud kezelni egy munkahelyi románcot. A munkavállaló természetesen maga is dönthet úgy, hogy jobb a munkát és a magánéletet szétválasztani, ezért saját elhatározásából bejelenti munkáltatójának, hogy munkatársával, vagy az egyik ügyféllel szorosabb kapcsolatba került.

A munkáltató és a munkavállalók így együtt tehetnek lépéseket, hogy a partnerek ne legyenek beosztotti vagy ellenőrzési viszonyban. Megoldás lehet valamelyik fél más munkakörbe, vagy telephelyre helyezése, másik műszakba beosztása stb.

Ugyanígy megoldható, hogy a kérdéses ügyféllel a jövőben másik munkavállaló tartsa a kapcsolatot. A lényeg, hogy a munkavállaló belátására kell bízni, jelzi-e a magánéletére tartozó körülményt, vagy maga is meg tudja oldani, hogy magánélete ne befolyásolja munkavégzését.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkahely, magánélet, párkapcsolat, HR, munkajog, munka törvénykönyve