A két nem közötti különbség nemcsak a fizetésben mutatkozik, hanem a munkakeresés időtartamában, valamint a vezető beosztásban való arányukat nézve is - mindhárom szempontból a férfiaknak kedvez a statisztika. Többek között ezekre mutat rá az Educatio Nonprofit Kft. által készített Frissdiplomások 2012 című tanulmány.

2012 tavaszán 32 felsőoktatási intézmény gyűjtött adatokat a 2007-ben, 2009-ben, illetve 2011-ben abszolutóriumot szerzett végzettjeiről. A különböző egyetemek és főiskolák összesen csaknem 25 ezer frissdiplomást kérdeztek meg munkaerő-piaci tapasztalatairól. Ezekből az adatokból áll össze a Diplomás Pályakövetési Rendszer adatbázisa, melynek feldolgozásából készült a Frissdiplomások 2012 című tanulmány.

Az elemzés a diplomaszerzés pozitív hatásai (alacsonyabb munkanélküliség, magasabb fizetés, jobb munkaerő-piaci előrejutás) mellett arra is kitért, hogy a társadalmi különbségek erőteljesen megmutatkoznak a frissdiplomások munkaerő-piaci sikerességi mutatóiban.

Jól látszik ez abban, ahogy a jövedelmek alakulását a származási háttér befolyásolja és több esetben szemléletesen megmutatkozik a nemek közti éles különbségekben is. Úgy tűnik tehát, hogy a diploma fentebb említett pozitív hozadékaiban nem egyformán részesülhet minden frissdiplomás csoport.

Biztos családi háttérrel biztosabb a karrier

A felmérés szerint a jobban képzett szülők gyermekei frissdiplomásként többet keresnek. A következő táblázat jól mutatja, hogy az apa iskolai végzettsége mennyiben határozza meg a frissdiplomás fizetését: a legfeljebb 8 általánost vagy szakmunkásképzőt végzett apák gyermekeinek fizetése diplomás pályakezdőként 160 ezer forint alatt marad, míg az egyetemi végzettségű szülők esetében átlagosan több mint 207 ezer forintot keres a frissdiplomás.

De nem csak a végzettség, a család anyagi helyzete is tükröződik a frissdiplomások kereseti mutatóiban. A kedvezőbb anyagi helyzetű családokból származók ugyanis később a munkaerőpiacon magasabb saját jövedelemről számolnak be. A családi anyagi helyzet negatív pólusán e különbségek a frissdiplomás keresetekben nem tükröződnek.

Azok a frissdiplomások is többet keresnek, akik felsőfokú tanulmányaik alatt részt vettek nemzetközi képzésben, ám a külföldi tanulás egyik feltétele a családi háttér-támogatás, nem elhanyagolható szempont, hogy a külföldi tanulmányok folytatásához az esetek egyharmadában a család anyagi erőforrásainak mozgósítására is szükség volt.

Férfiaknál az előny a munkaerőpiacon

A férfi és női frissdiplomások között éles a határvonal nemcsak a minden egyes szakterületen belül visszajelzett átlagjövedelmek tekintetében, hanem a munkaerő-piaci átmenet és a korai karrier-út szempontjából is. Megmutatkozik például a munkakereséssel töltött időben: a frissdiplomás férfiak hamarabb találnak munkát, mint a nők. A frissdiplomás álláskereső férfiaknak átlagosan 3,6 hónap alatt sikerül elhelyezkedniük, míg az azonos végzettséggel bíró nőknek ez valamivel több mint 4 hónapjába telik.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Hasonló a helyzet, ha a vezető pozíció gyakoriságát nézzük. Nemek szerinti bontásban elemezve a vezető beosztásban dolgozó férfiak jelentősen nagyobb arányával szembesülünk: a pályakezdő diplomások között a vezető beosztásban lévő férfiak aránya csaknem 29 százalék, míg a nőké csaknem 10 százalékkal kevesebb, mindössze 17 százalék.

A nem szakterületen végzett munka nagyobb mértékben érinti a női diplomásokat, a végzés utáni években, 23,5 százalékuknak nem sikerült ugyanis végzettségükkel egybevágó munkát találniuk, a férfiak esetében ez az arány 19 százalék. Az is erősíti a különbségeket, hogy diplomájuk ellenére a nők nagyobb arányban végeznek olyan munkát, amely nem igényel felsőfokú végzettséget, ez 20 százalékukra jellemző, a férfiaknál ez az arány 15 százalék.

Átlagosan 45 ezerrel keres kevesebbet egy nő

Az egyik legbeszédesebb adat azonban a fizetési különbségekhez kötődik: a Magyarországon foglalkoztatott frissdiplomások között a férfiak átlagosan havi 45 ezer forinttal keresnek többet a női diplomásoknál. Az összes foglalkoztatottat figyelembe véve ez a jövedelmi különbség még tovább szélesedik.

A nemek közti jövedelmi különbségeket természetesen okozhatják szakterületi eltérések, amennyiben például a legmagasabb átlagjövedelmű képzési területeken (informatikai, műszaki) inkább férfiak dolgoznak, míg például a legalacsonyabb jövedelmi szinttel jellemezhető pedagógusképzés inkább nőket foglal magába.

      Lemaradnak a versenyben a frissdiplomás nők       
Frissdiplomás havi nettó átlagjövedelmek nemek szerinti bontásban, az egyes képzési területeken, a Magyarországon foglalkoztatottak körében (önbevalláson alapuló összegek, havi nettó ezer Ft).
Forrás: Frissdiplomások 2012 - Educatio Nonprofit Kft., www.diplomantul.hu

A felmérés adatai azonban egyértelműen azt mutatják, hogy a nemek közti jövedelmi különbségeket aligha lehet kizárólag szakterületi eltérésekkel magyarázni, hiszen minden egyes képzési területen belül fennmarad a férfiak legalább 20 ezer forintos jövedelmi előnye.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: női munka, munka-magánélet, családbarát, fizetés, bér