Az időszakos külföldi munkavállalás és a kivándorlás, azaz a végleges külföldre költözés egyre gyakoribb - írja a honlapján Dr. Gaál Edina jogász.

A korábbi szabályozás nem teljesen a mai kor élethelyzeteire reagált, éppen ezért kellett megváltoztatni a jogszabályokat. A 2014. március 15-én hatályba lépett új Polgári törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései szerint, ha a kiskorú gyermek mindkét szülőjével távozik külföldi országba, már nincs szükség a gyámhatóság jóváhagyására, ebből következően az utazást sem kell bejelenteni.

A Profession.hu-n ilyen külföldi munkákat találhatunk!

A gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó nyilatkozat jóváhagyása iránti kérelemhez a korábbi törvény szerint csatolni kellett azokat az okiratokat (a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmányt, iskolalátogatási igazolást, jövedelemigazolást, befogadó nyilatkozatot), amelyekből megállapítható volt, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása, tanulmányainak folytatása külföldön biztosítva van.

Külföldi munka: jöhet a család is?
(Fotó: scx.hu)

Ha az egyik szülő itthon marad

Az új jogszabály szerint a gyermek huzamosabb időn át - így tanulmányok folytatása, munkavállalás vagy más hasonló célból - önállóan vagy egyik szülőjével mindkét szülő egyetértésével tartózkodhat külföldön.

Az új Ptk. szerint csak abban az esetben kell a gyámhatósághoz fordulni, ha a szülők valamelyik fontos kérdésben nem tudnak megegyezni.

Ha valaki 1 évet meghaladóan, vagy annál rövidebb időre tervezi a külföldi tartózkodást a gyermekével együtt, akkor az itthon maradó szülő esetében a kapcsolattartás pótlásáról, illetve esetleges újraszabályozásáról kell megegyezni. Megegyezés hiányában a gyámhivatal dönt.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ha 1 éven túli a külföldi tartózkodás, akkor a gyámhatóság engedélye is szükséges. Az engedély kiadását megelőzően meghallgatják a különélő szülőt is és az ő véleményét is kikérik. Ha beleegyezik a külföldre távozásba, ahhoz akkor is szükséges a gyámhatóság jóváhagyása. Ha a különélő szülő nem ért egyet a külföldre költözéssel, akkor eljárás lefolytatása válik szükségessé.

A külföldre költözés engedélyezésénél egyébként fontos, hogy a gyermeknek is joga az, hogy a különélő szülőjével és esetlegesen az itthon élő testvéreivel, féltestvéreivel is kapcsolatot tarthasson, ezért a döntéshozatal során ezt is figyelembe kell venni, azaz a gyermek jogai ilyen téren nem sérülhetnek.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: külföldi munka, gyerek, elvándorlás, jog, gyámhivatal