A Munka törvénykönyve (Mt.) a munka díjazása mellett precíz szabályokat tartalmaz a munkabér kifizetéséről is: a dolgozó munkabérét a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig ki kell fizetni. Ettől csak akkor lehet eltérni, amennyiben a munkavállalót tisztán teljesítménybérért foglalkoztatják, és a részére járó munkabér vagy annak része alapjául szolgáló eredmény csak egy hónapnál hosszabb idő múlva állapítható meg. Ebben az esetben a munkabért ennek megfelelő időpontban kell kifizetni - - írja az ugyvezeto.hu.

A dolgozó előlegre - az alapbér felének megfelelő összegben - havonta akkor is jogosult, ha teljesítménybért kap. Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló garantált bérként és bérelőlegként összesen legalább az alapbér mértékének megfelelő összegre számíthat minden hónapban.

Nem kerülhet a dolgozónak pénzbe

Az Mt. szerint a munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni. Fontos, hogy az utalás során a munkáltatónak úgy kell eljárnia, hogy az alkalmazottja a munkabérével a bérfizetési napon rendelkezhessen.

A bér kifizetése a munkavállaló részére költséget nem okozhat. Kivételt képez ez alól az olyan banknál vezetett számla, amelynek nincs magyarországi székhelye vagy fiókja. (Ez a költségmentesség azonban sajnos nem vonatkozik a bankszámlavezetéssel, illetve a pénzfelvétellel kapcsolatos díjakra, sőt az ezzel kapcsolatos esetleges munkáltatói költségtérítés adóköteles.)

A munkabért a munkavállalónak vagy a meghatalmazottjának kell kifizetni, kivéve, ha ebben a munkavállalót bírósági vagy hatósági határozat korlátozza.

A készpénzes kifizetés

Az a dolgozó, aki készpénzben kapja a fizetését, és a bérfizetési nap heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, abban az esetben a bért legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni. Ha pedig valaki épp nem tartózkodik a munkahelyén (például szabadságon van), akkor a munkában töltött utolsó napon kell megkapnia a pénzét, de a munkáltató - a saját költségére - a dolgozó tartózkodási helyére is elküldheti.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A munkaadó akkor is köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni a neki járó összeget, ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót terheli. A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni. Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki.

Banki átutalásról a készpénzes kifizetésre történő váltás is a felek megállapodása alapján lehetséges. A tranzakciós illeték bevezetése kapcsán megírtuk, hogy a munkáltató nem utasíthatja a munkavállalót jogszerűen arra, hogy bankszámlát nyisson a munkavállaló valamely pénzintézetben. Kollektív szerződés ugyanakkor rendelkezhet arról, hogy a munkabér kifizetésére bankszámlára utalással történjen az adott munkaadónál.

A minimálbér lehet sávos is

Az Mt. szerint a minimálbér és a garantált bérminimum összegét és hatályát a kormány állapítja meg, a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanáccsal (NGTT) folytatott konzultációt követően. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) csak ajánlást tehet a minimálbéremelésre.

A munkajogi kódexben szerepel az is, hogy a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű minimálbért állapíthat meg a kormány. Például ágazatok, régiók, munkakörök szerint, sőt, "gazdasági helyzet és a munkaerőpiac sajátosságai" alapján is különbséget tehetnek. (Mint arról a Profession.hu is beszámolt: az idén 11 ágazatban alacsonyabb lett volna a minimálbéremelés, ám a munkaadók kompenzációt kérhettek, azaz az állam kisegítette őket.)

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: munka törvénykönyve, munkajog, fizetés, minimálbér