Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Mi számít szexuális zaklatásnak?

Tömören és közérthetően összefoglalva a szexuális zaklatás fogalma azt a magatartást igyekszik meghatározni, amelynek során valaki a nemi hovatartozása miatt szenved el zaklatást. A szexuális zaklatás tulajdonképpen a hatalommal visszaélés egyik formája.

A magyar jogi szabályozás adós marad a fogalom egzakt meghatározásával, azonban a nemzetközi jog meglehetősen pontosan körülírja a fogalmat. Az Európai Unió által kidolgozott meghatározás szerint a szexuális zaklatás a szexuális természetű, nemkívánatos magatartás minden formája, amely szóbeli, nem szavakkal történő vagy fizikai módon valósul meg, olyan céllal vagy hatással, amely sérti az adott személy méltóságát és különösen amennyiben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy sértő környezetet teremt.

Szexuális zaklatás

Igénybe vehető jogi eszközök a szexuális zaklatással szemben

Magyarországon szinte minden átfogóbb jogszabály tartalmaz az egyenlő bánásmód követelményéről szóló általános elveket megfogalmazó paragrafust. Így az egyenlő bánásmód követelményét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát előírja az Alkotmány, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény, az Egészségügyi Törvény, a Polgári Törvénykönyv, valamint a Munka Törvénykönyve és szankciókat tartalmaz a Büntető Törvénykönyv is.

Jól látható, hogy szexuális zaklatás esetén jogorvoslati lehetőséget számos jogszabály biztosít. Így munkaügyi pert, személyiségi jogi pert, valamint - többek között - becsületsértés és zaklatás miatt büntető feljelentést is lehet tenni. Lehetőségként kínálkozik továbbá, hogy a zaklatott személy az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz forduljon.

Problémák és gyakorlati nehézségek az igényérvényesítés körül

Az első és legfontosabb probléma a szexuális zaklatáshoz való hozzáállás kérdése. A kutatók szerint ugyanis a magyarok mentalítása leginkább dél-európai, latinos. A nők azt gondolják, hogy a női léthez természetes módon hozzátartozik az, hogy el kell viselniük a külsejükre való megjegyzéseket és az udvarlás minden formáját és mélységét. Az észak-európai népek ennél sokkal jogtudatosabbak, meg tudják ítélni, mi tartozik a bók kategóriájába, és mi az, ami már kimeríti a zaklatás fogalmát, továbbá határozottan fel is lépnek érdekeik védelmében.

A másik problémakör a bizonyítás kérdése. Tárgyi bizonyítékok és tanúk hiányában csaknem esélytelen a jogérvényesítés. A szexuális zaklatás igen gyakran történik tanúk nélkül, így a zaklatott személynek a gyakran emlegetett "egy állítás - egy tagadás" helyzetben kellene megvédenie álláspontját.

Komikus túlzások

Magyarországgal ellentétben az Egyesült Államokban európai szemmel szokatlanul tágan értelmezik a szexuális zaklatás fogalmát. Évente mintegy tízezer zaklatásos pert indítanak az amerikai nők, a legkülönfélébb - sokszor nonszensz - esetekben fedezve fel megaláztatásukat. Egy pennsylvaniai professzor asszony például szexuális zaklatás miatt pert indított kollégája ellen, aki Goya: Meztelen Maya című festményét akasztotta ki a falra. Egy kis túlzással Amerikában még azért is per jár, ha a férfiak előre engedik a nőket az ajtón.

A német bíróság egyik döntésében kimondta, hogy egy amerikai tulajdonú áruházlánc nem vezethet be olyan szabályt, amellyel megtiltja alkalmazottainak, hogy szerelembe essenek egymással, ugyanis az ilyenfajta etikai kódex ellenkezik a német joggal. A cég egy olyan etikai szabályzatot akart elfogadtatni, amely megtiltja a szenvedély bárminemű formáját, beleértve "az összekapcsolódó tekinteteket, a kétértelmű tréfálkozást és mindenfajta szexuális tartalmú kommunikációt."

Szexuális zaklatás a munkahelyen

Lehetséges megoldások

A kulcs a lehetséges megoldásokhoz meglehetősen egyszerű: szembe kell nézni a problémával és foglalkozni vele. Nemzetközi tapasztalatok bizonyítják, hogy minden dolgozó nagyobb biztonságban érzi magát, ha a munkahelyén vannak a szexuális zaklatásra vonatkozó irányelvek és eljárási szabályok, valamint ezek alapján kialakult a kölcsönös tisztelet, mivel éppen ezek biztosítják azt, hogy a szexuális zaklatást meg lehessen különböztetni a valódi partnerkapcsolatra irányuló kezdeményezéstől. Erre a magyar jogszabályok is lehetőséget teremtenek. A cégeknél kidolgozott esélyegyenlőségi terv például magában foglalhat olyan képzéseket, programokat, amelyek a munkahelyi szexuális zaklatás kiküszöbölésére, megszüntetésére szolgálnak.

Rendkívül fontos továbbá a hasonló helyzetben levők közötti szolidaritás, ez ugyanis megerősítő hatással van. A zaklatók szinte soha nem egyetlen személyt zaklatnak, így van esély arra, hogy sikerül szövetségest találni a kollégák, diáktársak között. Érdemes megpróbálni "sorstársakat" találni, mivel a zaklatás önmagában is nagyon elszigetelő, és különösen fennáll az elszigetelődés veszélye akkor, amikor valaki elhatározza, hogy fellép ellene. Ne feledkezzünk meg a férfiszövetségesekről sem. Természetesen nem minden férfi zaklató, sőt sokakat nagyon is zavar kollégájuk zaklató viselkedése, csak nem tudják, mit tehetnének ellene.

 

Jelen cikk terjedelme nem teszi lehetővé a témával kapcsolatos részletes jogszabály ismertetést és tájékoztatást, ezért kérjük vegye figyelembe, hogy minden egyedi ügyben adott tanácshoz az eset összes körülményeinek ismerete szükséges.