Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A hónap végén 563,8 ezer álláskereső szerepelt szolgálat nyilvántartásban, a pályakezdők száma pedig 42,9 ezer főt tett ki, ami 2212 fővel kevesebb, mint áprilisban. Közép-Magyarország kivételével az ország valamennyi régiójában kevesebb álláskeresőt tartanak nyilván, mint egy hónappal korábban. A leggyorsabb ütemben az észak-alföldi régióban élénkült a munkaerő felvétele, ahol 3,6%-kal mérséklődött a nyilvántartásban szereplők aránya egy hónap alatt. Az észak-magyarországi, a dél-dunántúli és a dél-alföldi régióban is 1%-ot meghaladó volt az álláskeresők állományának csökkenése. Ezzel szemben a központi régió szembe ment a tendenciákkal, ahol 4 ezer fővel nőtt a regisztrációban szereplő álláskeresők létszáma. Összességében reménykeltő előjelnek számítanak az adatok, amik a júniusi előrejelzések szerint sem változnak a közeljövőben lényegesen.

Vass István a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Főigazgatója pozitív jelenségként értékeli, hogy a bejelentkező álláskeresők minden ágazatban csökkenő tendenciát produkálnak. A belépések üteme mérséklődik, az arányszámok a tavalyi évhez viszonyítva is jobbnak mondhatók. A főigazgató úr véleménye szerint prognosztizálható, hogy a munkaerő-piaci helyzet nem romlik tovább, sőt az ÁFSZ előrejelzései optimizmusra adnak okot. Vass István szerint az év végéig stagnálásra, illetve mérsékelt javulásra lehet számítani. A világgazdaság válság mérséklődése és a következtében történt átrendeződés határára pedig a jövő év elejére már pozitív irányba módosulhat a munkanélküliségi ráta.


Okok, következmények

A munkaerő felvétel élénküléséhez - a szezonális hatások mellett - az aktív foglalkoztatáspolitikai intézkedések is hozzájárultak, amelyek együttes hatása az álláskeresők számának csökkenését eredményezték. A munkaerő-igények számának növekedése elsősorban a szezonális ágazatokban /vendéglátó, szolgáltatóipar/ és a közjellegű, közhasznú foglalkoztatásban volt jelentős. A hónap folyamán rendelkezésre álló álláshelyek száma 86,4 ezer volt, ami közel 26 ezerrel több, mint egy évvel korábban! A legtöbb felszabaduló álláshelyet az élelmiszeriparból és az építőiparból jelentették a munkáltatók. A bejelentést tevő cégek zöme a kis és középvállalatok szektorából származik, de az állami, vagy a nagyvállalati szféra is élénkült.

Nyári munkák


Előnyben a kétkezi munkások és a pályakezdők

A kereslet meghatározó része segédmunkára és egyéb egyszerű, szakirányú végzettséget nem igénylő foglalkozásokból tevődik össze. A szabad álláshelyek jelentős hányada közfoglalkoztatás keretében biztosított egyszerű, szakképzettség nélküli fizikai, illetve adminisztratív jellegű szellemi munkalehetőséget.
Az elmúlt egy hónap alatt különösen a pályakezdő, a 25 évesnél fiatalabb, a szakképzettséggel nem rendelkező és a tartósan regisztrált álláskeresők száma csökkent. Az egy éve, vagy annál régebben a nyilvántartásban szereplő álláskeresők aránya, 7,7 százalékponttal csökkent az egy évvel korábbi adathoz képest.
Nemzetközi összehasonlításban a munkanélküliség hazai növekedése átlagosnak tekinthető. A kormány válságkezelő és munkahelymegőrző programjainak köszönhetően eddig több mint 50 ezer munkahelyet sikerült megőrizni. A támogatások nélkül a munkanélküliség mértéke a jelenleginél lényegesen magasabb lenne - áll a ÁFSZ jelentésében.

Az állásközvetítők a tavalyi szinten

Több állásközvetítő, fejvadász céghez intéztünk körkérdés, hogy milyen tendenciákat érzékelnek, várnak a nyári szezonra. Csekély eltéréssel, szinte egybehangzóan számoltak be arról, hogy hozzák a tavalyi eredményeket. A világgazdasági válság tükrében ez nagyon is jó eredménynek számít. Úgy látszik, a nyári időszak uborka-szezonja és a recesszió együttes hatása sem tudta megrengetni a munkaerőpiacot.

Szerző: Hajós Dániel

Fotó: profimedia.hu