Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Egyre többet hallunk manapság az önismereten alapuló személyiségfejlesztésről és a személy márkaként való értelmezéséről. Kérdés, hogyan értelmezhetjük ezeket a trendeket saját karrierünkre és álláskeresésünkre. A témában Dr. Törőcsik Máriával ültünk le beszélgetni, aki a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán marketinget, személyiségmarketinget, vásárlói és fogyasztói magatartást oktat. Számos publikációja jelent meg ebben a témakörökben, az elmúlt években pedig több szakkönyvet is írt. Egyetemi oktatói feladatai mellett marketing tanácsadással és marketingkutatással is foglalkozik. 

Érdeklődésének fókuszában a trendkutatás is szerepel, vagyis életünk azon új vonásainak felismerése, amik új döntési magatartáshoz vezetnek. A Profession.hu-nak most az „énmárka” fogalmáról, vállalati és személyes márkaépítés lehetőségeiről mesélt.

 

Egyre többször kerül szóba az én-marketing, a self-branding. Hogyan értelmezhető ez az álláskeresők, illetve a karrierépítők vonatkozásában?

„A self-marketing kiemelkedő jelentőségűvé vált a karrierépítők esetében, ami azt feltételezi, hogy valaki hosszabb távon gondolkodik az előrejutásáról, koncepciót alakít ki, amit megfelelő önismeretre alapoz. Ennek egy aktuális megjelenése az álláskeresés, aminek során a karrierépítők a céljaik elérését támogató munkahelyeket, az inspiráló feladatokat keresik. A self-marketing alkalmazásával erős márkává lehet válni, de ennek feltételei vannak, mindenki nem tudja, és nem is akarja ezt a szintet elérni."

Milyen praktikus, gyakorlati elemei vannak az énmárka tudatos alakításának, amelyeket érdemes alkalmazni?

„Az énmárka építése komoly önismereten alapul, aminek során tisztába jövünk saját erősségeinkkel, törekvéseinkkel, prioritásainkkal, ami mintegy kiindulópontot adhat a mindennapi helyzetekben meghozott döntésekhez. A tudatos márkaalakítás esetén foglalkozni kell a tudás, a skillek fejlesztésével ugyanúgy, mint a megjelenés, megnyilvánulás fejlesztésével. Ehhez megfelelő tanácsadók, esetleg trénerek adhatnak segítséget. A tanácsadást, fejlesztést nem csupán a karrierépítő egyén, hanem a cége is kezdeményezheti, hogy értékesebb munkaerőt tudjon magáénak. Sok esetben már annak is tanúi vagyunk, hogy kiemelkedő gazdasági szereplők saját ügynökséget foglalkoztatnak, hogy reputációjukat, így hosszabb távon akár bevételüket növelni tudják."

Nemzetközi összehasonlításban mennyire vagyunk tudatosak az énmárka kialakításában?

„Amikor elkezdtem foglalkozni a self-marketing témakörével, akkor még Magyarországon ez egyáltalán nem volt téma, a külföldi szakirodalmakból lehetett csak tájékozódni arról, hogy a karriertervezés, akár a színek tudatos használata, a megjelenés témaköre nagyobb hatású, mint azt a felületes szemlélő gondolja.

Ez a komoly mértékű elmaradás az utóbbi néhány évben csökkent, bizonyos területeken meg is szűnt, mert fontossá vált az embereknek a sikertényezők feltárása. Főleg a munkanélküliség időszakában értékelődtek fel azok az önkifejező elemek, amelyek korábban nem bírtak jelentőséggel. Ez a fajta tudás közvetlen módon pénzkeresethez is vezethet, példaként a bloggerekre, vloggerekre gondolhatunk, akik szintén önmaguk márkájának megteremtésével jutnak figyelemhez, bevételhez."

Így legyünk profik az én-marketingben

Ön szerint mennyire van hatással a jelöltek, karrierépítők én-marketingje a vállalati HR munkájára? Változott például ennek következtében az, ahogyan a toborzás-kiválasztás zajlik?

„Ma már a vállalatok állásinterjúin is tapasztalható, hogy a jelentkezők komolyabb mértékben dolgoznak saját egyedi üzeneteik megfogalmazásán, kifinomultabb eszközök használatán, ami megköveteli az interjúkészítő eszközeinek, sőt a jelöltekkel szembeni elvárások változtatását is.

Feltételezhetően egyre inkább azok a jelentkezők fognak teret nyerni, akik nem csupán tudásukkal, hanem szociális érzékenységükkel, csapatban való dolgozni képességükkel, vagy éppen a szabályokra fittyet hányó kreativitásukkal emelkednek ki. A könyvemben jelzem, hogy többféle munkavállalói típus is létezik, akiket eltérő módon kell kezelni. Nem feltételezhetjük azt sem, hogy mindenki karriert akar építeni, önmegvalósítást elérni. Vannak, akik egyszerűen csak pénzt szeretnének keresni, azért, hogy az őket érdeklő dolgokat megvásárolhassák, vagy a vágyott élményeket megszerezhessék. Ilyen értelemben az egyes csoportoknál eltérő kiválasztási szempontokat kell választani. "

A vállalatok is egyre tudatosabbak a márkaépítésben. Milyen tendenciákat lát ezen a téren?

„Az Employer marketing azt jelenti, hogy az eddig is kitüntetett fontosságú cég-image építésen belül kitüntetett szerepet kap a munkaadói márkakép formálása is. Ez viszonylag új tendencia, 2-3 éve kiemelten ezzel még senki nem foglalkozott, mert inkább túljelentkezés volt jellemző, nem a munkaerőhiány.

A munkaerőben tapasztalható szűkösség hozta magával ezt a ma kiemelten kezelt aktivitást, ami reményeim szerint meg fog maradni, és nem divatszó jelleggel eltűnni. Egyre fontosabb az értékes, szenvedéllyel dolgozni tudó munkatársak megtartása is, ezért a cégeknél felértékelődnek a lojalitást fejlesztő programok, közösségépítő megoldások, az odafigyelést, a munkavállaló problémáját megértő magatartásmódok, a belső marketing. "

 Készítette: Khojaste K

                      A Profession.hu Facebook oldala

                      A Profession.hu Instagram oldala