Ez a cikk 2013-ban aktuális információkat tartalmaz.
A részmunkaidős foglalkoztatásra és másodállásra vonatkozó szabályokról szóló frissített, 2023-as cikkünk itt elérhető.

Az új Munka törvénykönyve (Mt.) bevezette az atipikus foglalkoztatás keretében az olyan munkaviszonyt, amikor valaki egyszerre több cég alkalmazásában áll.

A több munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben egy munkakörbe tartozó feladatok ellátásában állapodhatnak meg. A munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabér-fizetési kötelezettséget melyik munkaadó teljesíti. Ebben az esetben a munkáltatók a dolgozó munkajogi igényével kapcsolatban egyetemlegesen felelnek, és bármelyikük megszüntetheti a munkaviszonyt.

Több munkaszerződéssel is lehetséges

Ha valakinek nyolcórás munkája van, de plusz pénzre lenne szüksége, vagy épp csak részmunkaidős állást talált, akkor lehetősége van arra, hogy másodállást vállaljon. Az Mt. ezt nem tiltja, de vannak olyan kikötések, amelyeket figyelembe kell venni.

A munkajogi kódex szerint a munkaadó és a munkavállaló kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

Így tehát amennyiben valaki a már meglévő állása mellé egy újabbat, vagy valamely más munkát vállal - például vállalkozást, megbízást, bedolgozást -, köteles azt a munkáltatójának bejelenteni. Érdemes még a munkaszerződés megkötése előtt megbeszélni a jelenlegi munkaadóval a terveket, mert előfordulhat, hogy megtiltja az újabb állás elvállalását.

A dolgozó a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné. Ez nemcsak a munkaideje alatt vonatkozik rá, hanem azon túl is.

Köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot megőrizni, de ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. Tehát ha valaki másodállást vállal, akkor sem használhatja fel az egyik munkahelyen megszerzett információkat a másik helyen.

Néha meg is tilthatják

Az Mt. szerint a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel egykori munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Ennek egyszerű oka van: az új vállalkozás vagy tevékenység sértheti a munkáltató jogos gazdasági érdekeit.

A vezető állású munkavállalókra külön szabályok vonatkoznak, például az Mt. szerint további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, és nem szerezhet részesedést a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben. Emellett arra is ügyelnie kell, hogy be kell jelentenie, ha egy közeli hozzátartozója valamely konkurens cégnél dolgozik.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Egyébként nemcsak az Mt. alapján tilthatja meg a munkáltató, hogy valaki máshol is dolgozzon, a gazdasági társaságokról vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényekben is szó esik arról, hogy összeférhetetlenséget szülhet, ha egy vezető beosztású személy például vállalkozásba kezd vagy máshol is dolgozna.

Ilyen részmunkaidős munkákat kínálnak

A Profession.hu felületén összesen csaknem 160 hat- vagy négyórás részmunkaidős állást hirdetnek a munkaadók. Ezek között vannak betanított munkák, telemarketinges, asszisztensi, ügyfélszolgálati, áruházi eladói, HR-es, mérnöki és projektmenedzser állások, de gyakornoki pozíciók is.

A részmunkaidős munkáinkat itt találja!

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: munkajog, munka törvénykönyve, részmunkaidő, atipikus, másodállás, munka, álláskeresés