Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

HR-es szemmel nézve a kemény kéz stratégiája célravezető, hatékony, ösztönző, de a parancsuralmi alapon működő világrendek bukása óta csak zendülés szítására alkalmas lehetőséggé korcsosult ez a módszer. Ami a liberális eszmerendszerek térhódításának köszönhetően kezd feledésbe merülni, de azért még vannak erődjei, kisebb-nagyobb bázisai ennek a szemléletnek.

Gyakorló fejvadászként lehetőségem nyílt arra, hogy betekintést nyerjek különbféle cégek, vállalkozások humánpolitikájába. Nálunk jellemzően a tulajdonos/ok /, vagy a vezetők személyiségének vonásai tükröződnek abban, ahogy a dolgozókhoz viszonyultak. Dacára a humánerőforrás menedzselés tudományos téziseinek a kis és közepes vállalatok java része sajnos még ma is feudális irányelvek szerint szervezi, vezeti, irányítja és motiválja az alkalmazottait.

A cselekvés mozgatórugóit alkotó szükségletek összessége. Vagyis, a motiváció-elmélet értelmében a dolgozók munkahelyi viselkedését, hatékonyságát döntően az anyagi és érzelmi szükségleteik befolyásolják. Vagyis ezeken keresztül lehet a legkönnyebben fogást találni az alkalmazottakon és rávenni őket, hogy képességeik legjavát beleadva, örömmel húzzák a cég szekerét.

Félelem

Az egzisztenciális kiszolgáltatottság hangsúlyozása, sulykolása lehet ösztönző a dolgozókra. Sokan használják is a magyar gazdaság reprezentánsai közül ezt munkamorál fokozására. Ám hosszú távon arra építeni egy vállalkozást, hogy a dolgozókat a kirúgással terrorizálják ostobaság. Ebben a légkörben a gyűlölet szikrája kap lángra, ami egykor a Bakunyin vezette géprombolók, anarchisták motivációja volt arra, hogy szépen sorba lámpavasra húzzák a műszakvezetőket.

Megvonás

A terror fenntartásának másik lehetősége az, ha az alkalmazottakat avval riogatják a főnökeik, hogy ha nem hajtanak rendesen, levonnak a bérükből, vagy megkurtítják az egyéb juttatásaikat. Ez is kimeríti a direkt motiváció eszköztárát, de csak rövid ideig képes pozitív hatást generálni. Hosszú távon csak okot teremt arra, hogy a sértettek fokozottabb intenzitással keressék a menekülő utakat.

Presszió

Ha a munkaadó állandó ellenőrzéssel, kontrolálással igyekszik hadra fogni a dolgozóit, csak önmaga és a vállalkozása alatt vágja a fát. Az ellenőrzés fontos, de ha csak a hatalom fitogtatására használják, gyorsan indukál ellenérzést az emberekben és rongálja a munkamorált. Negatív hangulatban pedig csak szabotálni lehet a munkát.

Munkahelyi presszió

Elismerés, megbecsülés

Ezek a fogalmak azok, amikre a legérzékenyebb az emberi psziché. Ha ezeket megkapjuk, vagy megkapni véljük örömöt, elégedettséget, hálát érzünk, ami turbó-feltölőként hat a munkamorálunkra. Az elégedett dolgozó pedig szereti a munkahelyét, boldogan, felelősségteljesen végzi a munkáját és - nem utolsó sorban - tiszteli a főnökét.

Dicséret, jutalmazás

Elégedetté úgy tehetjük a dolgozóinkat, ha adunk. Néhány jó szót, egy elismerő pillantást, ami óriási eredményekre képes sarkallni azt, aki kapja. Ez a legköltséghatékonyabb lehetőség, amiről bűn megfelejtkezni. Tudományos kutatások bizonyítják, hogy pénzzel csak rövid ideig lehet tartósan kimagasló teljesítményre ösztönözni a munkavállalókat. Talán mert az ember összetett szerkezetét az érzelmek befolyásolják a legerősebben, a pénz pedig lélektelen, ami egy idő után hatás nélküli eszközzé degradálódik.

Előléptetés

A jutalmazás bonyolultabb formája, ami komplex hatást képes gyakorolni a dolgozókra. Már pusztán a lehetőségének megpendítése is lehet roppant hatásos. Versenyt generál a kollektíván belül, melynek hasznát a menedzsment fölözi le. A küzdelem, a harc alapvető alkotóeleme a természetünknek, amit manipulálni könnyű, egyszerű és hasznos, ráadásul megerősíti a hierarchiát, ami javítja egy vállalkozás ütőképességét. Erre a rendszerre épül a hadsereg, aminél a legfőbb prioritást a hatékonyság élvezi. Érdemes tanulni tőlük.

Előléptetés

Tisztelet

Még a deviánsokból is lehet hatékony fogaskereket csinálni akkor, ha a munkaadók a tiszteletüket éreztetik velük. Ez a motiváció jolly-jokere, az, amire minden emberi lény őszinte lelkesedéssel és egyformán vágyakozik. Erre épülnek a legmodernebb cafeteria rendszerek is, ahol a dolgozót annyira tiszteik, hogy maga választhatja ki még a juttatásainak a típusait is. Nem egy csomagot vetnek oda, hogy nesze, hanem lehetőségeket kínálnak fel, melyekből mindenki a maga egyéni igényeinek figyelembevételével választhatja ki a legszimpatikusabbakat.


Fotó: profimedia.hu