Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Adekvát juttatás lenne számukra egy közös kültéri program, ahol élményekkel telve kerülhetnének közelebb egymáshoz. A kínálat óriási. Az eredmények azonban nem minden esetben egyeznek meg a várakozásokkal, mégis, a tapasztalatok döntő többsége azt mutatja: a dolgozók feltöltődnek, egy-egy közösen átélt természeti élmény hatására, ami pozitívan befolyásolja a munkateljesítményüket.

A szabadban nagyobb a mozgástér
A beltéri, előadó-osztálytermes tréningek során a résztvevők sokkal inkább koncentrálnak a tananyagra, mint egy csoportos búvárúszás, vagy tűzön járás közben - hangsúlyozza Dr. Poór Ferenc, aki ebben a témában az ország első számú szaktekintélye.

Odabent a tréningek szigorúbban strukturáltak, a felhasználható eszközök szűkösebbek, a létszám kisebb, ám az eredményesség jobban, precízebben mérhető - mondja a tréner, aki megkérdőjelezi, hogy a kültéri tréningek sokkal inkább volnának alkalmasak a csapatdinamika fejlesztésére. Hiszen egy szálloda, vagy vendégház atmoszférája, a kalandok érzelmi, pszichológiai hatásai a gondtalan nyaralás eufóriáját okozzák, amibe a tanulás nem igazán illeszthető be.

Munkahelyi tréning

A cég élete, teljesítménye az együttműködésen múlik

Emberek véletlenszerűen összeállított csoportjából csak akkor alakulhat ki hatékonyan működő, ütőképes csapat, ha létrejön a szükséges hierarchia, a szerepek, a normák, az egymás közötti kommunikáció és együttműködés.

A kültéri tréningek eredményeképp fejlődik a személy- és csoportközi kommunikáció. A résztvevők új technikákat sajátíthatnak el a konfliktusok kezelésére, esetenként javul a bizalom nemcsak egy virtuálisan is együtt dolgozó csapaton belül, hanem egyes részlegek dolgozói, és a vezetők között - mondja Sneider Balázs a Klub Rekreáció sport és rendezvényszervező iroda vezetője, akik hosszú évek óta szerveznek cégek számára kültéri, outdoor tréningeket.

Amíg egy beltéri tréningen a résztvevők fejlesztése direkt módon zajlik, gyakorlata az "elmondják-meghallgatom" alapon nyugszik, a kültéri tréningek indirekt módon, tapasztalás útján, "aha-élményeket" előidézve fejlesztenek. A cél szempontjából nézve az élmények emléke katalizátorként segít a résztvevőknek a tananyag rögzítésében, amihez egy kellemes emlék is társul. A kültéri tréning sajátossága, hogy részesei elhagyják azt a közeget, amelyben komfortosan mozognak, így egyfajta bizonytalanság-faktor költözik a feladatok megoldásának sikerességébe, ösztönözve a résztvevőket a lehető legjobb teljesítményre.

Az ilyen csapatos edzések általában kalandosak, elvonatkoztatnak a mindennapoktól, sokszor megoldásuk lehetetlennek, sőt veszélyesnek tűnik, majd a legvégén kiderül, együttesen mégis teljesíthetőek. Ennek eredményeképpen az együtt átélt siker csapattá kovácsolja a munkatársakat.

Csapatépítés, vagy félelemkeltés?

Gyakran hallani olyan kültéri tréningekről, ahol a résztvevőknek - a testi épségükre nézve - kifejezetten veszélyes feladatokat kell megoldaniuk. Sebes sodrású hegyi-folyókon leevezni, izzó parázson járni, ejtőernyővel ugrani stb. Fizikai sérülésekről is lehetett hallani, nem régen például egy kötelező tűzön járástól szenvedett égési sérülést 31! résztvevő.

Ezeken a tréningeken a csoport tagjainak a saját félelmüket kell leküzdeniük, ami erősen megkérdőjelezi azok eredményességét - hangsúlyozza Dr. Poór Ferenc. A megfelelő pedagógiai, pszichológiai felkészültség esetén alapvető kérdés, hogy a csapatépítést, a csoportalakítást milyen módszerekkel lehet elvégezni, tény, hogy nem a félelem kialakításával.

Csapatépítés a munkahelyen kívül

A félelem definíciója: "valódi vagy képzelt veszélyhelyzet szubjektív átélése, amelynek negatív jellege abból adódik, hogy az ilyen helyzetből való menekülés mindig bizonytalan" (Pedagógiai Lexikon A-H 458. p.). A félelem elsődlegesen érzelmi tényező, amit valamilyen közvetlen ok vált ki, de ebből a helyzetből eredően szorongás is kialakulhat, amely évekig fennmaradhat.

Az ilyen tréningek "eredményeként" tudatosan kiváltott félelem, szorongást eredményezhet, ami tárgytalan félelemként jelenik meg és feszültséget, stresszt idéz elő, sőt depressziós jelenségek kialakulásának lehetőségét is hordozza. Vajon a csapatépítő tréningnek ez lehet-e a célja? A szakember szerint a válasz egyértelműen NEM! Ebben az esetben mi értelme van a "csapatépítés" jegyében a félelem keltésének, következményeként a csoportos és egyéni szorongás kialakításának? Vajon a pillanatnyi helyzeten túl végig gondolta-e a tervező, a szervező és a megrendelő a következményeket?

Dr. Poór Ferenc szerint nehezen válaszolható meg az a kérdés is, hogy a "fizikai-pszichikai" megterheléssel járó próbatételt - tűzön járás, kötélhídon átkelés szakadék felett, vadvízi-evezés stb. - a résztvevők a csapat összekovácsolójának tartják-e vagy csak az a vélemény fogalmazódik meg bennük, hogy "jó buli volt".

Az outdoor tréning célja a munkahelyi csapat összekovácsolása

Kint, vagy bent?

Az a kérdés, hogy a külső (outdoor) tréningeken végzett fárasztó, megterhelő testgyakorlatok jelentik-e az igazi csapatépítést, vagy az olyan tevékenység, amelyben vezetők és beosztottak egy előadóteremben, közös erőfeszítéssel, kölcsönösen biztosítják a színvonalasabb, a magasabb teljesítményt.

Bent a tananyagon van a hangsúly, kint az élményen, hogy melyik eredményez intenzívebb hatást, egyértelmű. Ám kint elmarad a fejlesztés, az értékelés, vagyis a közösség építése, ami Dr. Poór Ferenc véleménye szerint nem pótolható külső eszközökkel, látványos "mutatványok" megvalósításával.

Ám a tréningen résztvevők élvezik a játékokat, örömmel, lelkesen vesznek részt a feladatok végrehajtásában - szögezi le Sneider Balázs, aminek pozitív, csapatépítő hatása már ott vibrálni kezd a levegőben. A közösségbe illeszkedéshez pedig kellenek a közös pozitív élmények, azonban ezek mélyebb hatásúak, eredményesebbek, ha a "mérték" a munkahelyi "tartalmi" közegben valósulnak meg. Mert kiváló szakember, kiemelkedően erős csapatszellemű egyén lehet az, aki nem tud, nem képes a fizikumát, lelki teljesítő képességét meghaladó krucifixre, csak azért, hogy ne "égjen be" a munkatársai előtt.


Szerző: Hajós Dániel
Fotó: profimedia.hu