Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A JOGPONT Hálózat gyakorlatilag lefedi az országot és az irodához bármilyen jogi kérdéssel fordulhatnak a bajba került munkavállalók. De nem csak munkavállalókat segítenek ki az irodáknál dolgozó szakemberek, hanem olyan kis, és középvállalkozások vezetőire is gondoltak, akik nem engedhetnek meg maguknak állandó jogi képviselőt, illetve HR igazgatót.

Célok

A JOGPONT Hálózat létrehozásának célja a munkaügyi perek megelőzése, egyéni, illetve csoportos munkajogi, társadalombiztosítási, társasági és cégjogi tanácsadás. Ezen kívül a munkavállalók, munkáltatók, kisvállalkozást működtetők, illetve alapítani szándékozók részére vonatkozó jogi szolgáltatás térítésmentes biztosítása.

Célcsoport

A két fő célcsoport közül /munkavállalók, vállalkozások/ kiemelt hangsúllyal a fiatalok, a pályakezdők, a hátrányos helyzetű emberek, a munkanélküliek megsegítése szerepel, a másik pedig az egyéni vállalkozók, vállalkozni kívánó, kis- és középvállalkozások csoportja.

A hálózatszerű működés előmozdítja a társadalom jogtudatos magatartásának fejlődését, a jogi ismeretek bővülését, a jogalkalmazásban tapasztalható zavarok csökkentését és lehetőséget nyújt arra, hogy az eseteket kiértékelve átláthatóbb jogi környezetet teremthessenek. A JOGPONT Hálózat megvalósításával gyakorlatilag kialakul egy integrált jogsegély-szolgálat, egy vállalkozást segítő, ügyfélközpontú szolgáltatási rendszer, ami növeli a munkavállalók, a kis- és középvállalkozások esélyegyenlőségét. A hálózat működésének eredményeként csökkennek a bírósági ügyek, rövidülnek az ilyen jellegű ügyekre fordított idő, és természetesen kevesebb költség terhelődik az ügyfelekre.

Megvalósulás

Sohajda Zsuzsanna a Közép-Magyarországi Jogpont Hálózat project menedzsere arról számolt be, hogy a megalakulás óta eltelt fél évben országosan több mint 10.000 ügyfélnek tudtak gyakorlati segítséget nyújtani. Ezek java része munkavállaló magánszemély volt, így közel 6500 dolgozó ember kért jogi segítséget a hálózattól. 3500 esetben cégek kértek segítséget TB és cégjogi esetekben. Az ügyfelek döntő többsége tájékozatlanságból és bátortalanságból kerül jogi csávába a munkáltatójával szemben, amit sikeresen tudtak orvosolni az iroda szakemberei - mondta a project menedzser.

Hatékonyabb érdekérvényesítésre számíthatnak a munkavállalók

Az ország hét régiójában nagyjából egyenlő arányban kértek jogi segítséget a munkaerő-piac szereplői, ami azt jelenti, hogy ebben nem mutatkozik az országon belül különösebb eltérés.

Plusz

Azoknak az ügyfeleknek, akiknek esetleg anyagi gondot okoz az egyes JOGPONT helyszínekre való eljutás, a Hálózat biztosítani tudja az utazási költségeinek megtérítését is. Amennyiben az ügyfél a helyszínen nyilatkozik szociális rászorultságáról, majd vagy az ügyvédnek átadja a használt menetjegyeket vagy utólagosan postán eljuttatja azokat a projektiroda címére, az utazási költséget hónap végén átutalják, vagy postázzák az igénylők részére.