Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A vezető demonstrál is

A kommunikáció, a szervezet éltető ereje. A megfelelően választott vezetői beszéd stílus pedig a hangja, vagyis olyan a cég, ahogy a főnök beszél az alkalmazottakkal, a partnerekkel és azokkal a vállalkozásokkal, akikkel kapcsolatba kerül. A belső és külső kommunikáció egyaránt fontos összetevője az arculatnak és annak, amit a külvilág felé igyekszik közvetíteni, üzenni magáról a szervezet.

Ha a kétirányú kommunikáció műfaja között éles határvonal húzódik, vagyis másként beszél a főnök otthon és máshogy idegenben az összhatás összezavarodik, diszharmónia keletkezik, a vállalkozás pedig döcögni kezd. Ezért fontos, hogy a vezető figyelmet fordítson arra, hogy mindenütt ugyanazt és ugyanúgy mondja. Hitelessé, megbízhatóvá válik így a főnök és a cég, amit házon belül lehet megalapozni, vagy véglegesen elveszteni.

Belső kommunikáció

A vezető nem csak irányít, célokat, elvárásokat határoz meg és fontos döntéseket hoz, hanem kultúrát is közvetít. Ezért a felelőssége óriási, mert a beosztottai számára követendő példává kell emelkednie, amit a kommunikációjának helyes megválasztásával tud a leghatékonyabban elérni.
A merev, távolságtartó főnököt ridegnek, konzervatívnak könyvelik el az alárendeltjei és inkább elkerülik, ezért nem tud megfelelő mértékben közel kerülni a kollégáihoz, nem is lesz hatékony vezető.
A túl közvetlen hangvétellel dolgozó vezető sem választott helyes stratégiát, mert a beosztottak szemében a nimbuszvesztés iskolapéldája az olyan főnök, aki haverkodni jár a munkahelyére ahelyett, hogy vezetné azt. Nem is veszik komolyan az ilyet, akinek a szava pont annyit ér, mint egy felszínes ismerős félvállról odavetett kérése. A helyes vezetői kommunikáció a két végpont között van.

A jó vezető titka


Jánosi Attila egy sikeres kereskedelmi vállalat vezetője, több tucat ember közvetlen főnöke. Véleménye szerint azért sikeres, mert mindig tud dönteni és követelni. Sosem szabad kiesni az irányító szerepéből és tilos indokoltatlanul büntetni - mondja az igazgató, aki szerint a következetesség, a határozottság és a döntésképesség a jó vezető szentháromsága. Ezekhez mindenáron ragaszkodni kell. A rossz döntés is jobb, a döntésképtelenségnél, mert a beosztottak, ha bizonytalanságot látnak a főnök szemében, soha többé nem bíznak meg benne. Ám ha történetesen rossz döntést hozott, hát istenem, tévedni bocsánatos bűn, hisz emberek vagyunk.


Külső kommunikáció

A vezető kifelé irányuló kommunikációs stílusa döntő jelentőségű abban, hogy miként vélekedjenek az általa vezetett vállalkozásról. Olyan a vezető, mint a cég arca, reklámembere. Azonosítják vele a vállalatot és gyakran a személyéből, beszédjéből levont következtetések lényegesebben befolyásolnak egy üzleti döntést, mint annak gazdasági dimenziói. Ezért lényeges, hogy egy vezető mit és legfőképpen hogyan mond.

A jó vezető titka a beszédében rejlik

A megfontoltan, halkan beszélő vezetőt bizonytalannak vélnek, ezért abban sem bíznak leendő üzlettársai, hogy képes lesz egy együttműködést megfelelően menedzselni.
A hangosan artikuláló, hadonászva beszélő vezetőt hebrencsnek, komolytalannak értékelnek, olyannak, aki csak beszél, de tenni semmit nem tud. A helyes út a nyílt, egyenes, de tömör fogalmazású kommunikáció közepes erősségen tolmácsolva.
A kevesebb, itt több, sőt a nyerő stratégia, mert nincs rajta fogás és támadási felület. 

Fotó: Profimedia.hu