Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ezért fordulhat elő az – folytatja a munkapszichológus – hogy a kulcspozíciók árfolyama stagnáló állapotot mutatnak azokkal a pozíciókkal szemben, ahol a munkavállaló személye nem nélkülözhetetlen. A biztonság illúziójáért magas árat kell fizetni azoknak, akik ragaszkodnak ahhoz az illogikus reményhez, hogy őket nem lehet csak úgy elbocsátani. Ám a munkahely megszűnhet, a foglalkoztató csődbe mehet, mely vis majorok ellen garanciát kérni képtelen igény – állítja Varga Kálmán, aki egy nagyvállalat gazdasági vezetőjeként joggal érezte magát biztonságban, ám egy váratlan pillanatban indoklás nélkül helyezték a munkaszerződését hatályon kívül.

A cég mérete a lényeg?

A biztonságos pozíciók, munkák legfőbb jellemzője, hogy a nagyvállalatoknál találhatóak. Alapvetően tehát a biztonság szinonimája a megbízó potenciáljával, erejével, és hatalmával van szoros kapcsolatban – hangsúlyozza Frich Gábor HR szakértő, aki amellett érvel, hogy az átlagos munkavállalók szemében a biztonság a munkaadó méreteivel mutat egyenesarányú összefüggést.

Pedig ezt az általános vélekedést korántsem támasztják alá a valóság tényei, melyek a közelmúltban éppen azt demonstrálták, hogy pánikhangulatban elsőként a nagyobb vállalatoknál volt tömeges elbocsátás. Szóval, ha lehet hinni a valóság tényeinek, egyáltalán nem jelent kiemelt biztonságot, ha valakit egy munkaerő-piaci óriás alkalmaz.

Ilyen általános tévhit továbbá az is – folytatja a HR szakértő -, hogy a közalkalmazotti státusz minden veszély ellen megvéd. Gondoljunk csak a közalkalmazotti bértábla legmagasabb helyen kiemelt pozícióira, az államtitkár, miniszteri biztos, vagy magára a miniszteri kinevezést élvezőkre, melyek között a fluktuáció nagyságrendekkel intenzívebb, mint bárhol másutt a munkaerőpiacon.

A rendőrség, a tűzoltóság, vagy a katonaság alkalmazottai viszont jelentősen nagyobb biztonságot élveznek, mint a többi szférában tevékenykedő munkavállalók. Ám ezekben az esetekben a munkaszerződés olyan követelményeket is tartalmaznak, melyek a dolgozó életével vannak szoros kapcsolatban, amelyek természetes hozadéka a biztonság privilégiuma.

  Biztonságos munkahely  

A nélkülözhetetlenség biztonsága

Igazán reális esélye egy munkavállaló biztonságérzetének akkor lehet – függetlenül a munkaadó méretétől és orientáltságától – ha sikerül magát bizalmi pozícióba juttatni – állítja Lefkovics Milán tréner, aki olyan foglalkozások, technikák kidolgozásán gondolkozik, melyek használható stratégiákat kínálnak ahhoz, hogy velük valaki a munkahelyén nélkülözhetetlenné tudja tenni magát. Persze, a vállalati csőd ellen ez sem védi meg a dolgozókat, viszont fokozza a hasznossági és fontossági tudatot, amelyek jótékonyan hatnak a teljesítményre, és a mentális egyensúly fenntartására – vélekedik a tréner. Ennél többet egy munkahelytől nem is lehet elvárni, vagyis érdemes törekedni arra, hogy a vezetőséggel bizalmi viszonyt építsünk – ajánlja a szakértő, aki szerint ma már nincs realitása annak, hogy egy pozíciót a biztonságos jelzővel illessünk.

Nem a munkaadóban, hanem a munkavállalóknak magukban kell kialakítania, megkeresnie és használnia a biztonságérzetüket megteremtő összetevőket. Ilyen lehet a piacképes tudás magabiztossága, amiből könnyen kerekedhet ki a győztesekre jellemző önbizalom, aminek már nem mástól várja a biztonságot, hanem maga teremti meg annak feltételeit.