A vezetőváltással szorosan összefüggnek az elvárások is. Sokan szinte mágikus erőt tulajdonítanak ennek az eseménynek. A munkatársakból és a felsővezetőkből is felszínre hozza az addig szőnyeg alá söpört vagy éppen pattanásig feszülő konfliktusok végleges rendezését, és új reményekkel tölti meg a vállalat mindennapjait. Ám bizonyos esetekben irreális kívánságok is megfogalmazódnak, elsősorban a kiégett és frusztrált emberek részéről.

A várakozások bölcs kezelése éppen ezért azok közé a kiemelt kompetenciák közé tartozik, amelyekkel rendelkeznie kell az új vezetőnek. Rengeteg megválaszolandó kérdésre meg kell találni a helyes választ, közülük a legfontosabbak:

enlightened Képes-e eligazodni a felelős beosztású munkavállaló - remélhetőleg magabiztosan - a gyakran túlzott elvárások erdejében, miközben kidolgozza saját csapásirányát is?

enlightened Léteznek-e egyáltalán a vezetőváltáshoz kapcsolódó tipikus várakozások, vagy pedig mindegyik váltás másféle?

enlightened Mely elvárásokat vegyük komolyan, és melyeket ne?

enlightened Milyen irányból érkeznek az elvárások, és hogyan lehet bátran szembenézni velük?

Peter Fisher, elismert menedzsment szakértő segítségével nézzünk a mélyére a kimondatlan elvárásoknak - a vállalat 3 különböző szintjén egyszerre!

3x4 elvárás az új vezetővel szemben

A felettesek részéről érkező legfőbb elvárások:

1. "Cselekedjék úgy, ahogyan azt én is tenném."
2. "Cselekedjék a lehető leggyorsabban."
3. "Legyen lojális."
4. "Nyújtson támogatást az én pozíciómhoz."

A cégnél azonos szinten lévő és/vagy együttműködő kollégák részéről:

1. "Álljon elő új ötletekkel anélkül, hogy leértékelődne a mi munkánk."
2. "Becsülje meg a teljesítményünket."
3. "Ne szövetkezzen ellenünk."
4. "Tájékozódjék a játékszabályainkról."

A beosztottak részéről:

1. "Oldja meg a problémáinkat anélkül, hogy ennek érdekében nekünk bármit is tennünk kellene."
2. "Derüljön ki, hogy az új vezető sem tud mindent."
3. "Hagyjon meg bennünket az állásunkban."
4. "Gondoskodjék az előmenetelünkről."

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A fenti elvárások az új vezetővel szemben többnyire némán, kimondatlanul fogalmazódnak meg az illetőkben. Ezt érdemes szem előtt tartani, főleg akkor, ha mi magunk az egyenes beszéd hívei és képviselői vagyunk. Készüljünk fel arra is, hogy a csapatunk tagjai többnyire csak a régi problémáikkal kapcsolatos elvárásaikat fogják egyértelműen kinyilvánítani, ami vonatkozhat például a jobb információáramlásra, a magasabb szintű csapatszellemre és a konstruktívabb együttműködésre. Ezen felül azonban - ahogy a fenti listából is láthatjuk - bőven akad még tennivalónk.

Forrás: Peter Fisher: Az első 100 nap a főnöki székben, M-érték Kiadó.

Készítette: S. G.

Címkék: főnök, vezető, karrier, kommunikáció, munkahely