Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ha képzési idő másfélszerese után sem sikerült átvennünk a diplomát, vissza kell fizetnünk az államnak az ösztöndíjat. A másik lehetőség, hogy munkába állunk.

Augusztus végén lejárt az oklevélszerzési határidő azoknak a hallgatóknak, akik 2013 szeptemberében magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában, négy féléves képzésben - mesterképzésben vagy felsőoktatási szakképzésben - kezdték meg tanulmányaikat. Oklevél hiányában (a záróvizsga nem helyettesíti az oklevelet) a volt hallgatók két dolgot tehetnek: vagy visszafizetik a Magyar Államnak az állami ösztöndíj 50 százalékát, vagy munkába állnak itthon.

Ez a szabály komoly döntés elé állítja az álláskeresőket.

Nyilvánvaló, hogy ha választanunk kell aközött, hogy egy összegben visszafizetjük az ösztöndíjat, vagy havi fizetést kapunk egy munkáltatótól, nem kérdés a választás. Arról azonban már kevesebb szó esik, hogy mit is jelent pontosan, és milyen feltételek mellett válthatja ki a „hazai munkaviszony fenntartása” a törlesztési kötelezettséget.

Erről beszélgettünk Dr. Stéger Csillával, az Oktatási Hivatal felsőoktatási elnökhelyettesével. 

Profession.hu: Akinek lejárt az oklevélszerzési határideje, az részletfizetési illetve mentesítési kérelmet nyújthat be, vagy vállalhatja hazai munkaviszony fenntartását az állami ösztöndíjjal támogatott félévekkel megegyező időtartamban. Mit jelent ez pontosan? A volt hallgatónak a fizetésből kell visszatörleszteni a tartozást?

Dr. Stéger Csilla: Akinek eredménytelenül járt le az oklevélszerzési határideje, az ősz folyamán visszafizetést megállapító határozatot fog kapni, ezt követően tud részletfizetést, mentességet kérni vagy – visszafizetés helyett – vállalhatja hazai munkaviszony fenntartását is. Vagyis a jogszabály1  alapján már a hazai munkaviszony fenntartása elég, ilyenkor törleszteni nem kell. A volt magyar állami ösztöndíjas hallgatónak egyébként az igénybe vett állami ösztöndíjas félévekkel megegyező időtartamban kell hazai munkaviszonyt fenntartania - egy félév 150 napot jelent -, amire ennél 365 nappal több ideje van. Egy példával élve: ha a volt hallgató 3 állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, akkor a 3x150=450 napnyi kötelezettségét 3x150+365=815 nap alatt kell ledolgoznia.

Profession-hu: Kik számítanak ez alól kivételnek?

Dr. Stéger Csilla: A hazai munkaviszony számításánál főszabályként 1=1 nap arányban számolunk, azonban a Magyarországon önkéntes katonai szolgálat alapján fennálló, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy esetében a származási országában teljesített, társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkavégzésre irányuló jogviszonyt kétszeres mértékben kell figyelembe venni. Ezen jogviszonyok fennállását a hallgatónak kell igazolnia.

   Ösztöndíj visszafizetés helyett a megoldás: dolgozni!   

Profession.hu: Milyen munkaviszony számít megfelelőnek a törlesztés szempontjából?

Dr. Stéger Csilla: Ún. „hazai munkaviszonyt” kell fenntartani, vagyis, a magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-ában meghatározott biztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt kell fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni. Ebbe az egyéni vállalkozók is beleszámítanak. Az Nftv. 48/L. § azt is kimondja, hogy a hazai munkaviszony időtartamába beleszámít a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama valamint az az időszak is, amely alatt a volt magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgató részére álláskeresési járadékot folyósítottak.

Profession.hu: Mit tanácsolnak azoknak, akik úgy próbálnak szakmájukban elhelyezkedni, hogy még nem rendelkeznek oklevéllel, csak záróvizsgával?

Dr. Stéger Csilla: A magyar állami ösztöndíj igénybevételéhez kapcsolódó oklevélszerzési határidő és a záróvizsga letétételére nyitva álló határidő nem azonos. Amennyiben nem szerez oklevelet a képzési idő másfélszeresén belül, úgy állami ösztöndíjas-visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Magyar Állam felé, az igénybe vett állami ösztöndíj 50%-ára, ettől függetlenül azonban tovább folytathatja tanulmányait, később is megszerezheti az oklevelet. Állami ösztöndíj szempontból a visszafizetés megállapítása után nem követjük nyomon a hallgató tanulmányi útját. A záróvizsga teljesítésére – a 2012-től indult képzéseknél - az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzése után két év áll rendelkezésére a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény a záróvizsga letételét 2 év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető, ez jogvesztő határidő.

Profession.hu: Milyen várakozások vannak arra vonatkozóan, hogy mennyien fogják választani a részletfizetést, az egy összegben történő visszafizetést, illetve a hazai munkaviszony létesítését?

Dr. Stéger Csilla: Nagyjából az érintettek kétharmada választja a hazai munkaviszony fenntartását, 7-8 százaléka pedig a részletfizetést.

Profession.hu: Van-e lehetőség arra, hogy a már jelenleg dolgozók visszamenőlegesen is elismertessék munkaidejüket a munkaadóval?

Dr. Stéger Csilla: A hazai munkaviszony fenntartása a ledolgozást engedélyező határozat meghozatalától vagy a hallgatói jogviszony megszűnésétől számít, a volt hallgató kérése szerint. A hazai munkaviszony fenntartására vonatkozó adatokat az Oktatási Hivatal minden naptári évet követően beszerzi a társszervektől és évente tájékoztatást küld a hallgatónak arról, hogy az előző évre vonatkozóan illetve összesen mennyi hazai munkaviszonyt tart róla nyilván, ha ez nem egyezik a hallgató nyilvántartásával, fellebbezéssel lehet élni, amihez a hazai munkaviszony igazolását is be kell nyújtani.

LÁSSUK, MI IS AZ, AMIRE MINDENKÉPPEN ÉRDEMES FIGYELNÜNK:

1.) Nézzük át alaposan az Oktatási Hivataltól kapott dokumentumot, és minél hamarabb kérjünk személyre szabott tájékoztatást, ha valami nem világos!

2.) Mérjük fel, milyen területen lenne esélyünk elhelyezkedni a munkaerőpiacon diploma nélkül is! Használjuk ezt a részletes kereső szolgáltatást!

3.) Koncentráljunk azokra a pozíciókra, amelyek nyelvtanfolyamot is biztosítanak, vagy vállaljunk részmunkaidős állást, ami mellett lesz időnk a diplomához szükséges nyelvvizsgát megszerezni! Sőt, gyakornoki vagy adminisztrációs munkákra már most jelentkezhetünk!

A legfontosabb, hogy ne tétlenkedjünk, hanem ragadjuk meg az alkalmat arra, hogy elindítsuk karrierünket. Diplomával vagy anélkül, de minél előbb nézzünk szét a Profession.hu oldalán, hogy hazai munkaadóknál kezdhessünk el dolgozni és új lendületet vegyünk. Ez azért is fontos, mert megfelelő munkatapasztalattal a jövőben a megszerzendő diplománk is többet fog érni!

Nem tudjuk, hogyan induljunk el? Iratkozzunk fel a Profession.hu hírlevelére és böngésszünk több ezer friss állás között nap, mint nap! Töltsük le a mobil applikációt - Androidra itt, iPhone-ra itt -, és pályázzunk akár útközben vagy várakozás közben, bárhol, bármikor!

 

1Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 48/N. § (3) bek.

 

 

Készítette: Khojaste K

Címkék: álláslehetőség, diákhitel, fizetés, karrier, munka