Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A tanulmányi szerződés egy – első ránézésre – egyszerű szerződés munkáltató és munkavállaló között, melynek leegyszerűsítve az a lényege, hogy a munkáltató támogatja a munkavállaló részvételét egy képzésen. A munkavállaló vállalja, hogy a tanulmányai elvégzése után a megállapodásba foglalt ideig nem szünteti meg a munkaviszonyát, a munkáltató pedig anyagi vagy egyéb támogatást nyújt neki ezért cserébe. A tanulmányi szerződés kereteit a Munka törvénykönyve határozza meg, azonban számos kérdésben a felek megállapodása a mérvadó, így érdemes még azelőtt tájékozódnunk ennek részleteiről, mielőtt szerződést kötnénk. A témában Dr. Fori Hajnal ügyvéd segít eligazodni.

Rugalmas megállapodás munkáltató és munkavállaló között

Tanulmányi szerződést alapvetően a munkáltató a vele már munkaviszonyban álló munkavállalóval köthet, de az sem kizárt, hogy még az egyetem alatt, a munkaviszony létrejötte előtt szülessen ilyen megállapodás. „A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) a tanulmányi szerződés vonatkozásában rugalmas. Amennyiben a felek nem tartoznak kollektív szerződés hatálya alá, csak egy kógens, azaz eltérést nem engedő feltételt tartalmaz ez a jogszabályi rész, éspedig azt, hogy a tanulmányi szerződést írásba kell foglalni” – magyarázza az ügyvéd. – „Ezen kívül az alapelvek figyelembevétele mellett gyakorlatilag a feleken múlik, hogy milyen feltételeket foglalnak a tanulmányi szerződésbe.”

Mit kell tartalmaznia a szerződésnek?

A szerződésben le kell írni, hogy a munkáltató pontosan milyen formában és milyen mértékben támogatja a munkavállaló képzését. A felek megállapodásán múlik, hogy a munkáltató pontosan mire és mennyi pénzt ad, hiszen a tandíjon kívül egyéb költségek is keletkezhetnek, például kiterjedhet a támogatás a szükséges taneszközökre, vizsgadíjakra is. A támogatás kifejeződhet juttatás formájában is, például adhat a munkáltató több szabadságot a munkavállalónak. A képzés időtartamára a munkavállaló megállapodástól függően mentesülhet a munkavégzési kötelezettség alól, azonban vállalnia kell, hogy a képzettség megszerzése után a szerződésben meghatározott ideig dolgozik majd az adott cégnél, a munkaviszonyát nem mondja fel – a munkáltató pedig az új képzettségnek megfelelő munkakört biztosítja.

Rögzíteni kell, hogy ez pontosan hány évig fog tartani: „az általános vélekedéssel szemben nem alapfeltétel, hogy a tanulmányi idővel azonos időtartamra kell vállalja a munkavállaló a munkaviszony fenntartását. Amennyiben a jogszabályban foglaltaktól a felek nem térnek el, a tanulmányi szerződés alapján legfeljebb öt évre kötelezhető a munkavállaló a munkaviszony fenntartására.” Ettől van lehetőség eltérni, amennyiben a felek a szerződésben ezt rögzítik.

Vannak esetek, amikor nem köthető tanulmányi szerződés

Érdemes tisztában lennünk azzal is, hogy mely esetekben nem köthetnek velünk tanulmányi szerződést. „Nem köthető tanulmányi szerződés olyan esetekben, amikor a munkáltató kötelezi az ismeretek megszerzésére a munkavállalót, vagy – az adott munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint alanyi jogon járnak az adott kedvezmények a munkavállalóknak.” Ha tehát a munkáltató kötelezővé tesz egy képzést az alkalmazottainak, köteles annak a költségeit állni szerződés kötése nélkül is, illetve olyan munkakörök is léteznek – jellemzően a közszférában –, ahol kötelező elvégezni egy-egy belső képzést.

Beleszámít-e a munkaviszonyba a szülési szabadság?

Gyakori kérdés, hogy vajon a szülési szabadságot hogyan szabályozzák ilyen esetekben, beleszámít-e a munkaviszonyba. „A jogszabály alapján – amennyiben a felek eltérően nem rendelkeznek – munkaviszonyban töltött időnek számít – többek között – a szabadság, a szülési szabadság, a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapja és a keresőképtelenség időszaka is” – sorolja a szakember.

A szerződés tartalmazhat kötbért

Tanulmányi szerződésben is ki lehet kötni kötbért, amennyiben a feleknek van igénye rá. „Kötbért a Polgári Törvénykönyv kötbérre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevétele mellett lehet kikötni, melyek közül a legfontosabb, hogy a kötbér összegét is írásba kell foglalni, továbbá – amennyiben a kötbér összege túlságosan magas, azt – a bíróság kérelemre mérsékelheti.”

Mi történik szerződésszegéskor?

Előfordulhat, hogy valamelyik fél nem tartja be a szerződésben foglaltakat. „Fontos arra figyelni, hogy a tanulmányi szerződés nem szűnik meg automatikusan a munkaviszony megszűntével. Tekintettel arra, hogy egy szigorú alakiságot megkívánó, azaz írásba foglalt megállapodásról beszélünk, azt érvényesen csak írásban lehet módosítani vagy megszüntetni” – magyarázza a szakember.

Ha a munkavállaló követ el lényeges szerződésszegést, a munkáltató elállhat a szerződéstől és visszakérheti az addig nyújtott támogatás összegét. Ilyen lényeges szerződésszegés például, ha a munkavállaló nem teljesíti a képzést, a képzettség megszerzése után hamarabb felmond, vagy olyan a magatartása, ami miatt a munkáltató mondja fel a munkaviszonyt. Ha pedig a munkáltató szegi meg a szerződést, például nem engedi el a munkavállalót az oktatásra, vagy nem fizeti meg a tanulmányi díjat, a munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól. Ilyenkor még dönthet úgy, hogy befejezi a képzést, de utána nem lesz köteles a munkáltatójánál maradni.

Közös megállapodással a szerződés megszüntethető

Olyan is előfordul, hogy a felek közös megállapodással szüntetnék meg a szerződést. „Amennyiben a felek körülményeiben lényeges változás áll be, úgy bármelyik fél felmondhatja a tanulmányi szerződést. Ebben az esetben a munkáltató igényt tarthat az általa megfizetett ellenérték arányos részére. Viszont, ha a munkáltató mond fel, nem követelheti a munkavállalótól az arányos rész visszafizetését” – magyarázza az ügyvéd. – „Szerződéskötés előtt érdemes tisztázni azt is, hogy – amennyiben a munkavállalónak visszafizetési kötelezettsége keletkezik – milyen járulékokat kell még megfizetnie, azaz tisztában kell lenni a támogatás teljes adójogi vonzatával.”

 

Készítette: Kövecses Evelin

A Profession.hu Facebook oldala

A Profession.hu Instagram oldala