Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A munka törvénykönyve szerint a „munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak” az minősül, ha például a cég egyik gazdasági egységét, üzemét, üzletét vagy telephelyét további működtetés, újbóli beindítás céljából átveszi egy másik szervezet vagy személy. Ez lehet adásvétel, csere, bérlet, haszonbérlet, de akár belépés egy gazdasági társaságba vagyonbevitellel. Az új tulaj vállalhatja a munkavállalók továbbfoglalkoztatását, ezt szokták röviden „üzemátszállásnak” is nevezni.

Van egy másik típusa is a jogutódlásnak: ekkor viszont csak a cégforma változik meg – például bt.-ből kft. lesz –, nincs szó arról, hogy más lesz a tulajdonos.

Mi nem számít jogutódlásnak?

A munkajogász tapasztalatai szerint sok téveszme kering a témával összefüggésben. Nem minősül jogutódlásnak, hogyha pusztán a cég neve változik meg, vagy ha a cég tulajdonosi körében történnek változások. Ilyenkor nem kell a munkaviszonyt megszüntetni és újat létesíteni, illetve nem kell módosítani a munkaszerződést. Ha mégis érkezik a munkáltató oldaláról ilyen kezdeményezés, akkor érdemes gondolkodási időt kérni, és esetleg jogi képviselővel konzultálni – tanácsolja Hargittay Szabolcs.

Az sem jogutódlás, ha egy vállalkozás jogutód nélkül szűnik meg. Ez a – munkavállaló halálához hasonlóan – a munkaviszony automatikus megszűnését jelenti. Nincs szükség tehát felmondásra vagy egyéb munkáltatói intézkedésre. A dolgozó ilyen esetben nem a rendes felmondásról szóló nyilatkozatot kapja meg, hanem egy értesítést arról, hogy a munkaviszonya megszűnik. Ez történik, ha például egy cég végelszámolással szűnik meg, vagy a bíróság a felszámolási eljárás során kimondja a megszűnését, illetve ha a céget hivatalból törli a cégbíróság.

A munkavállalót megilleti a végkielégítés, illetve ki kell neki fizetni a munkavégzés alóli mentesítés idejére az átlagkeresetének megfelelő összeget. Ez csak akkor nem jár, ha a dolgozónak egyébként sem járna fizetés. A jogutód nélküli megszűnés esetén senkit sem illet meg a felmondási védelem: vagyis a kismamák, a szülési szabadságon, gyeden, gyesen vagy táppénzen lévő emberek is elvesztik az állásukat.

Résen kell lennie a dolgozóknak

Jogutódláskor a munkáltató és a dolgozó természetesen közös megegyezéssel megszüntethetik a munkaviszonyt, vagy módosíthatják a munkaszerződést. A munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek viszont automatikusan átszállnak a jogutódra. Ha a jogelőd megszűnik, akkor a megszűnt munkaviszonyból származó és még el nem évült kötelezettségek a jogutód munkáltatót is terhelik. A magyar jog nem ismeri a munkavállaló ellentmondási jogát. Ez a nemzetközi jogban azt jelenti, hogy az alkalmazott megakadályozhatja a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek automatikus átszállását. Számos európai ország munkajoga tartalmazza ezt a kitételt.

Ha valamilyen oknál fogva mégis a munkaszerződés módosítása vagy a munkaviszony megszüntetése és újbóli létesítése mellett döntenek, akkor résen kell lennie a munkavállalónak, hogy jogai ne szenvedjenek csorbát.

   Mi lesz a dolgozóval, ha megszűnik a cég?   

Milyen felelősség terheli a munkáltatókat?

Jogutódlás esetén a munkáltatók – legkésőbb a jogutódlást megelőző 15 nappal korábban – kötelesek tájékoztatni a szakszervezetet, annak hiányában az üzemi tanácsot vagy a munkavállalók képviselőit, hogy mi várható. Közölni kell a jogutódlás okát, időpontját és a következményeket is.

A jogelőd munkáltatót többek között kezesi felelősség terheli a határozott idejű munkaviszony lejárta előtti megszüntetése esetén, azaz meg kell fizetnie a dolgozónak az őt megillető járandóságokat. A munka törvénykönyve szerint a munkáltató nem szüntetheti meg a határozatlan időtartamú munkaviszonyt önmagában azzal az indokkal, hogy jogutódlás történt. A rendes felmondás jogellenes, ha annak egyedüli indoka a jogutódlás. Más világos, valós és okszerű indokkal azonban el lehet bocsátani a dolgozókat.

Mivel jogutódláskor a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek automatikusan átszállnak, ezért a munkáltatónál foglalkoztatott biztosítottak biztosítási jogviszonya is folyamatos marad. Azonban jogutódlással történő megszűnés esetén megváltozik a biztosítottakat foglalkoztató adószáma.