Néhány napja lemondott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (PSZÁF) két alelnöke, Sáray Éva és Balogh László, valamint a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) elnöke, Nadrai Géza. Szász Károly, a PSZÁF elnöke június 21-i hatállyal elfogadta a vezetők lemondását, erről hétfőn írásban tájékoztatta Orbán Viktor miniszterelnököt is. Binder István, a PSZÁF szóvivője az MTI-nek elmondta: indoklást a felügyelet nem kíván közölni.

"A PSZÁF távozó alelnökei és a PBT elnöke kizárólag a felügyeletről szóló státustörvény által előírt - más hazai független állami hatóságokra vonatkozó törvényi előírásokkal megegyező mértékű - végkielégítésre, illetve felmentési összegre jogosultak, semmilyen egyéb juttatásra nem. Ennek fejében ugyanakkor a távozó vezetőkre - más állami hatóságokkal ellentétben - szigorú korlátozás, úgynevezett "kihűlési időszak" betartása is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy a távozó felügyeleti és PBT vezetők 6 hónapon át semmilyen munkaviszonyt nem vállalhatnak a pénzügyi piacokon, mert ezt a törvény tiltja" - tette hozzá Binder István.

Ők mondtak fel, mégis jár végkielégítés

A PSZÁF-ról szóló hatályos törvény rendelkezései szerint a felügyelet elnöke, alelnöke és a PBT elnöke megbízatásának megszűnése esetén felmentési időre és végkielégítésre jogosult. A felmentési idő 6 hónap, ez alatt a munkavégzési kötelezettség alól őket mentesíteni kell, és erre az időtartamra 6 havi jövedelmükkel megegyező, havonta egyenlő összegben kifizetendő jövedelemre jogosultak.

A felügyelet elnöke, alelnöke, illetve a PBT elnöke 6 havi jövedelmével megegyező végkielégítésre is jogosult, melyet a megbízatás megszűnését követő nyolc napon belül kell megfizetni számukra. A törvény megjegyzi azt is: ezek a juttatások kizárólag társadalombiztosítási járulék, egészségbiztosítási hozzájárulás, valamint egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelemnek számítanak.

Az alelnökönek a KSH által meghatározott országos átlagbér kilencszerese, a PBT-elnöknek pedig a nyolcszorosa jár havonta, azaz több mint bruttó 2 millió forint a fizetésük.

A PSZÁF vezetői önszántukból távoznak, ám ennek ellenére jogosultak a 6 havi felmentési bérre és a 6 havi végkielégítésre, és nem kell 98 százalékos adót sem fizetniük a végkielégítésük után. (Ez a PSZÁF-törvény miatt van így, ugyanis ha egy olyan dolgozó felmond, akit a Munka törvénykönyve szabályai alapján kell megítélni, akkor neki nem jár végkielégítés. Ez kizárólag akkor illeti meg, ha munkáltatói rendes felmondással távozik, és ha az elbocsátás indoka nem a képességeiben keresendő.)

A versenytilalmi megállapodás

A Munka törvénykönyve (Mt.) szerint a munkavállaló - legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig - nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel egykori munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. Természetesen erről előzetesen meg kell állapodniuk a feleknek. Ebben a szerződésben a munkaadó korlátozza a dolgozót, hogy ha tőle távozik, egyes tevékenységi körökben és földrajzi területen nem mehet át a konkurenciához, de esetleg azt is megtilthatja neki, hogy bizonyos ideig egy olyan saját vállalkozásba kezdjen, amely a munkáltató versenytársa.

   Megtilthatják, hogy a szakmánkban helyezkedjünk el   

A versenytilalmi megállapodás teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az összeg meghatározásánál különösen tekintettel kell lenni arra, hogy a megállapodás milyen mértékben akadályozza a munkavállalót egy újabb állás elvállalásában. Az ellenérték a megállapodás idejére nem lehet kevesebb, mint az azonos időszakra járó alapbér egyharmada. Nagyjából annyinak kell lennie az összegnek, amennyi fizetéstől a munkavállaló a versenytilalmi kikötés miatt elesik.

A megállapodástól elállhat a munkavállaló, ha a munkaviszonyát azonnali hatállyal szüntette meg. (Erre akkor van lehetőség, ha például a munkaadó valamilyen lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte, vagy olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tette.)

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ha munkáltató személyében volt változás, akkor a megállapodásból származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra átszállnak.

Vezető állású munkavállalóval a tulajdonosi jogokat gyakorló hozzájárulásával, legfeljebb egyéves tartamra lehet megkötni. A tulajdonosi meghatározhatja azt a munkakört is, amelyre vonatkozóan versenytilalmi megállapodás köthető és további feltételeket is előírhat. Ebben az esetben az az összeg, ami a munkavállalónak jár, nem haladhatja meg az adott időszakra járó távolléti díj ötven százalékát.

A megállapodás megszegése esetén a munkavállaló kártérítést köteles fizetni. Az egykori munkaadónak kell a bíróság előtt bebizonyítania, hogy kára keletkezett a volt dolgozó szerződésszegése miatt.

A Profession.hu vezetői állásajánlatait itt találja.

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: munka törvénykönyve, munkajog, végkielégítés, felmondás