Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A vezetés jolly jokere

A gazdasági világ nyelvén: multidiszciplináris szemléletű szakember a kontroller. Magyarul: több tudományt és szakterületet átfogó tárgyi tudással rendelkező tanácsadó, aki egy szervezeten belül minden folyamatot ismer, átlát és képes kiszűrni, kiemelni belőlük a működést gátló tényezőket.

Alapvetően a vezetéstudomány, a közgazdaságtudomány és az információtudomány ismereteivel van felvértezve. Szerteágazó, kiterjedt egyetemes tudását naprakész gyakorlati tapasztalatainak tükrében racionalizálja, és ezeket összegezve teszi meg változtatási javaslatait a legfelsőbb vezetés felé. A kontroller az őt foglalkoztató vállalat gazdasági folyamataiban bárhol, bármelyik pontnál bekapcsolódhat és tehet róla megjegyzést, vagy véleményt, amit mindig respektálnak a vezetők.

Megbecsültsége a hierarchiában igen magas, amit jól mutat, hogy a legtöbb igazán sikeres vállalatvezér egykor kontrollerként kezdte a pályáját. Fizetésük mértékét a foglalkoztató cég volumene és gazdasági potenciálja adta keret határozza meg, de nagyságrendjében a felsővezetők bérével van azonos szinten.

A feladat

A kontroller alapvetően gazdasági szakember, aki szervez, elemez és ezekről precíz jelentéseket készít. Minden esetben a gazdasági racionalizmus, a profit és a nyereség szempontjából figyeli a folyamatokat. Már a tervezésben is kulcsszerepet játszik, de a javaslatainak a megvalósítása már másnak a feladata, és ebből adódóan más felelőssége is. Ez persze nem azt jelenti, hogy a munkája mentes minden felelősségre vonástól, hiszen ha a modellje kudarcot vall, a feketepont az ő személyi lapjára is rákerül - mondja Kuzma Ferenc, egy nehézipari gépgyár kontrollerje, aki avval folytatja a feladatának ismertetését, hogy aki ebbe a munkakörbe kerül, az olyan szerepbe kerül, mint egy vállalati differenciálmű.

Összehangolja a lehetőségeket, az igényekkel és ötletekkel, tanácsokkal moderálja végig az egész folyamatot. Komoly és összetett feladat ez, mert szinte a jövőbelátás képességét várják el tőle a vezetők úgy, hogy közben ridegen racionális kalkulációkkal támassza alá a várható bevételt - vallja Ferenc.

A kontroller: a gazdaság folyamatok Nostradamusa


Elvárják a kontrollertől, hogy mint egy gazdasági révkalauz figyelmeztesse a vállalat kormányosát a várható veszélyekről, kockázatokról, sőt ezek méretének megbecslését a lehető legpontosabban várják el. Feladatkörébe tartozik, hogy a mechanizmusokban olyan pontokat definiáljon, ahol precíz méréseket lehet végezni a folyamat végkimenetelére vonatkozólag, sőt a mérés módszertanát is tőle várják el.
A képzés

A gazdaság minden szegmensében résztvevő szervezetnek szüksége van kontroller szakemberre. Ezért létezik többek közt: értékesítési, HR, gyártási, pénzügyi, könyvelői, beruházási kontroller, amihez először az adott szakmát kell elsajátítani az autentikus főiskolai, vagy egyetemi képzésen.

Például, ha valaki egy vállalat pénzügyi kontrollerje szeretne lenni, ahhoz először a Közgazdaságtudományi Egyetemet kell sikerrel abszolválnia. Ez után, mondjuk a Corvinus Egyetem, vezetés és szervezés MSc- mesterkurzusának 4 félévét kell teljesíteni és már kezdhet is a delikvens kontroller pozícióban.

Az oktatásról bővebben: http://controlling.lap.hu