Bár az online álláshirdetések forradalmasították a toborzást és az álláskeresést, a személyes ismeretség még mindig fontos szerepet játszik a munkahely-keresésben. Speciális esetet képeznek a rokoni kapcsolatok, azaz, ha egy munkavállaló közeli rokonát ajánlja a munkáltatónak egy üres álláshely betöltésére. Vannak, akik ebben semmi kivetnivalót nem találnak, sőt a rokoni ajánlást egyfajta referenciának tekintik. Mások azonban a munkahelyi kapcsolati háló felesleges bonyolítását látják ebben, sőt számos munkahelyen biztonsági kockázatnak tekintik közeli rokonok alkalmazását - olvashatjuk a Pendl&Piswanger magazinjában.

Más HR-eszközökre lehet szükség

A legkevésbé szigorú HR politikák - ha létezik egyáltalán ilyen ebben a kérdéskörben az adott szervezetnél - nem tartalmaznak semmilyen megkötést, korlátozást sem a felvételeket, sem a későbbi szervezeten belüli alkalmazást, alá-fölérendeltségi viszonyokat illetően - mondta a lapnak Jakab Péter, az MKB Bank ügyvezető igazgatója, aki egyben a Magyar Bankszövetség Bankbiztonsági Munkabizottságának vezetője is.

Ez leginkább a kis szervezetekre jellemző helyzet, ahol a szervezet mérete az illetékes vezető(k) számára még jól átlátható, kontrollálható, és az összeférhetetlenségi helyzetek nem, vagy gyakorlatilag nem értelmezhetőek, illetve esetleg nem hordozhatnak érdemi kockázatokat. A másik véglet, amikor a rokoni, közeli hozzátartozói, vagy akár csak a szorosabb érzelmi, vagy ismeretségi viszonyokat sem támogatja az adott szervezet azok fokozott kockázataira hivatkozva - tette hozzá.

Kockázatos rokonokat alkalmazni?

E szervezeteknél egy felvételi eljárásnál az ilyen kapcsolatok akár vétó kritériumok is lehetnek a munkahelyi felvétel, vagy alkalmazás során. A leggyakoribb azért e két szélsőség közötti helyzet, amikor ezeket a kockázatokat etikai kódexekkel, belső előírásokkal, összeférhetetlenségi és egyéb belső szervezeti előírásokkal a szervezet számára már elfogadható kockázati szint alá szorítják - hívta fel a figyelmet Jakab Péter.

Megfelelő embert a megfelelő helyre

A munkáltató elsődleges érdeke, hogy az adott tevékenység elvégzésére megtalálja a legjobb, vagyis a megfelelő kompetenciákkal rendelkező, kellően motivált, a meglévő munkaszervezetbe illeszthető, elkötelezett munkatársat - mondta Patai Ágnes, a FŐGÁZ humánpolitikai igazgatója, aki egyetért azzal, hogy a szervezet működése szempontjából hordozhat működési kockázatokat a rokonok, közeli hozzátartozók kiválasztása és alkalmazása, de szerinte ezek a kockázatok a HR eszköztárával lényegesen csökkenthetőek. Szükség van a már említett összeférhetetlenségi, etikai szabályozásokra, HR szempontból a legfontosabb, hogy a kiválasztási, felvételi folyamat átlátható, minden jelölt számára egységes, azonos esélyeket nyújtó legyen.

A nagyvállalatok általában a szigorúan rögzített munkaköri követelmények alapján, többszintű kiválasztási folyamat, esetenként belső AC-k, tesztek, különféle mérések eredményeképpen alkalmaznak munkatársakat - mondta a humánpolitikai igazgató.

A jelöltek - bár több csatornán kerülhetnek bele a folyamatba - ugyanazoknak a követelményeknek kell, hogy megfeleljenek és ugyanazon megmérettetésen esnek át akkor is, ha "utcáról" jelentkeznek és akkor is, ha a szervezeten belülről ajánlják őket. Az alkalmazás végső soron az adott vezető szubjektív értékítéletén múlik, de az ezt megelőző objektív folyamat, a mérés eredményei csökkentik annak kockázatát, hogy nem a "megfelelő ember kerül a megfelelő helyre".

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Patai Ágnes szerint a nagy múltú, régi hagyományokat ápoló nagyvállalatoknál gyakran nőnek fel generációk. Találkozott olyan kollégákkal, akiknek már a szülei, nagyszülei is az adott vállalatnál dolgoztak. És gyakori, hogy a munkatársak gyermekei szünidei munkájukat, szakmai gyakorlatukat a szüleik cégénél végzik, majd tanulmányaik befejezését követően felvételüket kérik a vállalathoz.

A nagy szervezeteknél az álláshirdetések megjelenésekor belső ajánlásra is lehetőség van: több jelölt pályázata a már ott dolgozókon, ismerősökön, barátokon, hozzátartozókon keresztül érkezik, pozitív ajánlással.

Érvek a rokonok alkalmazása ellen:

- A toborzáskor a rokonoktól, közeli hozzátartozóktól kapott információk megbízhatósága, függetlensége és elfogulatlansága megkérdőjelezhető és nem mindig objektív.

- Amikor "főnök-beosztotti" viszony jönne létre közeli hozzátartozók között, ezeknek az embereknek a kapcsolatai felülírhatják a szervezet hierarchiájából következő szabályokat, ellenőrzési, vagy kontrol funkciókat. Összeférhetetlenség alakul ki, ami mind üzletileg, mind etikailag, mind jogilag aggályos lehet egy cég számára.

- Ha a cég alkalmazásában álló közeli hozzátartozók egyikével olyan munkajogi probléma adódik, ami miatt el kell őt bocsátani, akkor áll elő az a helyzet, hogy a cégnél maradó rokon lojalitása, a munkához való hozzáállása alapvetően és kedvezőtlen irányba megváltozhat.

Szemlézte: Durbák Ildikó

Címkék: munkahely. munkaadó, HR, toborzás, rokon, ajánlás