Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Személyes kompetenciák ereje

Gombás Éva, az Arthur Hunt Group Személyzeti Tanácsadó cég partner-ügyvezető igazgatója szerint a gazdasági válság kissé átrendezte a munkaerőpiacot, aminek eredményeképpen a rugalmasság, a kreativitás, és az alkalmazkodó készség előtérbe került a kiválasztásban. Minden vállalatot, céget - köztük a megbízókat is - szervezeti struktúra átalakításra, reformokra késztette a válság, ami elsősorban a személyi állományt dimenziójában érintette őket.

Az egyéni elbocsátások és a csoportos létszámleépítések pozitív hatása - munkaadói oldalról - az lett, hogy felismerték: a rendszer túl volt töltve. Vagyis a válság következtében bebizonyosodott: a munkaadók többségénél tapasztalható inaktív dolgozói kör - akik először kerültek leépítésre - nélkül is működik tökéletesen a szervezet. A személyi átszervezések hatására munkakörök keveredtek el, átfedések, mobilizálások történtek.

Ki a kelendőbb munkaerő?

Ezekből következik, hogy inkább olyan kompetenciák kerültek fókuszba, melyek alapján feltételezhető, hogy a jelölt több funkciós. Gombás Éva szerint - főleg a vezetők tekintetében - értékelődött fel az emberi kvalitás, a döntésképesség, problémamegoldó és kezelő képesség, az alkalmazkodó készség, amikre az átalakulóban lévő cégstruktúrában sokkal nagyobb szükség van, mint egy konzervatív szellemű tudósra.

Tudás és tapasztalat

Fluck Benedek, a Bosch csoport magyarországi HR igazgatója akkor hagyja jóvá egy jelölt felvételét, ha érzi rajta, hogy tudása szerteágazó, személyisége pedig rendelkezik a rugalmasság képességével, amivel könnyedén képes beépülni egy működő szervezetbe. Ez különösen fontos ahhoz, hogy valaki teljes vertikumában tudja elsajátítani azt a cégspecifikus tudást, amivel hasznos és megbecsült tagja lehet a Bosch csoportnak Magyarországon. Természetesen - mondja Fluck Benedek - szükség van a kiírt pozícióhoz szükséges elméleti tudásra is, de a más irányú ismeret is fontos, mert az lehet később a karrierépítés záloga.

Ki a kelendőbb munkaerő?

Jellemző gyakorlat a hierarchiában való továbblépésre, hogy cégen belül egy másik részlegen belül kap lehetőséget a bizonyításra egy tehetséges kiválasztott. Azonban erre csak akkor van reális esélye, ha az elméleti tudásbázisa szerteágazó, amire - adott esetben - könnyedén lehet építkezni.

Fluck Benedek véleménye szerint a szerteágazó tudás értékesebb a speciálisnál, de ne feledjük, ahhoz lényegesen több időt kell eltölteni az iskolapadban, ami a gyakorlati tapasztalatok megszerzésétől vonja el a drága időt. Ha valaki pedig huszonöt, harminc éves koráig tanul és akkor indul el a karrierépítés útján kellemetlen csalódásokkal kerülhet szembe. A gyakorlati tapasztalat a legnagyobb fegyvertény, aminél nincs erősebb kiválasztási indok.

Szerző: Hajós Dániel

Fotó: profimedia.hu