Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Az információs technológiai világban folyamatos változás, fejlődés van, amely az átlagosnál gyorsabb ritmusú, lendületesebb ívű. Az IT fejlesztések szinte minden iparágban, szektorban jelen vannak, folyamatosan újabb és újabb projekteken, projektekben dolgoznak a fejlesztők.

 

A projekt kultúra, a projektszemlélet fajsúlyosan jelen van, mint munkamódszer az informatika világában. Az IT projektmenedzser ezeket a projekteket menedzseli, viszi a vállán. Nagy felelősséggel jár, mivel nagyon sok mindent szem előtt kell tartania és nagyon sokrétű kompetenciákkal jár.

 

Profession.hu: Mit jelent a digitális világban az IT projektmenedzser pozíció? Milyen feladatokkal jár?

Fehér István: Sok ember munkáját fogja össze, koordinálja, s az elejétől a végéig menedzseli a projektet, az alábbi feladatok szerint:

 • Különböző ITmódszertanok alapján projektek indítási, előkészítési, tervezési, végrehajtási és ellenőrzési feladatainak az ellátása (különösen scope, resource, time, cost és risk management területen).
 • Projekt scope menedzsment és ehhez kapcsoló változáskezelési folyamat működtetése.
 • Projekt eredmények kommunikációja, feladatok lezárása, átadás–átvételi lépések lebonyolítása.
 • Projekt státusz riportálása, analízisek és jelentések készítése.
 • Költség menedzsment a projekt teljes életciklusán keresztül.
 • Folyamatos kapcsolattartás a megrendelőkkel, alvállalkozókkal és társterületekkel (pl.: sales és műszak).

 

Profession.hu: Milyen képességekkel, kompetenciákkal rendelkezik egy sikeres projektmenedzser?

Fehér István: Általában nem vezetői munkakör, tehát nem rendelkezik a munkakörök felett joggyakorlással. A munkakörét tekintve mégis nagyon sok olyan kompetenciával kell felvértezve lennie, amely a vezetői munkakörökre jellemző:

 • a magas szintű szakmai rálátáson túl, szükséges a
 • felelősségvállalás,
 • az együttműködés,
 • a jó kommunikációs képesség a más területeken (nem IT) dolgozó munkatársakkal.

Ezen kívül:

 • rugalmasság,
 • tervezés,
 • újratervezés,
 • delegálás,
 • időmenedzsment használata kell, hogy jellemezzék.

A tárgyalóképes angol nyelv tudása is elengedhetetlen a feladat betöltéséhez.

     Így legyél jó IT projektmenedzser     

Profession.hu: Hogyan zajlik a pályázók kiválasztása?

Fehér István: A pályázók kiválasztása többféleképpen történhet, a kiválasztási folyamatot mindig az adott cég HR szervezete javasolja az adott szervezeti egység felé.

Ha én végzem a toborzást, akkor az önéletrajzok szűrése után a vezetővel történő közös interjút preferálom, amely angol nyelven is történik. Az eredmény alapján szűrünk tovább. Azoknál a jelölteknél pedig, akiket a legjobbnak tartunk ACvagy DC (belső jelöltek esetén) módszertant (a Development Center olyan feladatok, gyakorlatok és döntési, probléma-megoldási szimulációk együttese, amely alkalmasak valós munkahelyi élethelyzetek modellezésére) alkalmazunk, ahol különböző feladatok eredményein keresztül tudunk dönteni, ki a legalkalmasabb a feladatra. Az AC része mindenképp a teljesítmény-, képesség- és személyiségteszt alkalmazása.

Profession.hu: Milyen karrierút vár azokra, akik ezen a területen szeretnének haladni?

Fehér István: Többféle lehetőségük lehet, természetesen az adott szervezet hierarchiájától függően. Kellő, jó minőségben menedzselt projekt után lehetősége van nagyobb ívű, szélesebb projektek koordinálására, ahol a felelősségvállalás még magasabb szintű. Esetleg nemzetközi projektek menedzselésére is felkérhetik, ahol a biztos nyelvtudáson túl, a kulturális különbözőségből fakadó nehézségeket is jól kell kezelni.

Ezekben a projektekben már egyre fontosabbak az erős projektmenedzselési, vezetési kompetenciák megléte. Természetesesen fontos a szakmai rálátás is, de nem szakértő szinten, hanem vezetői szemüvegen keresztül. Az IT projektmenedzser előtt kellő mennyiségű és minőségű gyakorlati tapasztalat után, lehetőség nyílik az IT menedzseri szintre emelkedni, amely viszont már kifejezetten vezetői munkakör.

Profession.hu: A mérnök szakmában tapasztalható munkaerő-hiányt milyen módszerekkel próbálják a vállalatok kezelni?

Fehér István: Ez is sokféleképpen működhet. Vannak olyan szervezetek, akik a jól teljesítő IT-s szakembereket képzéssel motiválják tovább. Ez lehet külsős oktatás, ahol a projektmenedzser képzés a fontos, illetve a projekt szemlélet kialakítására is nagy hangsúly jut. Ez olyan szervezetekben lényeges, ahol a projekt szemléletű munkakultúra még nem igazán terjedt el.

Az IT szektorban azonban ez már igen kiterjedt. Így ott inkább belső tanfolyamokon keresztül, esetleg mentori támogatással „nevelik ki” az IT projektmenedzsereket. Ez az út nagyon hasznos, hiszen az adott szervezeten belül, az adott szervezeti kultúrát figyelembe véve történik mindez. Ebben az esetben is fontosnak tartom, hogy a menedzserek kapjanak egy külsős, objektív projektvezetői képzést, amely bővíti az adott munkatárs projekt szakmai szemléletét, azon keresztül növelve a szervezeti hatékonyságot.

Profession.hu: A tapasztalt vagy a junior szakemberek lehetnek előnyben a kiválasztás során?

Fehér István: Egyértelműen azt gondolom, a szakmai tapasztalat szükséges és elengedhetetlen a munkakör ellátásához. Értem ez alatt az IT-s szakmaiságot, az üzleti és a projekt szemlélet meglétét egyaránt. Fontos, hogy mielőtt valaki projektet vezet, projekttagként tapasztalja meg a projektben való részvételt.

A projektkezelés valójában egyfajta módszertan, amelyhez szükséges a kultúra elsajátítása. Ha valaki IT projektmenedzseri szerep betöltésére pályázik, vegye figyelembe ezeket a szempontokat és elvárásokat is, fűzi hozzá Fehér István.

 

Ha IT projektmenedzseri pozícióban szeretnénk elhelyezkedni, nézzünk szét itt a lehetőségek között, vagy keressünk személyre szabott beállításaink alapján.

 

Készítette: Sebők Viktória