Az angol nyelv ismerete ma már szinte minden pozíció esetében elvárás, ugyanakkor a nyelvtudás mellett a kulturális sajátosságok ismerete is fontos ahhoz, hogy a jelölt igazi, "tárgyalóképes" nyelvtudással rendelkezzen. Ennek tesztelésére azonban gyakran már csak "éles" helyzetben van lehetőség és ennek eredményét megsínylik a cégek.

Éppen ezért a nyelvvizsga mellett érdemes figyelmet fordítani azokra a részletekre, melyek a brit-amerikai tárgyalások jellegzetességét adják, különben a kollégák jó angoltudása ellenére könnyen előfordulhatnak félreértések a napi munkában. 

Dr. Koczogh Helgát, a Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetének oktatóját, az Intézet üzleti angol specializációjának koordinátorát kérdeztük arról, hogy milyen kommunikációs különbségek vannak a brit és amerikai kultúrában és hogyan készüljünk fel ezek kezelésére a napi munka során. A kommunikációs szakértő szerint az egyik legszembetűnőbb eltérés a brit és az amerikai angol között a direktség/indirektség fokában nyilvánul meg, azaz abban, hogy véleményüket nyílt vagy burkolt formában fogalmazzák meg. 

A szakértő szerint habár az üzleti kommunikációban fontos a hatékonyság, az angolok nagyobb hangsúlyt fektetnek az udvariasságra és a közvetlen, nyílt kérdéseket, illetve egyet nem értést udvariatlannak vagy az aluliskolázottság jelének tekintik. Az amerikaiak ezzel szemben az egyenes üzeneteket kedvelik és nagyra értékelik az őszinteséget.

"Small talk" - kötelező csevegés a tárgyalás előtt

Bár "az idő pénz" elvét vallja mindkét kultúra, vagyis az időpazarlás nélküli tárgyalást értékeli, az amerikai üzleti életben a csevegés mennyisége több (mielőtt rátérnének az üzletre), mint Angliában - hívja fel a figyelmet Koczogh Helga. A légkörteremtés gyakran elmarad az Egyesült Királyságban, vagy ha szentelnek is rá egy kis időt, azt kizárólag semleges témák megvitatására (pl. időjárás) korlátozzák. Ez lehet az egyik oka annak, hogy az amerikaiakat barátságosabbnak tartják az angoloknál - véli a szakértő.

Így kommunikáljunk angolul a munkahelyen!

Szerénykedés vs. önfényezés

Koczogh Helga kiemelte: az angoloknál rendkívül fontos az udvariasság, a jó modor, ezért lehetőleg ne szakítsuk félbe angol beszélőtársunkat, hacsak nem szükséges. Ebben az esetben is feltétlenül kérjünk bocsánatot a közbeszólásért. Fontos kulturális különbség fedezhető fel abban is, ahogyan önmagunkat prezentáljuk. Az amerikai társadalom individualista, az egyéni teljesítményt nagyra értékeli, így önmagunk eladása (az "önfényezés") fontos készség. 

Ezzel szemben az angolokra a szerénykedés jellemző, illetve a dicséretet is elutasítják, vagy saját érdemeiket kicsinyítik válaszul. Az angoloknál óriási szerepet kap a híres angol humor, amely fontos eleme az (ön)irónia, a szellemes megjegyzések és a szójátékok - hívta fel a figyelmet a szakértő.

Szintén jelentős eltérés tapasztalható az érzelmek kifejezésében is. Míg az amerikaiaknál a lelkesedés kifejezésre juttatása kulturálisan teljesen elfogadott (vagy elvárt) és az őszinte érdeklődés jele is lehet, addig az angolok inkább az önuralmat és a mérsékletességet értékelik.

A kommunikáció kulcseleme: a szerződés

Mind a brit mind az amerikai üzleti életben az üzlet "nyélbe ütésének" utolsó eleme a megállapodás írásba foglalása, bár az angoloknál az adott szónak is van hitele, azaz az is érvényes. Az írásos szerződés mindkét kultúrában szent és csak bírósági úton módosítható.

Felmerül a kérdés, hogy milyen nonverbális szokásokra kell figyelnünk, amikor angol kollégával kell együtt dolgoznunk?

Koczogh Helga hangsúlyozta: az angolok nagyobb személyes teret igényelnek, mint az amerikaiak, így ügyeljünk arra, hogy ne álljuk túl közel az angol kollégánkhoz, illetve az üdvözlésnél szokásos rövid kézfogáson kívül tartózkodjunk mindennemű testi kontaktustól (pl. váll átkarolása, hátba veregetés stb.). Az ilyen jellegű testi érintkezés az amerikai üzleti életben is ritkának mondható. Kutatások kimutatták azt is, hogy az angolok jobban szeretnek egymás mellett (de egymáshoz nem túl közel) állni, mint egymással szemben a társalgás közben - fejtette ki a szakértő.

Minkét kultúrára jellemző, hogy feszélyezi őket a csend és a szemkontaktus hiánya, de ügyeljünk arra, hogy kerüljük a túlzottan hosszú szemkontaktust, hiszen az könnyen félreértést eredményezhet. Az angolok pl. a hosszú szemkontaktust az agresszivitás egyik jeleként tekintik - figyelmeztet Koczogh Helga.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A fő erény: a pontosság

Mivel mind a britek, mind az amerikaiak eredményorientáltak és az időhatékonyságra törekszenek, fontos, hogy az üzleti találkozókra időben érkezzünk. Az amerikaiak kifejezetten tisztelik a pontosságot és másoktól is elvárják azt, ugyanakkor jóval a megbeszélt időpont előtt megérkezni is udvariatlanságnak számít. Angliában egy kevés késés (5-10 perc) megengedett - fejtette ki a szakértő.

Angliában a konzervatív öltözködés a legcélravezetőbb az üzleti életben, az amerikaiak ennél egy kicsit "lezserebbek".

Koczogh Helga kiemelte: a sikeres szakmai együttműködés érdekében valamint a félreértések elkerülése végett fontos, hogy a különböző kommunikációs kultúrával rendelkező munkatársak előzetesen tájékozódjanak egymás kulturális sajátosságaival kapcsolatban és tartsák is tiszteletben azokat. A bevett gyakorlat az, hogy az adott üzletben befolyásosabb/dominánsabb ország kulturális sajátosságaihoz kell igazodnunk.

Íme a "használati utasítás" a brit, illetve az amerikai partnerekhez, kollégákhoz:

Így kommunikáljunk angolul a munkahelyen!8 érv, miért beszéljünk másképp egy amerikaival!

Így kommunikáljunk angolul a munkahelyen!Két munkakultúra, ha találkozik

Így kommunikáljunk angolul a munkahelyen!Íme 4 tipp, hogyan beszéljünk egy angollal!

Címkék: munkahely, karrier, brit, amerikai, angol, nyelvtudás, kommunikáció

Készítette: Fogas Krisztina