A magyar fiatalok Hollandiában érezhetik magukat a legjobban, az angol kortársaik értékrendje áll hozzájuk a legközelebb, s bár a rendszerváltozás idején még talán nem is éltek, legjobban még mindig a volt szocialista országbeli kortársaikhoz hasonlítanak - az ELTE Társadalomtudományi Kar Módszertani Kutatóközpontjának elemzése szerint.

A European Social Survey (Európai Társadalmi Felmérés) adatai alapján végzett vizsgálat arra volt kíváncsi, hogy a Magyarországon legnagyobb kivándorlási hajlandóságot mutató Y generáció (azaz az 1981 és 1998 között születettek) értékrendje mennyire tér el a kivándorlás főbb európai célországaiban élők értékrendjétől. Nagyon - állapították meg a kutatók.

Hollandia áll a legközelebb szemléletében

Frissen publikált elemzésük azt jelzi, hogy az ország elhagyása mellett döntő fiatalok - egyéb nehézségek mellett -, a magyartól esetenként jelentősen eltérő értékrenddel szembesülhetnek. Ez nemcsak a beilleszkedést, hanem az ottani életüket is megnehezítheti.

Ezért nem értünk szót a külföldi munkaadóval

A célországokra jellemző újítókedv vonzó a magyar fiatalok számára, mivel az újdonságra való nyitottság tekintetében nem térnek el az ott élőktől. 

Úgy tűnik, hogy a magyar fiatalok összességében Hollandiában érzik magukat a legjobban és Spanyolország értékrendje áll a legtávolabb tőlük. 

Értékrendben a volt szocialista országokhoz húzunk

A célországok Y generációjával összevetve viszont a magyar Y generációsok sokkal fontosabbnak tartják az egyéni ambíciókat, mint a szolidaritást, és külföldi kortársaikkal összevetve már újítókedvben is lemaradnak mögöttük. Ebben sokkal jobban hasonlítanak a többi volt szocialista ország Y generációjába tartozókhoz. 

Általánosságban elmondható, hogy még az Y generációra is jelentős hatással van a szocializmus öröksége: ezzel magyarázhatók a volt szocialista országok és a kivándorlási célországok közötti értékrendbeli különbségek.

A volt szocialista országokban élő fiatalok felnőtté válása a rendszerváltást követő bizonytalansággal teli időszakban kialakuló kapitalizmus idejére esett. Ez állhat e fiatalok nagyfokú önmegvalósítási igényének hátterében, mely azonban a biztonságigényt megjelenítő értékőrzéssel párosul.

Angliában érzik magukat a legotthonosabban

Az értékrend alapján a kortársak körében egy átlagos magyar Y generációba tartozó fiatal Nagy-Britanniában érezheti magát a legotthonosabban.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A European Social Survey egy kétévente lebonyolított nemzetközi összehasonlító kutatás, amelyet az Európai Bizottság kezdeményezett. A minta nagysága a vizsgált országokban 1250 és 3000 között mozgott. Az eredmények az egyes országok felnőtt lakosságára reprezentatívnak tekinthetők.

A kutatás hazai partnere az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja volt, az adatfelvételt Magyarországon a TÁRKI végezte. Az adatok mindenki számára nyilvánosan elérhetőek.

Címkék: munka, kivándorlás, értékrend, Y generáció

Szemlézte: Fogas Krisztina