A nők és az anyák foglalkoztatási rátája közötti különbség mintegy 22 százalékpont, az OECD-országok közül Magyarországon a legalacsonyabb a kisgyermekes nők foglalkoztatási rátája. A 3 év alatti gyermekeket nevelőké mindössze 20 százalék, a 3-5 év közötti gyermekeseké (tehát a gyes utáni időszakban) pedig mindössze 60 százalék - állapította meg a kisgyermekes nők munkaerő-piaci reintegrációját segítő Jól-Lét Alapítvány egy korábbi tanulmánya.

Tíz magyar dolgozó közül öt aggódik amiatt, hogy sikerül-e megteremtenie a munka és a magánélet közötti összhangot, és hogyan tud egyszerre megfelelni a családtagok és a munkahely által támasztott elvárásoknak - derült ki a Hewitt egy korábbi kutatásából.

Bölcsőde a munkahelyen

Hazánkban kevés a bölcsőde, emiatt aki még a gyerek óvodáskorba lépése előtt vissza akarna menni a munkahelyére (vagy új állás után nézne), az sokszor nem tudja hová tenni a gyermeket. Ha egy cég orvosolni kívánja ezt a helyzetet, akkor létrehozhat egy családi napközit, céges bölcsődét, amelynek a nyitva tartása igazodhat az ott dolgozók beosztásához.

A bölcsődei szolgáltatások díját a munkáltatók adómentesen átvállalhatják. A fenntartói állami és nem állami szervek is lehetnek, például egy munkáltató által a munkavállalók gyermekeinek ellátása céljából fenntartott bölcsőde is ide sorolható.

A munkáltató létrehozhat munkahelyi bölcsődét vagy családi napközit - írja a munkajog.hu.  A gyermekek elhelyezését szolgáló intézmények létrehozásának és működtetésének feltételeit egy rendelet határozza meg, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szól.

A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. A bölcsőde ezen túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is, ekkor az ellátásban a gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén a gyermekek napi gondozási ideje a 12 órát nem haladhatja meg. Egy bölcsődei csoportban - egyes eltérések kivételével - legfeljebb 12 gyermek nevelhető, gondozható.

A bölcsődei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 négyzetméter.
Ha a bölcsőde alapfeladatát nem veszélyezteti, térítési díj ellenében külön szolgáltatásként például játszócsoportot, időszakos gyermekfelügyeletet is működtethet, ahol 6 évesnél fiatalabb gyerekeket fogadhatnak.

Családi napközi

A családi napközi életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet nyújt a gyerekeknek, ahol gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást biztosítanak nekik. A családi napközibe 20 hetestől 14 éves korig gondozható gyermek, és legfeljebb öt gyermeket fogadhat.

Ez a szolgáltatás a gyermekvédelmi törvény szerint a helyi önkormányzat feladata, azonban civilszervezet (alapítvány, egyesület), illetve társas és egyéni vállalkozás, vagyis a munkáltatók is létrehozhatnak ilyen intézményt a munkavállalóik gyermekeinek. A munkáltató fenntartóként kérhet működési engedélyt, ha rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyeket a jogszabály előír.

A járulékkedvezmény nem mindig segít

A munkahelyvédelmi akció keretében a vállalatok kedvezményesen alkalmazhatják a munkába visszatérő kismamákat a gyed lejárta után, illetve a gyes és a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt is. A munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás 28,5 százalékos együttes összege ezeknél a munkavállalóknál 0 százalékra csökken. Az adómentesség az első 2 évben jár, a harmadik évben viszont 14 százalékot kell fizetni utánuk.

A kedvezmény alapja a bruttó munkabér összegéig, de legfeljebb 100 ezer forintig terjedhet, az ezen felüli rész után már az általános szabályok szerint kell az adót és a járulékokat fizetni. Részmunkaidős alkalmazott esetén az összeg arányosan csökkentett részét kell figyelembe venni. A gyesről, gyedről visszatérő kismamák után járó kedvezményeket a munkaadó akkor érvényesítheti, ha a dolgozótól kap egy igazolást arról, hogy jogosult erre. Az igazolást az anyasági ellátást folyósító szervtől kell beszerezni (tb- vagy családtámogatási kifizetőhely, illetve a Magyar Államkincstár).

A járulékkedvezmény célja az, hogy javuljon a nők, ezen belül is az anyák foglalkoztatottsági rátája, hiszen jelenleg a gyermekszülés komoly munkanélküliségi, szegénységi kockázatot jelent számukra.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A munkaadók véleménye szerint azonban kérdéses, hogy a járulékkedvezmények növelése javítaná-e az anyák munkaerő-piaci helyzetét. Svéda Dóra, a Jól-Lét Alapítvány ügyvezető-helyettese a szervezet felmérése alapján közölte a Népszabadsággal: jelenleg a munkaadóknak nem éri meg 28 500 forintért (ennyi most a maximálisan érvényesíthető járulékkedvezmény) cserébe olyan munkavállalókat foglalkoztatni, akik motiválatlanok vagy felkészületlenek.

A munkaadók a jelentkezők kiválasztásánál egész egyszerűen nem veszik figyelembe a járulékkedvezményeket, csak azt, hogy a jelentkezőnek milyen képességei vannak - tette hozzá.

A gyesen, gyeden lévő anyák felének egy Tárki-vizsgálat szerint nincs hová visszatérniük dolgozni, mert vagy nem dolgoztak előtte, vagy időközben megszűnt a munkahelyük. Ez az arány jóval magasabb, 80 százalék fölötti a legfeljebb 8 általánost végzett, illetve a 35 ezer forint alatti egy főre jutó jövedelemből gazdálkodó nőknél.

Összeállította: Durbák Ildikó

Címkék: gyed, gyes, kismama, női munka, családbarát munkahely, munka-magánélet, munkahelyvédelmi akció