Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A céges okostelefonok használatával a munkaidő és a szabadidő határai elmosódni látszanak, hiszen kollégáink és főnökeink számára szinte állandóan elérhetőek vagyunk. Nem egyszer előfordul, hogy hétvégén e-maileket kapunk munkaügyben, azon pedig már meg se lepődünk, ha jóval a munkaidőn túl is befut egy-egy telefon vagy kérés.

Lehet, hogy a cég úgy kezel minket, mint akinek az ébren töltött idejével szabadon lehet gazdálkodni, de jobb, ha tudjuk, hogy a Munka Törvénykönyve alapján igen jól körvonalazható határai vannak annak, hogy hol ér véget a munkaidő és hol kezdődik a szabadidő.

Lássuk, meddig vagyunk kötelesek felvenni a telefont/megválaszolni az e-mailt?

A munkavállaló a munkaideje alatt köteles rendelkezésre állni. Ez a klasszikus munkaidőt tekintve annyit jelent, hogy 9 és 17 óra között vagyunk kötelesek együttműködésre.

Érdekesség, hogy a jogszabály azt is rögzíti, hogy a munkahely és az otthon közötti utazás időtartama nem minősül munkaidőnek, tehát az alatt sem vagyunk kötelesek felvenni a telefont, vagy válaszolni az e-mailekre.

A fentiekhez persze hozzá tartozik, hogy bizonyos alapelveket be kell tartanunk, mint például az „adott helyzetben általában elvárhatóság”, „jóhiszeműség és tisztesség”, „kölcsönös együttműködés”, és a „munkáltató jogos gazdasági érdekének védelme”. Ezekre tekintettel, ha a munkaeszközünket (például okostelefon vagy céges laptop) magáncélra is használhatjuk, és a munkaidőn kívül olyan helyzet áll elő, amiről tudomást szerzünk, és haladéktalan intézkedés szükséges részünkről egy potenciálisan bekövetkező hátrány elhárításához, vagy csökkentéséhez – továbbá az intézkedést rajtunk kívül más nem képes megtenni, – akkor elvárható, hogy a munkaidőn kívül az ezzel kapcsolatos munkát elvégezzük.

 Elmosódik a munka és a magánélet határa 

A munkáltató azonban arra már nem kötelezhet minket, hogy a céges okostelefont vagy laptopot magunknál tartsuk a szabadság alatt is. A törvény szerint a szabadság a munkavállaló pihenőideje, így annak tartama alatt rendelkezésre állás semmi esetre sem várható el tőle.

Itt meg kell jegyezni azonban, hogy a munkavállalónak a szabadság ideje alatt is elérhetőnek kell lennie a munkáltató számára, ugyanis az Munka Törvénykönyve lehetőséget biztosít a munkáltatónak arra, hogy a munkavállaló már megkezdett szabadságát megszakítsa. Ezt kizárólag nagyon súlyos indokkal lehet alkalmazni és csak akkor, ha más módon nem oldható meg a probléma. Természetesen a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló szabadságának megszakításával felmerült kárát és költségeit.

A szabadidőt tehát csak kivételes esetekben vagyunk kötelesek megszakítani munkával, egy az e-Net és a Magyar Telekom által készített friss kutatás szerint azonban az okostelefonnal összemosódnak a munka és a magánélet határai. A dolgozó felnőtt magyar internetezők 86 százaléka használ okostelefont, és 78 százalékuk inkább dolgozik szabadidejében is alkalmanként a telefonján, csak munkaidőben is használhassa azt magáncélra.

Felmerül a kérdés, hogy mennyire megengedett a munkahelyi eszközök magáncélú használata?

Ez kizárólag a munkáltató és a munkavállaló egymás közti megállapodásán múlik. Érdemes ezen megállapodásokat minden esetben írásba foglalni a későbbi vitás helyzetek elkerülése végett.

A munkaidőben történő magáncélú használat engedélyezésének és tiltásának is megvannak a maga előnyei és hátrányai. Például a munkavállaló hivatalos ügyeinek intézését jelentős mértékben megkönnyíti, ha telefonon vagy elektronikusan munkaidőben tudja intézni ezeket. Ez lehet, hogy a munkavégzést meghosszabbítja, de esetleg a munkavállaló ezért nem kényszerül egy szabadnap kivételére. Vannak persze bizonyos munkakörök, melyek esetében munkavédelmi szempontból nem engedélyezhető a magáncélú használat, itt nem kérdés a szabályok betartásának fontossága.

A cikkben található információk feldolgozásában a Hargittay és Tóth Ügyvédi Iroda volt segítségünkre. A munkaidőről, szabadságról, illetve a munkával kapcsolatos eszközhasználatról a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezik. Ezek teljes körű bemutatása meghaladja jelen cikk kereteit.

 Készítette: Khojaste K

                      A Profession.hu Facebook oldala

                      A Profession.hu Instagram oldala

 

    Címkék: munka, szabadság, céges telefon