Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Az állásra jelentkezők belső motivációinak, együttműködési képességeinek, stresszre való reagálásuk módjának megismerésére is nagy segítségünkre lehet az Enneagram módszere.

Az Enneagram segítségével átláthatunk azokon a viselkedési mintákon, melyeket a jelölt esetleg az állás elnyerése érdekében ölt magára.

Dinamikus típusok

Megjelenését tekintve az ebbe a típusba tartozó pályázók nagy valószínűséggel viselnek vagy trendi öltözéket, vagy ha a letisztultabb megjelenést választják is, biztosan lesz rajtuk valamilyen érdekes kiegészítő.

Ezek a jelöltek az állásinterjún nagy lelkesedéssel, magabiztosan, örömmel beszélnek, és szívesen osztanak meg önmagukról személyes információkat is. Már egy rövid beszélgetésből is átjön az a rengeteg energia, mellyel az életet élik és munkájukat végzik. Kommunikációjukra leggyakrabban az egyes szám első személy jellemző. ("Megcsináltam ...", "Elértem...", "Megoldottam ...", "Azt gondolom, hogy...")

Sikereikről, elért eredményeikről szívesen beszélnek, a kudarcokkal kapcsolatosan azonban nem sok információt árulnak el, még akkor sem, ha konkrétan rákérdezünk.

Munkájukat leginkább a gyorsaság, a hatékonyság és a kreativitás jellemzi. Lelkesedésükkel könnyen ragadnak magukkal másokat. A kudarcok nem, vagy csak igen ritkán szegik kedvüket, bár ők ezt a fogalmat nem is igazán ismerik. Legfeljebb mérsékelten sikeres akciókról tudnak beszámolni. Ugyanakkor az is igaz rájuk, hogy felgyorsult tempójuk miatt képtelenek a részletekben elmerülni, így óhatatlanul is becsúszik némi hibaszázalék. Jó, ha tudjuk róluk, hogy állandó versenymániájuk és bizonyítási kényszerük miatt igen nehezen viselik, ha valaki jobb náluk. Csapatban nem igazán szeretnek dolgozni, mert úgy érzik, hogy mások szükségtelenül hátráltatják őket.

Állásinterjú az Enneagram segítségével

Elemző típusok

Az Elemző típusú munkavállalók már a megjelenésükben is kifejezésre juttatják azt a fajta visszafogottságot, mely emberileg is jellemzi őket. A divatos, trendi öltözettel szemben jobban kedvelik a letisztult formákat és a klasszikus eleganciát.

Az interjún szerényen, visszafogottan viselkednek. Magukat leginkább a felelősségi körök és a kompetenciák mentén mutatják be, mintsem eredményeikkel büszkélkednének. Mondanivalójukat szeretik rövidre és tömörre fogni, igyekszenek a lényegre szorítkozni. Kommunikációs stílusokat megfigyelve észrevehetjük, hogy sok feltételes módot használnak. ("Azt gondolnám ...", "Abban tudnék leginkább...", "Azt mondanám, hogy...") Szeretnek kérdezni: ha valami nem egyértelmű számukra, akkor egyből pontosítást kérnek, illetve az is jellemző rájuk, hogy az interjú végén sok kérdést tesznek fel a céggel, a kiválasztási folyamattal és a konkrét munkával kapcsolatban.
Az eredményeikről azonban igen nehezen beszélnek, számukra az "önmarketing" egy igazi kihívást jelentő feladat. Kudarcaikat azonban képesek jól megfogalmazni, és sokszor még azt is megemlítik, mit tanultak meg belőlük.

Munkájukra leginkább az alaposság és a körültekintés jellemző. Szeretnek csapatban dolgozni, és büszkék arra, hogy rájuk mindig lehet számítani. Örülnek, ha tisztán látják munkájuk célját és értelmét. Ennek érdekében minden adatnak és információnak lelkiismeretesen utánanéznek. Komoly belső igényük van arra, hogy részleteiben is átlássák a folyamatokat. Az is igaz viszont rájuk, hogy gyanakvóak és nehezen kötelezik el magukat egy személy, csoport vagy ügy mellett. Azonban ha ezt megteszik a végletekig lojálisak. Stresszhelyzetben is képesek megőrizni hidegvérüket és objektivitásukat, és cselekvőképesek tudnak maradni.

Állásinterjú az Enneagram segítségével

Humán típusok

Ezek a pályázók már megjelenésükben is sugározzák számunkra a kiegyensúlyozottságot, a békét és a harmóniát. Egyáltalán nem szeretnek passzos vagy szűk ruhákban feszengeni, azért az állásinterjúra is inkább egy elegáns, de kényelmes darabot választanak. Sok Humán típusra jellemző, hogy inkább egy számmal nagyobb öltönyt, blúzt, vagy kosztümöt választ, nehogy kényelmetlenül érezze magát benne.

Kommunikációjukat leginkább az elbeszélés jellemzi. Mondanivalójukban sokszor érhetjük tetten az asszociatív gondolkodást: egyik dologról eszükbe jut egy másik, arról egy harmadik, arról pedig egy negyedik. Szeretnek kalandozni, így gyakran előfordul, hogy nehezen tudják figyelmüket a tárgynál tartani, és kizárólag egy témáról beszélni. (Pl.: Elkezdenek beszélni a jelenlegi feladataikról, erről eszükbe jut, egy munkahelyi történet, arról eszükbe jut egy másik történet, majd végül visszatérnek az eredeti témához)

Munkájukat szeretik jó hangulatú csapatban végezni,és számukra különösen fontos, hogy békés, konfliktusmentes kapcsolatot alakítsanak ki másokkal. Jó bennük, hogy nagy teherbírásuk van és, egy bizonyos szintig jól terhelhetőek és jól tűrik a monotonitással járó feladatokat is. A kialakulóban lévő konfliktusokat leginkább úgy kerülik el, hogy egyetértenek a többség akaratával. Stresszhelyzetben viszont hajlamosak megmakacsolni magukat, és a cselekvést figyelmen kívül hagyni. Jó, ha velük kapcsolatban felkészülünk arra is, hogy szétszórtak lehetnek, és akadhatnak gondjaik a prioritásokkal és a határidőkkel.

Azonban nem csak a megjelenés és a kommunikáció árulkodik a jelöltek karakteréről, hanem az is, amit az egyes kérdésekre válaszként megfogalmaznak. Az alábbiakban pár konkrét kérdésen keresztül mutatjuk be, hogy az egyes típusok milyen jellemző válaszokat adhatnak.

Állásinterjú az Enneagram segítségével

"Melyek élete nagy sikerei? Miért?"

A Dinamikus típusba tartozó jelöltek egyből elgondolkodnak azon - esetleg vissza is kérdeznek - hogy számos sikerükből melyiket elevenítsék fel hirtelen (munka? magánélet?). Ha módjukban áll, ezért erre a kérdésre több választ is adnak. A siker fogalmán leginkább a saját személyükhöz köthető történeteket értik, melyeknek lényege, hogy hogyan oldottak meg helyzeteket, vagy hogyan értek el kimagasló eredményeket. A miértre leginkább azt fogalmazzák meg, hogy jó érzéssel töltötte el őket, hogy büszkék lehettek magukra, vagy mások büszkék voltak rájuk.

Az Elemző típusú pályázók nagy gondban lesznek ezzel a kérdéssel, hiszen ők nem szeretnek - és nem is nagyon tudnak - feszélyezettség nélkül saját érdemeikről beszélni. Erre a kérdésre gyakran fogalmaznak meg olyan válaszokat, melyek lojalitásukat és kitartásukat, a munkafolyamatok ismeretét, vagy a rendszerben való gondolkodási képességüket tükrözik, a miértekre pedig leginkább azt hangsúlyozzák, hogy jó érzéssel tölti el őket, ha mások is elismerik szakmai tudásukat és felkészültségüket.

A Humán típusú emberek szívesen válaszolnak erre a kérdésre. Számukra a siker azokat a dolgokat takarja, melyek más emberekhez fűződnek, vagy csoporthoz köthetőek. Előszeretettel adnak olyan válaszokat, melyek konfliktusok elsimításáról, vagy egymással szembenálló felek összebékítéséről szól, és soha nem saját magukat emelik ki, hanem a pozitív végkifejletet. A miértre leginkább azt a választ kapjuk tőlük, hogy számukra fontos, hogy békés, nyugodt, harmonikus légkör vegye őket körbe.

"Mi az, ami elégedettséggel tölti el a munkájában?"

A Dinamikus típusok erre a kérdésre is olyan választ fogalmaznak meg, melyből az jön át, hogy jobbak lehetnek másoknál, vagy sikeresebben, hatékonyabban, gyorsabban, kreatívabban oldanak meg feladatot, mint munkatársaik. Mint minden ember számára, számukra is fontos a pozitív visszacsatolás, de azt kifejezetten szeretik munkájuk eredményeként megtapasztalni, hogy mások felnéznek rájuk vagy csodálják elképesztő teljesítményüket.

Az Elemző típusok számára is fontos a pozitív visszajelzés. Ők azonban erre a kérdésre olyan választ fognak adni, amely arra utal, hogy jól és pontosan oldanak meg feladatokat, vagy kemény munkájukkal képesek kivívni mások (pl. a feletteseik) szakmai elismerését.

A Humán típusba tartozók viszont azt fogalmazzák meg válaszként, hogy szeretik, ha jó hangulatban dolgozhatnak, és érdekes feladatokkal foglalkozhatnak.

Tegyük fel, hogy mindhárom típus képviselője hírszerkesztőként szeretne dolgozni. A fenti kérdésre a Dinamikus nagy valószínűséggel azt fogja hangsúlyozni, hogy attól érzi magát elégedettnek, ha szabad kezet kap az anyag összeállításához, és az ő műsora lesz a legnézettebb. Az Elemző azt éli meg sikernek, hogy pontosan, precízen össze tudja állítani a híranyagot, és a témával kapcsolatban minden apró részletre fényt deríthet. A Humán pedig attól érzi majd magát boldognak, ha a témát egyszerre több oldalról megközelítve tudja bemutatni, és emellett egy jó hangulatú szerkesztői csapatban tud dolgozni.

"Mi az, ami legkönnyebben megy Önnek a munkája során?"

Erre a kérdésre egy Dinamikus típus általában azt válaszolja, hogy könnyen teremt kapcsolatot másokkal, könnyen győz meg másokat saját álláspontjáról, képes gyorsan és hatékonyan feladatokat elvégezni, vagy delegálni. Az Elemző típus jellemzően azt válaszolja, hogy könnyen látja át a folyamatokat, képes logikusan gondolkodni, valamint felmérni és kezelni a kockázatokat. Egy Humán típustól viszont olyan választ kapunk, hogy könnyen bele tud helyezkedni mások helyzetébe, képes figyelni rájuk, jól tud egy problémát több oldalról is vizsgálni,vagy könnyen tud kialakult nézeteltéréseket, egymással szemben álló feleket összebékíteni, közös nevezőre hozni.

A fenti pár kérdés csak néhány példa arra, hogy hogyan tudjuk értelmezni a pályázó által adott válaszokat. Az interjú folyamán természetesen ennél jóval több, szakmai és emberi oldalt is érintő kérdés hangzik el, de minden esetben fontos, hogy olvasni tudjunk a pályázó által adott válaszokban. A cél az, hogy bizonyosságot kapjunk arról, hogy a jelöltünk a szakmai felkészültsége mellett a karakterét tekintve is a legalkalmasabb az adott pozícióra. 


A témához kapcsolódó szakmai anyag: Személyiségtípusok az Enneagram tükrében

Szakmai partnerünk:

Profonte Management Akadémia

Szombati Orsolya és Lukász Helga
Profonte Management Akadémia
http://www.profonte.hu
info@profonte.hu

Csatlakozzon az Enneagram klubhoz! Enneagram a Facebookon
Kövesse az Enneagram klubot!  Enneagram a Twitteren