Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

A megnevezés a sport világában is ismerősen cseng, de ott inkább az edző szinonimájaként használják a trénert, aki a versenyzőket furfangos módszerekkel ösztönzi hatékonyabb teljesítményre. Lényegében az asszociáció helyes, mert a munkaerő-piacon tevékenykedő tréner sem tesz mást, mint egy focicsapat edzője: igyekszik kihozni a maximumot az emberi erőforrásokból.

Ilyen a jó tréner

A tréningek speciális irányát érintő szakmai felkészültség, illetve a szakirányú iskolai végzettség roppant fontos, ahhoz, hogy valaki jó tréner lehessen, de az adekvát elméleti kérdések ismerete nélkül nem lehet eredményes tréninget vezetni - avat be Nagy Péter tréner a szakma mélyebb összefüggéseibe. A tréning vezetéséhez biztos tudományos alap és háttér szükséges, amibe kellő pedagógiai, andragógiai ismeretek hiányában felelőtlenség belevágni.

Alapvetően szükséges tehát egy tanári diploma, de nem árthat, ha a leendő trénernek a felnőttképzésben is van elméleti, illetve gyakorlati tapasztalata. A hőskorban - folytatja a tréner - amikor a multinacionális vállalatok megérkeztek az országba és tömegével kezdték el megrendelni a tréningeket, gyakran előfordult, hogy felkészületlen amatőrök, végzettség nélküli kalandorok vitték az erdőbe a megrendelőket és a fejlesztő képzést igénylő csoportokat. Megfelelő kontroll és referenciák hiányában tíz éve még akadtak fehér foltok, de mára ez letisztult és csak a legjobbak maradtak a piacon.

A személyiség fejlesztését irányító szakember: a tréner

Személyes kompetenciák

A tréning intenzív oktatói tevékenységet takar, ami a személyiség speciális tulajdonságainak, képességeinek meglétét is kötelezővé teszi. Leggyakrabban a tréner kisebb-nagyobb csoportok előtt nyilvánul meg, amit csak akkor tud hitelesen megtenni, ha nincs lámpaláza, vagyis rendelkezik a kellő exhibicionizmussal. Munka közben a tréner nem csak előad, hanem igyekszik különféle játékos gyakorlatokba is bevonni a hallgatóságot, amit megfelelő határozottság és szuggesszivitás nélkül képtelenség elérni.

A tréning levezényléséhez, mint minden oktató, képző tevékenységhez a kommunikációs képesség kimagasló szintje szükséges. Professzionális verbális és nonverbális tudásra van szüksége annak, aki egy csoport felnőtt figyelmét kívánja tartósan lekötni. Kiemelt a vokális eszközök használatában való jártasság, úgy, mint a hangszín, a hangerő, vagy a beszéd ritmusának és sebességének pontos használata.

A tréner személyiséget fejleszt, amit reális önismeret és permanens önértékelés nélkül képtelenség hitelesen ellátni. Ezenfelül az empátia, az intuíció olyan képességek, melyek nélkül csak ideig-óráig tud valaki felnőtt csoportokat rávenni arra, hogy nézzenek magukba, ismerjék fel a hibáikat, gyengeségeiket, sőt azokkal sikerrel szálljanak szembe.

Trénerképzés

Számtalan lehetőséget kínálnak a világhálón található oktató központok, felnőttképző intézetek, melyek trénerképző tanfolyamokat hirdetnek. A 40-80, esetleg 100 órás képzések, bőséges és kiterjedt előképzettség hiányában semmit sem érnek - hangsúlyozza Nagy Péter. A tréner igazi hivatás, melyre hosszasan kell készülni. Minimum egy humán egyetem, vagy főiskola után lehet elkezdeni a gyakorlati tapasztalatok begyűjtését, miután évekig segédként, majd ezután trénigvezetőként lehet tevékenykedni.
A munka nehéz, de izgalmas, érdekes és nem utolsósorban felemelő, amikor egy tréning végén az eredmények érzékelhetővé válnak.