Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

Ha kismamaként szeretnénk tisztában lenni a munkaviszonyunkat illető alapvető jogainkkal és kötelességeinkkel, mai cikkünkben számos hasznos információra tehetünk szert. Megtudhatjuk például, hogy kell-e jeleznünk, illetve mikor és hogyan jelezzük a terhességünket, hogy mit jelent a felmondási védelem, hogy mi a szabály a munkaidőben történő orvosi vizsgálatok esetén, illetve, hogy milyen feltételek mellett térhetünk vissza aktív állományba a munkahelyünkre. Mindezen kérdésekre Goda Mark ügyvéd és munkajogi szakjogász adja meg a választ.

Bejelentés és munkaügyi védelem

Kismamaként először is fontos tudnunk, hogy nincs bejelentési kötelezettségünk a munkáltatónk felé. „A törvény nem kötelez minket arra, hogy közöljük a munkaadónkkal, hogy várandósak vagyunk. Családalapítási terveink és maga a terhesség ugyanis szenzitív adatnak minősülnek – ahogy az állásinterjún sem kérdezhetnek minket arról, mikor és hány gyermeket tervezünk világra hozni, úgy a munkaviszony fennállása alatt sem vagyunk kötelesek ilyen jellegű információt megosztani a munkáltatónkkal” – magyarázza a szakértő, majd kitér a felmondási védelemmel kapcsolatos tudnivalókra. 

„Korábban, a várandós nőket a magzat megfoganásának pillanatától megillető felmondási védelem miatt lényegében mindegy volt, hogy közöltük-e a terhességet a munkáltatónkkal – hiszen a gyermeket váró munkavállalók elbocsátása jogellenesnek minősült abban az esetben is, ha az elbocsátást kezdeményező munkáltató nem tudott a terhességünkről. A jelenleg hatályos szabályozás szerint azonban ahhoz, hogy felmondási védelemben részesüljünk, és ne szüntethessék meg a munkaviszonyunkat a terhesség ideje alatt, tájékoztatnunk kell a munkáltatónkat a gyermekáldásról” – figyelmeztet a szakjogász. 

Majd hozzáteszi: „Jó, ha tudjuk továbbá, hogy amennyiben előzetesen elmulasztjuk közölni a várandósság tényét, és a munkáltató időközben kezdeményi munkaviszonyunk felmondással történő megszüntetését, a terhességünkről való utólagos tudomásszerzést követően még 15 napja van rá, hogy visszavonja a felmondást, így a munkaviszonyunk sem szűnik meg.”

Jogaink kontra lehetőségeink

Interjúalanyunk szerint várandós kismamaként fontos azzal is tisztában lennünk, hogy a várandósság megállapításától a gyermek hároméves koráig csak a munkavállaló hozzájárulásával lehet a munkaidőt egyenlőtlenül beosztani, valamint túlmunka, éjszakai munka és készenlét nem rendelhető el. Érdemes a várandósság alatt minket megillető jogainkról és lehetőségeinkről hiteles forrásból tájékozódnunk – máskülönben könnyedén téves információkhoz juthatunk. 

„Gyakori tévhit például, hogy a munkáltatónk minden, a terhesség kapcsán szükséges orvosi vizsgálatra el kell, hogy engedjen minket munkaidőben. Ez azonban korántsem így van: csupán a jogszabály által kötelezőnek előírt vizsgálatok (például a munkaköri alkalmassági vizsgálat) azok, amelyekre munkaidőben is elmehetünk” – világít rá a szakértő. 

Mindenképpen érdemes azonban a ránk váró vizsgálatok időpontját egyeztetni a munkáltatónkkal, hiszen köteles bizonyos egészségügyi körülményeket, illetve az esetleges kockázatokat is figyelembe venni. „A vérvételre jellemzően a kora reggeli órákban, munkaidőben vagyunk hivatalosak – mivel pedig a vizsgálatra éhgyomorral kell érkeznünk, a munkáltató nem várhatja és jellemzően nem is várja el, hogy az időpontot délutánra vagy estére időzítsük, és azt megelőzően egész nap étlen-szomjan dolgozzunk” – magyarázza a jogász. 

Ugyanez a méltányosság érvényes abban az esetben is, amikor igazolhatóan túl sok idő telne el két vizsgálati időpontlehetőség között. Amennyiben viszont egészségügyi szempontból semmi nem indokolja, hogy a vizsgálatokon munkaidő alatt vegyünk részt, akkor tanácsos a munkaidőn kívüli időpontokat előnyben részesítenünk vagy legalábbis a munkáltatóval előzetesen egyeztetni a lehetőségekről. 

Kinek jár a stafétabot?

A szakértő szerint az egyik leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy a gyermekgondozást követően visszatérhetünk-e a régi munkahelyünkre, illetve pozíciónkba. Sokszor megesik ugyanis, hogy amikor egy kismama számára esedékessé válik az újbóli munkába állás – 3-5 otthon töltött év elmúltával – szembesül azzal, hogy megszűnt a régi munkaköre vagy azt más munkavállalóval töltötték be. 

„Ha a munkáltatónk fel is vett valakit a helyünkre, azt a helyettesítés jellegére tekintettel csak határozott időre tehette – ebből is következik, hogy amennyiben mi magunk jelezzük a visszatérési szándékunkat, a munkáltató a foglalkoztatási kötelezettségéből eredően köteles visszavenni minket a munkaszerződés szerinti munkakörünkbe. A gyermek 3 éves koráig nekünk járó felmondási védelem azonban csakis akkor illet meg minket, ha ebben az időszakban a gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon maradunk. Ha azonban a gyermekünk 3. életévének letelte előtt visszamennénk dolgozni, és a munkakörünk időközben megszűnt, valamint más munkakört felajánlani nem tud, illetve a felajánlott munkakört elutasítjuk, akkor a munkáltató élhet a felmondás lehetőségével” – informál minket a szakjogász.

Visszatérés - másképp

Abban az esetben, ha a szülési szabadságunk alatt megszűnik a korábbi munkakörünk, a munkáltatónk köteles megvizsgálni, hogy van-e a cégnél olyan, betöltésre váró, nyitott pozíció, amely megfelel a képességeinknek, képzettségünknek. „Amennyiben talál ilyet, ajánlatott kell tennie nekünk az adott munkakört illetően – fontos tudnunk azonban, hogy az újonnan számunkra felajánlott munkakörhöz járó bér nem kell, hogy elérje vagy meghaladja a korábbi fizetésünket. Ha nem élünk a felkínált lehetőséggel, akkor a munkáltató jogszerűen megszüntetheti a munkaviszonyunkat” – magyarázza interjúalanyunk, majd felhívja a figyelmet egy sokunk által nem ismert lehetőségre:

„Amennyiben pedig kényelmesebb számunkra a részmunkaidőben történő visszatérés, a gyermek négyéves koráig - három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén a gyermek hatéves koráig - kérhetjük, hogy munkáltatónk az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőben foglalkoztasson. Vagyis, ha valakinek nyolcórás munkaszerződése van, akkor a 4 órában történő részmunkaidős foglalkoztatást kérhetjük” – osztja meg a szakjogász. 

A fentieket figyelembe véve érdemes körültekintően megterveznünk az előttünk álló időszakot. Tájékozódjunk a minket megillető szabadságokat és juttatásokat illetően, hogy ne érjenek minket meglepetések. Amennyiben nincs lehetőségünk rá, hogy karrierünket korábbi munkaadónknál folytassuk, válogassunk személyre szabottan a több ezer álláslehetőség között, és ne feledkezzünk meg a részmunkaidős lehetőségekről sem! Frissítsük és szedjük ráncba önéletrajzunkat, hogy a vágyainknak leginkább megfelelő pozíciót találhassuk meg! Ha elkészültünk, töltsük fel ide, és maradjunk naprakészek: kérjünk hírlevelet és Facebook értesítést is!

 

 

Készítette: Profession.hu

A Profession.hu Facebook oldala

A Profession.hu Instagram oldala

Címkék: munka, karrier,  várandósság, szülési szabadság, visszatérés