Az osztrákokkal kapcsolatban sok benyomás, sztereotípia él a fejünkben. A mind intenzívebbé váló üzleti, idegenforgalmi kapcsolatok révén azonban fontos, hogy egy világos és hiteles képet kapjunk arról, hogyan érdemes kommunikálnunk az üzleti életben is egymással. Korábbi cikkünkben arról írtunk, hogyan kommunikáljunk egy némettel.

Nézzük, milyen egy osztrák ember?

A kedélyességet, vendégszeretetet és a barátságos viselkedést kiemelkedő jellemzőnek mondhatjuk. Az osztrákok - a németekhez viszonyítva - kevésbé távolságtartóak, nyitott, kellemes társalgók. Jó a humorérzékük és különös képességük van az öniróniára, a saját országukban tapasztalható visszásságok humoros formában való bírálatára. Hajlamosabbak a kompromisszumos megoldásokra, de ekkor sem tévesztik szem elől az üzleti érdekeket.

Időgazdálkodásuk nem olyan szoros, mint a németeké. Nem kedvelik a sürgetést, a kapkodást, a hirtelen döntéseket, de a pontosságra ők is kényesek. Ha valamit nem vesznek jó néven, azt általában nem nyilvánítják ki egyértelműen, hanem hűvös viselkedéssel, visszahúzódással reagálnak.

7 tipp, hogyan beszéljünk egy osztrákkal

A látszólagos beleegyezést ("Ja, aber..."), a különféleképpen jelzett óvatos ellentmondást ("Vielleicht wäre es doch besser, wenn...") és a kitérő válasz különböző formáit érzékelnie kell a magyar félnek is.

Jellemző rájuk a tekintélytisztelet, az alá-fölérendeltségi viszony elfogadása, a rangok és a címek fontossága, amelyeknek hosszú történelmi tradíciói vannak. Ezek helyes használatára az üzleti életben figyeljünk oda! Emellett alapvető fontossággal bír számukra a környezetvédelem.

Íme 7 dolog, amire ügyelnünk kell, ha egy osztrák partnerrel tárgyalunk!

1. Alapos felkészültség és tájékozottság!

Készüljünk fel - de ne csak szakmailag -, ha tárgyalóasztalhoz ülünk az osztrákokkal. Azt is fontos szem előtt tartani, hogy a legtöbb osztrák üzletembernek vannak ismeretei hazánkról, közös történelmi múltunkról, nemzeti jellemzőinkről és minden bizonnyal személyes élményekkel is rendelkeznek. Jó benyomást tehetünk rájuk, ha hasonló jártassággal bírunk Ausztriára vonatkozóan.

2. Ne ajtóstul rohanjunk a házba!

A legtöbb osztrák tárgyalás esetében a bevezető szakasz hosszabb lehet, mint például a németek esetében. Az osztrákok ugyanis szívesen csevegnek kellemes társaságot remélve személyünkben. Sőt, ösztönösen törekszenek az oldott légkör megteremtésére!

3. A kézfogás

Az üdvözlés szokásos módja számukra a kézfogás, akkor is, ha két hölgy találkozik. Ausztriában - a nálunk megszokottakhoz hasonlóan - a férfi nem nyújthat először kezet a nőnek, valamint betartják a kornak, magasabb beosztásnak kijáró tiszteletet a kéznyújtás esetében is.

4. Teendők munkaebéd esetére

A tárgyalást a vendéglátó partner részéről ebédre vagy vacsorára szóló meghívás követhet, mely étterembe szól. Ha mi vagyunk a vendéglátó fél szerepében, akkor osztrák partnerünk megtiszteltetésnek veszi, ha törzshelyünkre, kedvenc éttermünkbe invitáljuk.

5. Írásban

Az osztrákok által írott üzleti levelek stílusban, megfogalmazásban több helyen is eltérhetnek a számunkra evidenstől. Az egyik legfeltűnőbb különbség, hogy kevésbé direkt módon fogalmaznak meg kérdéseket és felszólításokat. Egy példa: a "Schicken Sie, bitte..." felszólításnál szívesebben használják ezt a formulát: "Es wäre schön, wenn..." A nagyon direkt megfogalmazást udvariatlannak tartják. Éppen ezért számunkra is jó megoldás az arany középút használata, ahol udvariasan, de nem körülményesen, és nem alázatot sugallva fogalmazunk.

Önnek ajánljuk!

Nyitott pozíciók, amik érdekesek lehetnek az Ön számára!

6. Telefonon

Az osztrák telefonálási szokások megegyeznek a németekével. Váratlanul személyesen rájuk törni Ausztriában sem illik, érdemes telefonon egyeztetni, alkalmas-e a látogatás, tudnak-e időt szakítani ránk. A céges telefon magáncélra való használatát nagyon elítélik.

7. Nyelvi tabuk

Az osztrákok számára kifejezetten tabutémák nincsenek. Természetesen itt is érvényesek azok a tapintattal összefüggő szabályok, mint nálunk. Például ne érdeklődjünk a magánéletükkel, jövedelmükkel, vallásukkal és politikai nézetükkel kapcsolatban. Amennyiben üzleti partnerünk kezdeményez hasonló témáról beszélgetést, akkor is maradjunk a diszkréció medrében.

Forrás: Kultúra, viselkedés, kommunikáció, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Ezek a cikkek is érdekesek lehetnek:

8 érv, miért beszéljünk másképp egy amerikaival! 

Íme 4 tipp, hogy beszéljünk egy angollal

Készítette: S. G.

Címkék: kommunikáció, beszélgetés, karrier, osztrák, tárgyalás